Cestná doprava

Zmena siete vymedzených úsekov diaľnic a ciest s výberom mýta

Zmena siete vymedzených úsekov diaľnic a ciest s výberom mýta. Na základe vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky č. 412/2023 Z. z. dochádza k zmene zoznamu vymedzených úsekov diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta. Spoločnosť SkyToll dokončila v decembri potrebné zmeny systému tak, aby zmeny v súlade s vyhláškou boli uvedené do praxe k 1. januáru 2024.

V sieti vymedzených úsekov ciest (VÚC) od 1. januára 2024 pribudne 17 nových úsekov. Naopak pri 10 úsekoch bude platnosť ukončená. Pri celkom 53 úsekoch dochádza k rôznym zmenám, ktoré musia byť v mýtnom systéme zohľadnené tak, aby bolo dopravcom účtované mýto v správnej výške.

Spracovanie zmien v zozname vymedzených úsekov ciest je komplexným projektom. Musia byť aktualizované mapové podklady satelitného mýtneho systému. Musia byť definované a funkčne otestované nové mýtne úseky a musí byť vykonaná ich optimalizácia. V neposlednom rade musí byť nový geomodel nahraný za plnej prevádzky do viac ako 330 tisíc palubných jednotiek vo vozidlách.

Spoplatnenie úseku

Spoplatnenie úseku severného obchvatu Prešova (R4) bude zavedené od 1. januára 2024. Úsek bol otvorený v septembri 2023. S novou stavbou súvisia aj zmeny spoplatnenia na ceste I/68, kde bol v júni otvorený obchvat obce Plavnica. Aj tu bude na novej komunikácii spustené spoplatnenie mýtnym od 1. januára 2024. Zmeny VÚC súvisia okrem iného aj s prekategorizovaním časti cesty R1a v Nitre na cestu I. triedy I/51.

Po všetkých úpravách vrátane tých, ktoré nemajú vplyv na výšku úhrady mýta (úseky spoplatnené nulovou sadzbou) sa počet vymedzených úsekov ciest zvýši od 1. januára o 7 na celkom 2 011.

SkyToll

Spoločnosť SkyToll pôsobí od roku 2008 v oblasti inteligentných dopravných informačných systémov schopných analyzovať a usmerňovať dopravu kdekoľvek na svete. Ako prvý na svete dokázal SkyToll vytvoriť riešenie, ktoré spája satelitnú GNSS technológiu na určovanie polohy, mikrovlnnú DSRC technológiu na komunikáciu na krátke vzdialenosti a mobilnú GSM technológiu na komunikáciu v mobilných sieťach na diaľniciach aj na cestách nižších tried.

SkyToll vybudoval a od roku 2010 prevádzkuje satelitný mýtny systém na Slovensku. Od roku 2015 prevádzkuje SkyToll na Slovensku systém elektronického spoplatnenia jazdy osobných automobilov. Podieľal sa na výstavbe a spustení elektronického mýtneho systému v Českej republike v roku 2019. V roku 2021 vybudoval a úspešne spustil systém elektronických diaľničných známok v Slovinsku.

S aktivitami v Európe a pobočkami v Indii i Singapure je spoločnosť SkyToll pripravená ponúkať zákazníkom efektívne systémy na spoplatnenie jazdy nákladných vozidiel aj moderné, inovatívne riešenie pre spoplatnenie jazdy osobných vozidiel. SkyToll vyvíja systémy pre mestské aglomerácie, ktoré pomáhajú riadiť dopravu a obmedzovať negatívne vplyvy dopravy, a je pripravený spoľahlivo uvádzať do prevádzky tieto systémy kdekoľvek na svete.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS Skytoll, foto: TASR

Prečítajte si aj

Back to top button