Logistika a skladovanie

Speed Line: 20 rokov úspešnej práce

Štúrovská spoločnosť Speed Line, s. r. o., je príkladom toho, že poctivá, vytrvalá práca prináša výsledky. „Samozrejme, tie začiatky neboli jednoduché a pri podnikaní treba byť neustále obozretný. Za tých 20 rokov existencie sme preskákali veľa problémov, ale som hrdá na to, že nikdy sme sa nedostali do finančných problémov, a to ani počas krízy,“ hovorí zakladateľka a generálna riaditeľka spoločnosti Mária Csizmadiová. „Zasielateľstvo sa postupne rozrástlo a o dva roky neskôr sme začali aj s vlastnou dopravou. Dnes sídlime v moderných priestoroch a máme modernú dopravnú technológiu, ktorú pravidelne obnovujeme.“

V čom môže byť vaša dopravná spoločnosť zaujímavá pre zákazníkov? Aké sú vaše silné stránky?

Keďže hovoríme o službe, kvalita služby úzko súvisí s úrovňou zavedených procesov, s odbornou zdatnosťou pracovníkov, flexibilitou a s reakciou na požiadavky zákazníkov. Latku máme nastavenú vysoko, radi spolupracujeme s výrobnými firmami, kde komplexné zabezpečenie dopravných služieb nie je také jednoduché, či už kvôli trhu, profilu tovaru, alebo kvôli krátkemu času na odvolávky. Čím zložitejší je daný prípad, tým viacej sa to snažíme uľahčiť zákazníkovi a nájsť možnosti riešenia. S našimi veľkými zákazníkmi spolupracujemdlhé roky, poradenské služby poskytujeme už vo fáze plánovania niektorých výrobných procesov, ako aj pri ceno­tvorbe produktu, ktorá je závislá tiež od dopravných a logistických nákladov. Optimalizujeme ich náklady a neustále sledujeme potreby trhu, ako aj potreby zákazníka, naše služby ponúkame šité na mieru. Netreba zabudnúť, že hektickosť, ktorá momentálne prevláda na trhu, prežívajú aj výrobné firmy, ktoré sa taktiež snažia čo najlepšie obslúžiť svojich klientov. Preto tvrdím, že úzka a dlhodobá spolupráca s dopravnou firmou je nevyhnutná pre výrobné, resp. obchodné spoločnosti.

Naša spoločnosť má zohratý tím disponentov, ktorí okrem toho, že komunikujú v 12 jazykoch, odborne poradia pri akýchkoľvek problémoch v doprave. Spokojnosť našich zákazníkov pravidelne meriame. Sme certifikovaní podľa normy ISO 9001:2008, 14001 a OHSAS 18000. Sme tiež držiteľom certifikátu AEO a SQAS. Keď sme v roku 2003 zaviedli normu 9001:2008, vnímala som to ako nevyhnutné zlo (úsmev). Človek až postupne pochopí, že hneď ako sú zadefinované procesy, zodpovednosti a práva jednotlivých oddelení, firma začína fungovať ako celok. Keďže firma má jasne zadefinované svoje vízie, plány a ciele, zákazník má istotu, že spolupracuje s dodávateľom, ktorý má svoje kroky premyslené, vie, kam smeruje a hlavne vie, akú úroveň svojej služby chce poskytovať zákazníkovi. Veľakrát hovorím, že možno nie sme ten najlacnejší dodávateľ pre našich zákazníkov, avšak naším krédom je obslúžiť zákazníkov na vysokej úrovni, čo sa podpíše aj pod ich úspech na trhu – včasným dodaním ich komodít. Našu pridanú hodnotu premietneme do ďalšieho vývoja a rozvoja našej firmy a našich služieb. Naši pracovníci sú pravidelne školení, garantujeme odbornú zodpovednosť pri poskytovaní našich služieb, používame najmodernejšie dopravné a informačné technológie .

Ako vnímate momentálnu situáciu na trhu?

Situácia na trhu je v dnešnej dobe vyostrená, cenu častokrát vymení flexibilita a ochota. Ale ako som povedala, myslím si, že naši zákazníci sú s nami stále preto, že s nimi máme veľmi úzky vzťah. Pred covidom sme realizovali ročne 26 000 prepráv. Minulý rok sme pocítili 10 až 13 % pokles, ale vlastná doprava sústavne pracovala, odstavené kamióny sme nemali ani v prvej vlne. Posledný štvrťrok priniesol výrazný kapacitný problém na dopravnom trhu, tak sme začiatkom roka investovali do rozšírenia vlastnej dopravy. Avšak, myslím si, že aj tento rok bude ešte náročný, čo sa týka výkyvov v hospodárstve, ako aj sezónnosti niektorých komodít.

Aj napriek naozaj ťažkému roku sme začali rozvíjať náš servis a otvorili ho pre verejnosť. Prijali sme a postupne ďalej prijímame tých najlepších odborníkov, pokiaľ ide o osobný a nákladný sektor. Postupne investujeme do nových strojov, náradia a školenia personálu, aby sme vyhoveli aj tým najnáročnejším zákazníkom. V blízkej budúcnosti máme v pláne vybudovať nový priestor pre osobné automobily a technicky vybaviť dielňu na opravu hybridných vozidiel.

Zakladateľka a generálna riaditeľka spoločnosti Speed Line, s. r. o., Mária Csizmadiová (FOTO: Speed Line, s.r.o.)

Čo je podľa vás dnes kľúčové pre úspech na trhu dopravy a logistiky?

Práca v doprave a zasielateľstve je veľmi hektická, vyžaduje si obrovskú flexibilitu od ľudí. Oddelenie vlastnej dopravy má službu 24/7, čo kladie veľké nároky aj na kolegov. Kto sa chce uplatniť na oddelení dopravy, musí mať proaktívny prístup k riešeniu problémov. Je to práca pre ľudí, ktorí majú radi výzvy, keďže každý deň sa objavuje nový problém, ktorý potrebuje okamžité riešenie. Sme úzko prepojení s obchodnými firmami, ako aj s výrobnými, kde počas výroby nastane veľmi veľa zmien. Robíme aj závodnú logistiku, kde požiadavky na just in sequence sú skutočne náročné. Je to dobrý pocit, keď dokážeme zákazníka uspokojiť, keď vieme navrhnúť možnosti riešenia pre každý prípad. Naša práca sa už dávno nekončí pri vykonaní prepravy z bodu A do bodu B. Vďaka našej 20-ročnej skúsenosti v doprave vieme poskytnúť užitočné rady a navrhnúť funkčné riešenia pre našich klientov. Medzitým sa ako vo svete, tak aj v oblasti dopravy kladie stále väčší dôraz na ochranu životného prostredia, preto školíme našich vodičov k úspornej jazde a snažíme sa redukovať naše prázdne kilometre na minimum. Ochrana životného prostredia nie je ľahostajná ani našej firme, neustála obnova vozového parku je jednou z našich priorít a spĺňa tie najprísnejšie emisné požiadavky Európskej únie.

Spoločnosť sídli v moderných priestoroch v Štúrove (FOTO: Speed Line, s.r.o.)

Svoju pobočku máte aj v Budapešti. Bol to plán alebo jej otvorenie prišlo prirodzene s rastom vašej spoločnosti?

Máme veľmi silnú diverzifikáciu, pôsobíme takmer vo všetkých výrobných a obchodných segmentoch. Pokrývame všetky krajiny Európy a aj ostrovy, ako Malorka či Sardínia atď. V roku 2015 sme cítili potrebu ísť aj na maďarský trh.Sme situovaní na hranici, takže ak sme chceli viac slúžiť aj maďarským zákazníkom, otvoriť pobočku v Budapešti bolo prirodzeným krokom. Zákazníci to ocenili a dnes máme veľa klientov aj tam vrátane veľkých nadnárodných firiem.

Vlastný autoservis slúži aj verejnosti (FOTO: Speed Line, s.r.o.)

Ako medzi sebou fungujú slovenské sídlo a maďarská pobočka? Sú si na trhu navzájom konkurenciou alebo skôr spolupracujú?

Je to jednoznačne o spolupráci, vždy sa dohodneme, komu to vychádza efektívnejšie a ten daného zákazníka alebo prepravy zastreší. Nechceli sme si navzájom konkurovať, denne vzájomne komunikujeme. Jasne sme si nastavili procesy a všetko perfektne funguje. Rovnako je to aj pri komunikácii medzi jednotlivými oddeleniami, ako sú doprava, špedícia alebo ekonomické či obchodné oddelenie, servis. Podnikanie nie je o jedincovi, ale o tíme. Aj keď každý robí niečo iné, snažia sa pomáhať si. No za najkľúčovejšie považujem odbornosť a profesionalitu našich zamestnancov, ktorí majú skutočne ukážkový prístup k našim zákazníkom. Sú to oni, vďaka komu je firma tam, kde je.

Tím maďarských kolegov pod vedením Zity Szilágyi (FOTO: Speed Line, s.r.o.)

Musím povedať, že už od príchodu je u vás cítiť veľmi priateľskú až rodinnú atmosféru.

Záleží nám na dobrej firemnej kultúre, ťažko znesiem, ak je niekto konfliktný typ. Táto práca je vysoko stresová, vyžaduje si značnú flexibilitu a tímového ducha. Sme tu ako jedna rodina, bez kvalitných, šikovných a ochotných ľudí by sme neboli úspešní. Aj minulý hektický rok sme zvládli najmä vďaka ich nasadeniu. Rada si vypočujem aj ich názory pri riešení problémov. A som hrdá na to, že zamestnávame aj veľa mladých mamičiek. Som presvedčená, že ak niekto obetuje svoje pohodlie, dajú sa zvládnuť obe roly, aj rodina, aj kariéra. U nás sa každý rok rodia deti (úsmev). Niektoré kolegyne sú už späť po druhej materskej dovolenke. Vždy si nájdeme vhodný spôsob nastavenia pracovného času, aby sa znova mohli zapojiť do práce. Život je aj o tom, založiť si rodinu a starať sa o ňu.

O spoločnosti

Speed Line, s. r. o., poskytuje kompletné zasielateľské, dopravné a logistické služby s orientáciou na zákazníka v lokálnom aj v medzinárodnom meradle. Zamestnáva 80 ľudí, zabezpečuje prepravy cestnou nákladnou dopravou formou LTL, FTL aj nadrozmerné prepravy a ADR v rámci celej Európy. Vykonáva prepravy just in time, expresné zásielky, internú logistiku vo výrobných firmách aj námornú a leteckú prepravu. Poskytuje tiež skladovanie tovaru, pri prepravách zabezpečuje kompletný servis vrátane doplnkových služieb, poradenstva a komunikácie až v 12 jazykoch. Ak si to hodnota tovaru vyžaduje, zabezpečí aj pripoistenie tovaru počas prepravy. Spoločnosť má vlastný servis nákladných a osobných vozidiel a pneu­servis. V roku 2015 otvorila svoju pobočku aj v Budapešti.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
PR

Prečítajte si aj

Back to top button