Železničná doprava

ŽSR vyhlásili súťaž na výstavbu TIOP Lamačská brána

Na dvojkoľajnej železničnej trati medzi bratislavským Lamačom a Devínskou Novou Vsou vybudujú terminál osobnej prepravy, takzvaný TIOP Lamačská brána. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vyhlásili súťaž, náklady na naprojektovanie a vybudovanie sa predpokladajú vo výške približne 6,374 milióna eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Informuje o tom aj Devínska Nová Ves na svojej webovej stránke.

„Ide o zriadenie železničnej zastávky v mieste navrhovaného predĺženia Saratovskej ulice, križujúcej železničnú trať. Navrhovaná zastávka je umiestnená severne od sídliska Dúbravka, medzi ulicou Agátová a cestou II/505,“ približujú železnice, ktoré by chceli mať zastávku Lamačská brána vybudovanú do konca roka 2023.

S budovaním nových zastávok mestskej hromadnej dopravy (MHD) sa nepočíta, pre prestup medzi vlakmi a MHD má byť k dispozícii existujúca autobusová zastávka OC Bory, prípadne zastávka Agátová. V rámci predĺženia Saratovskej ulice by sa mal zároveň vybudovať nový most. Od pôvodne plánovaného veľkého záchytného parkoviska pri zastávke sa podľa samosprávy upustilo pre nesúhlas vlastníkov pozemkov.  

„Plný význam nadobudne zastávka Lamačská brána až po predĺžení električkovej trate z Dúbravky smerom na Bory, respektíve Devínsku Novú Ves. Električková trať by v budúcnosti mala prechádzať ponad železničnú trať,“ konštatuje mestská časť. Výhľadovo sa uvažuje s prepojením železničnej a električkovej zastávky lávkou.

Podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) bude možné na súčasnej dvojkoľajnej trati dosiahnuť v čase špičiek najviac 20-minútový interval osobných vlakov a 30-minútový v čase dopravného sedla. Kratší interval prichádza do úvahy až po vybudovaní tretej koľaje. Výhľadové strojkoľajnenie trate zohľadňuje aj návrh jedného z nástupíšť, pri budovaní zastávky sa zrekonštruujú obe trate.

TIOP majú vybudovať aj v mestskej časti Vrakuňa, v blízkosti Dvojkrížnej ulice pri obratisku trolejbusov a zastávkou autobusov MHD s názvom Čiližská. Jedným z dlhoočakávaných a žiadaných je aj TIOP v bratislavskom Ružinove. Vyrásť má v lokalite Ostredky pri Vrakunskej ceste, blízko zastávky MHD Súhvezdná.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button