Cestná doprava

Nové výzvy automobilového priemyslu

Nové výzvy automobilového priemyslu. Slovenský automobilový priemysel sa v nasledujúcich rokoch bude musieť prispôsobiť novým výzvam.

Vyplýva to zo záverov štúdie, na ktorej pracovali organizácia Globsec, Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) a Cambridge Econometrics. Nová správa Globsec Policy Institute „Slovenský automobilový priemysel 2.0: Teraz je čas pripraviť sa pre éru e-mobility“ analyzuje kľúčové výzvy na trhu elektromobility z pohľadu vplyvu na budúci vývoj slovenskej ekonomiky. Správa prezentuje výsledky výskumu o dopadoch prechodu od spaľovacích motorov na elektrické vozidlá na HDP a vyhliadky zamestnanosti Slovenska.

Podľa analýzy neschopnosť prispôsobiť sa novým okolnostiam pri prechode na e-mobilitu môže v najhoršom prípade viesť k posunu národného HDP do roku 2040 a neskôr na úroveň o 10 % nižšiu ako v prípade najlepšieho scenára. Celková zamestnanosť by mohla klesnúť o 4,5 % v porovnaní s úrovňou v roku 2020, čo v realite predstavuje stratu približne 85.000 pracovných miest.

„Jednou z najväčších výziev pre automobilový priemysel na Slovensku v nasledujúcich rokoch bude transformácia jeho ekonomického ukotvenia tak, aby spĺňal globálne požiadavky na mobilitu budúcnosti,“ uviedol podpredseda Globsecu Vazil Hudák.

Slovensko podľa štúdie momentálne nemá kapacitu na 100 % pokrytie dopytu po elektromobiloch. Zmeniť by to mohla zahraničná investícia, ktorá by v SR otvorila „giga fabriku“ na výrobu batérií. V opačnom prípade bude Slovensko odkázané na dovoz batérií zo zahraničia so všetkými rizikami, ktoré z toho vyplývajú.

Spomedzi krajín V4 je Slovensko podľa analýzy najmenej diverzifikovaná krajina z hľadiska svojho výrobného portfólia v automobilovom sektore. Kým iné krajiny ako Poľsko či Česko vyrábajú nielen osobné autá, ale aj autobusy či úžitkové vozidlá, SR disponuje továrňami, ktoré vyrábajú len osobné vozidlá a iba jeden závod sa zameriava na výrobu motorov.

Nové výzvy automobilového priemyslu

„Európa sa rozhodla pre zásadnú zmenu v prístupe k vývoju automobilového sektora. Trh dnes prechádza zo spaľovacích motorov na elektromobilitu. Je Slovensko naozaj pripravené na túto zmenu a chápeme vôbec, ako sa celý priemysel v dôsledku toho zmení za približne osem rokov?“ upozornil prezident Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR Alexander Matušek.

Súčasná dekáda podľa štúdie formuje automobilový sektor a medzinárodné spoločenstvo v širšom zmysle dvoma bezprecedentnými šokmi. Prvým je pandémia COVID-19, ktorá postavila toto odvetvie pred adaptačné výzvy spojené s narušením medzinárodných dodávateľských reťazcov, s následnými obchodnými a výrobnými tlakmi.

Druhým je vojna na Ukrajine, ktorá túto nepriaznivú situáciu ešte zhoršila. V jej dôsledku sa prehĺbil nedostatok čipov. Ten už v roku 2021 znížil produkciu automobilového priemyslu o 8 miliónov vozidiel na celom svete. Podľa predbežných odhadov sa očakáva, že vojenský konflikt na Ukrajine spôsobí pokles celosvetovej výroby vozidiel. V tomto roku o 1,5 milióna, čo je o 2 % menej ako plánovaných 84 miliónov vozidiel.

„Z tohto pohľadu je veľmi dôležité, aby sme oveľa intenzívnejšie podporili vznik domácich inovácií v automobilovom priemysle. Mali by sme rôznymi nástrojmi motivovať priemysel k vývoju technológií. Prípadne pomôcť univerzitám a startupom s inováciami a ich umiestňovaním na trh,“ dodal riaditeľ SEVA Patrik Križanský.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button