Elektromobilita

Trh s elektromobilmi stagnuje

Rozvoj vozidiel na alternatívny pohon sa v dôsledku aktuálnej krízy spôsobenej pandémiou nového koronavírusu spomalil.

Trh s elektromobilmi by sa však mal postupne oživiť, pričom súčasná kríza by mohla byť príležitosťou na efektívnejšie nastavenie podmienok rozvoja elektromobility aj na Slovensku. Uviedol to Michal Duška, obchodný riaditeľ lízingovej spoločnosti Arval Slovakia.

„Dotácie a programy v tejto oblasti sú u nás aktuálne pozastavené a finančné prostriedky presmerované na podporu ekonomiky v iných segmentoch. Veľmi pozitívne však vnímam snahy Nemecka, ktoré využilo krízu COVID-19 na lepšiu penetráciu a podporu zelených vozidiel, elektromobilov a ďalších vozidiel na alternatívny pohon,“ uviedol Duška. Nemci takto podľa neho využili krízové obdobie na to, aby firmám nastavili efektívnejšie podmienky na získanie dotácií na elektromobily a podporili tak projekty, ktoré majú zmysel z dlhodobejšieho hľadiska.

Požiadavky klientov lízingovej spoločnosti na elektromobily sa postupne zvyšujú, no čísla na cestách sa v ich prospech v porovnaní s vozidlami s komerčným pohonom budú meniť len pomaly. „Elektromobily máme už aj vo vlastnom fleete a evidujeme aj zvyšujúci sa záujem klientov. Treba však povedať, že aj keď elektromobily už aj teraz prinášajú mnoho výhod z pohľadu servisu či životného prostredia, stále sú v nejakej fáze životného cyklu, relatívne drahé, nemajú taký dojazd, aký by si klienti predstavovali, a stále tu chýba dostatočne vyvinutá sieť nabíjacích staníc,“ zdôraznil Duška.

Trh s týmito vozidlami je zatiaľ relatívne malý, čo sa premieta do cenotvorby pri operatívnom lízingu. Súčasný rozdiel v nákladoch a v zostatkovej cene prenajatých automobilov by podľa Dušku mohla zmazať regulácia, a to buď podporou výrobcu, financujúcej strany, alebo podporou štátu, ktorý chce racionálne investovať do nových technológií, do čistejšieho pohonu a do nahradenia starých vozidiel novými a ekonomickejšími. Keď sa zvýši predaj týchto vozidiel, výroba bude efektívnejšia, ekonomickejšia a lacnejšia a bude možné lepšie nahradiť konvenčné formy pohonu.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button