Cestná doprava

Bratislava sa pripravuje na zákaz parkovať na chodníkoch

Bratislava sa pripravuje na zákaz parkovať na chodníkoch. Mesto Bratislava sa pripravuje na zákaz parkovania na chodníkoch mimo vyznačených miest. Už v minulosti pritom uviedlo, že víta novelu zákona o cestnej premávke. Tzv. chodníková novela začne platiť od 1. októbra.

„V nadväznosti na zmenu zákona regulujúcu parkovanie na chodníkoch boli passportované všetky ulice v správe hlavného mesta. A následne vyhodnotené, kde bude možné legalizovať parkovanie vrátane chodníkov priľahlých ku komunikácii v našej správe,“ uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.
Na tento účel spracovalo hlavné mesto základné kritériá, napríklad šírkové pomery, blízkosť inštitúcií ako základná škola či nemocnica, množstvo rezidentov danej zóny či riziká premávky z dôvodu vychádzania a schádzania z chodníka.

Na základe týchto kritérií následne vytypovalo chodníky, kde by mohli byť dočasne riadne vyznačené parkovacie miesta, ktoré by umožňovali legálne parkovanie bez obmedzenia prechodu chodcov aj po účinnosti novely. Takéto riešenie chce ponechať „aspoň“ do času systémovej regulácie prostredníctvom celomestského regulovaného parkovania PAAS.

Bratislava sa pripravuje na zákaz parkovať na chodníkoch

Práve v zónach, kde je zavedené celomestská parkovacia politika, prípadne v ktorých sa systém regulovaného parkovania pripravuje, považuje magistrát tento problém za vyriešený. „Legalizované parkovanie je navrhované iba tam, kde to šírkové pomery umožňujú,“ pripomenul Bubla s tým, že mesto spolu s mestskými časťami kontinuálne pracuje na rozširovaní zón regulovaného parkovania PAAS. Ubezpečuje tiež, že regulácii parkovania na chodníkoch, s ohľadom na bezpečnosť chodcov, sa venuje dlhodobo a koncepčne.

Plány s legalizáciou parkovania na chodníkoch pri miestnych komunikáciách v správe mesta komunikuje magistrát taktiež s jednotlivými mestskými časťami. „V prípade záujmu mestskej časti zoznam konzultujeme a upravujeme,“ deklaruje. Čo sa týka miestnych komunikácií tretej a štvrtej triedy a priľahlých chodníkov, tie spravujú mestské časti. „Teda návrh parkovania na pridružených chodníkoch priľahlých k týmto komunikáciám rieši príslušný správca, v tomto prípade mestská časť,“ dodal Bubla.

Zdroj
transport
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button