Logistika a skladovanie

DPDgroup sa mení na Geopost

DPDgroup sa mení na Geopost. Medzinárodná doručovateľská sieť DPDgroup, ktorá je materskou spoločnosťou DPD na Slovensku, mení svoj názov na Geopost. Na našom území bude balíkový prepravca naďalej pôsobiť pod doterajšou značkou DPD.

Zmena názvu má za cieľ podporiť rastové ambície spoločnosti. Geopost je nová značka, ktorá pokryje súčasné kľúčové činnosti, ako aj oblasti budúceho rastu: B2B, B2C a cezhraničné doručovanie zásielok a balíkov vrátane doručovania pre firmy, do domácností a na odberné miesta, špeciálne doručovanie, ďalej sa zameriava na vývoj integrovaných, digitálne orientovaných riešení pre e-commerce, ktoré podporia budúcu expanziu, ako aj na strategické iniciatívy, nápady, pilotné programy a myšlienkový leadership, ktoré pomáhajú definovať budúce trendy odvetvia.

Podpora značiek

Ostatné komerčné značky, pod ktorými spoločnosť vo svete pôsobí (Chronopost, DPD, SEUR, BRT, Jadlog atď.), sa nemenia a nová značka Geopost ich bude podporovať, čím vytvorí jednotný a globálny brand. Tento strategický krok je v súlade s ambíciou spoločnosti Geopost stať sa vzorom v oblasti trvalo udržateľného doručovania a lídrom, ktorý prispieva k zrýchleniu elektronického obchodu.

Geopost doručil v minulom roku viac ako 2 miliardy balíkov

Spoločnosť Geopost, napriek náročným trhovým podmienkam, dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 15,6 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 6 % oproti predchádzajúcemu obdobiu. Dokazuje to schopnosť doručovateľskej firmy prispôsobiť sa náročným trhovým podmienkam a udržať si rast. Po celom svete doručil Geopost v tomto období 2,1 miliardy balíkov, čo predstavuje mierny pokles (-1,3 %) oproti roku 2021.

Kvalitné výsledky v náročnom období

Po dvoch rekordných rokoch, ktoré výrazne ovplyvňovala pandémia COVID-19 a následné bezpečnostné opatrenia, bol rok 2022 poznačený viacerými geopolitickými a makroekonomickými šokmi, napríklad vojnou na Ukrajine, rekordnou infláciou v mnohých krajinách, prudkým nárastom cien energií a celkovým spomalením spotreby domácností. Napriek miernemu poklesu objemu doručila spoločnosť Geopost po celom svete viac ako 2 miliardy zásielok, čo predstavuje viac ako 8 miliónov doručených balíkov denne.

„Na rok 2023 sa pozeráme s odhodlaním a dôverou v našu schopnosť pokračovať v ziskovom raste. Ako priekopník v dekarbonizácii odvetvia doručovania balíkov sme naďalej odhodlaní urýchliť našu energetickú transformáciu a dosiahnuť naše ambiciózne, vedecky podložené ciele čistej nulovej bilancie do roku 2040,“ povedal Yves Delmas, generálny riaditeľ spoločnosti Geopost.

Hospodársky výsledok spoločnosti Geopost dosiahol v minulom roku 669 miliónov eur, čo predstavuje pokles oproti rekordnému roku 2021 (1 071 miliónov eur). Výsledok odzrkadľuje najmä prvé dopady zníženia kúpnej sily v dôsledku inflácie, posilnený negatívnym bázickým efektom pri porovnaní s rokom 2021. Výsledok tiež ovplyvnilo znehodnotenie aktív DPD v Rusku. V máji 2022 sa spoločnosť Geopost stiahla z ruského trhu po tom, ako vo februári 2022 pozastavila všetky dodávky do Ruska a z Ruska. Firma tak znížila hodnotu aktív svojej ruskej dcérskej spoločnosti o 149 miliónov eur. Po očistení od týchto odpisov predstavuje prevádzkový výsledok v roku 2022 sumu 818 miliónov eur.

DPD Pickup Station – samoobslužné boxy

Obľuba odberných miest

V minulom roku sa prudko zvýšilo využívanie služieb doručovania do odberných miest a samoobslužných schránok. Množstvo zásielok, ktoré Geopost a jeho dcérske spoločnosti týmto spôsobom doručili, v priebehu roka 2022 vzrástlo o 40 %. Počet odberných miest spoločnosti Geopost sa zvýšil o 13-tisíc a dnes ich môžu zákazníci na celom svete využiť až 83-tisíc. Spoločnosť plánuje ich množstvo v európskych krajinách navýšiť do roku 2025 až na 100-tisíc. Až 90 % Európanov tak bude mať odberné miesto Pickup v dosahu do 10 minút.

Udržateľné doručovanie

Spoločnosť Geopost v roku 2022 pokračovala v nasadzovaní nízkoemisných vozidiel do každodennej prevádzky. Do konca minulého roka využívala už 8 458 nízkoemisných vozidiel (elektrické vozidlá, vozidlá na zemný plyn a nákladné bicykle). Cieľom spoločnosti je do roku 2025 vybaviť 350 miest v Európe nízkoemisnými vozidlami. V septembri minulého roka sa Geopost pripojil k iniciatíve EV100+ v oblasti cestnej dopravy ako zakladajúci člen. Túto iniciatívu vedie medzinárodná nezisková organizácia Climate Group. Geopost sa tak zaviazal, že do roku 2040 zmení svoj autopark s hmotnosťou nad 7,5 tony na vozidlá s nulovými emisiami výfukových plynov.

Elektrická flotila DPD

Kuriérska spoločnosť DPD na Slovensku začala budovať svoju elektrickú flotilu už v roku 2017. V roku 2025 bude spoločnosť doručovať všetky zásielky v hlavnom meste výlučne pomocou vozidiel s alternatívnym pohonom. DPD začala využívať elektrické dodávkové vozidlá na každodenné doručovanie ako vôbec prvá kuriérska spoločnosť na Slovensku. V súčasnosti každodenné doručovanie zabezpečuje 103 elektrododávok (a tri nákladné elektrobicykle), ktoré iba počas minulého roka najazdili takmer milión kilometrov. Ich počet bude rásť aj naďalej.

„Online nakupovanie sa stalo bežnou súčasťou našich životov a využíva ho stále viac ľudí. Spolu s tým rastie aj dopyt po doručovacích službách. Ak má byť tento rast dlhodobo udržateľný, musíme tovar z e-shopov ku konečným adresátom dopraviť tak, aby nemal negatívny vplyv na životné prostredie,“ vysvetľuje Peter Pavuk, generálny riaditeľ DPD na Slovensku. Do roku 2025 by malo na slovenských cestách pod značkou DPD jazdiť 300 elektrických dodávok. To umožní doručovať zásielky v hlavnom meste len pomocou vozidiel s alternatívnym pohonom.

Bratislava sa tak zaradí k ďalším 350 európskym mestám, v ktorých bude DPDgroup doručovať výlučne bezemisne. V priestoroch nového depa DPD v blízkosti bratislavského letiska je dnes možné nabíjať až 50 kuriérskych dodávok súčasne. Po dobudovaní bude možné súčasne nabíjať až 140 automobilov.

Generálny riaditeľ DPD na Slovensku Peter Pavuk

Zdroj
transport.sk
Editor
TS, VIB

Prečítajte si aj

Back to top button