Motorizmus

Polovodičový sektor očakáva rast aj vďaka umelej inteligencii

Polovodičový sektor očakáva rast aj vďaka umelej inteligencii. Vedúci pracovníci v odvetví polovodičov už druhý rok po sebe označili automobilový priemysel ako hlavný očakávaný zdroj príjmu pre nasledujúci rok. Hneď za ním sa umiestnila umelá inteligencia, ktorá sa v rebríčku po prvýkrát vyšplhala na druhé miesto.

Zároveň sa stala jednou z top 3 strategických priorít v sektore, spoločne s kvalifikovanou pracovnou silou a bezproblémovým dodávateľským reťazcom. Prieskum spoločností KPMG LLP a Global Semiconductor Alliance (GSA) skúmal názory 172 manažérov svetových firiem v oblasti polovodičov, pričom viac než polovica z nich dosahuje ročný obrat vyšší ako 1 miliarda dolárov.

Manažéri očakávajú rast tržieb

Pokiaľ ide o rast tržieb v polovodičovom odvetví, manažéri sú výrazne viac optimistickí, ako v minulom roku. Až 85 % z nich predpovedá, že príjmy odvetvia v nadchádzajúcom roku porastú, v porovnaní so 64 % v minulom roku. Zároveň až 83 % má pozitívne vyhliadky aj čo sa týka rastu tržieb ich spoločnosti. Prognózy tempa rastu sú však o niečo nižšie. V tomto roku 4 z 10 očakávajú rast tržieb o viac ako 10 %. V minulom roku vyjadrila tento názor až polovica respondentov.

Automobilový sektor je opäť hlavným zdrojom príjmov

Automobilový sektor opäť potvrdil svoje prvenstvo ako najdôležitejšie odvetvie zdroja príjmov pre polovodičový priemysel. Bezdrôtová komunikácia, ktorá sa v prieskume niekoľko rokov umiestňovala na prvom mieste, sa vlani posunula na druhé miesto a tento rok skĺzla na zdieľané tretie miesto spolu Cloud/dátovými centrami a internetom vecí (IoT).

„Dopyt po elektromobiloch každým rokom stúpa. Nie je preto prekvapením, že práve automobilový sektor najviac podporuje rast odvetvia polovodičov – v elektromobiloch je násobne viac polovodičov ako v autách so spaľovacím motorom. Rýchly vzostup umelej inteligencie však môže v budúcnosti predbehnúť v dopyte po polovodičoch automobilový priemysel,“ uviedol Peter Nemečkay, výkonný riaditeľ, sektorový líder pre automobilový priemysel, KPMG na Slovensku.

Peter Nemečkay

Polovodičový sektor očakáva rast aj vďaka umelej inteligencii

Umelá inteligencia na vzostupe

Druhé miesto v rebríčku zdroja príjmov pre polovodičový sektor obsadila umelá inteligencia. Po minulé roky sa pritom umiestňovala až na štvrtej pozícii. Manažéri očakávajú, že práve umelá inteligencia sa stane motorom rastu polovodičového odvetvia a uviedli ju ako jednu z top 3 strategických priorít v nasledujúcich troch rokoch. Predbehli ju iba rozvoj a udržanie talentov a plynulý dodávateľský reťazec. Ako ďalšie priority respondenti uviedli fúzie a akvizície, vládne dotácie, kybernetickú bezpečnosť či ESG.

Oproti minulému roku sa až dvojnásobne viac manažérov (19 %) domnieva, že v nasledujúcich štyroch rokoch nebudú žiadne nadmerné zásoby čipov, a to práve vďaka novým technológiám, vrátane umelej inteligencie. Ako najdôležitejšiu produktovú príležitosť pre rast sektora uvádzajú respondenti mikroprocesory a grafické procesory používané pre umelú inteligenciu. Čo sa týka využitia generatívnej umelej inteligencie v nasledujúcich dvoch rokoch, manažéri sa zhodli, že jej najväčší potenciál vidia vo výskume, marketingu a výrobe.

Ciele sú jasné, chýbajú však kvalifikovaní pracovníci

Rovnako, ako v uplynulých dvoch ročníkoch, považujú manažéri za najväčšie riziko pre polovodičový priemysel v najbližších troch rokoch chýbajúci talent. O ľudí s technologickým vzdelaním je na trhu veľký záujem a súperia o nich mnohé spoločnosti. Rozvoj a udržanie pracovnej sily je preto pre respondentov na vrchole strategických priorít.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS KPMG, foto: TASR

Prečítajte si aj

Back to top button