Cestná doprava

ZAP vníma kompromisnú podobu normy Euro 7 pozitívne

ZAP vníma kompromisnú podobu normy Euro 7 pozitívne. Zväz automobilového priemyslu (ZAP) SR vníma schválenú podobu euronormy Euro 7 pozitívne. Uviedol to výkonný viceprezident zväzu Pavol Prepiak v reakcii na informáciu, že Rada EÚ pre konkurencieschopnosť v Bruseli v pondelok prijala svoju pozíciu k nariadeniu známemu ako Euro 7.

„Tento vývoj vnímame veľmi pozitívne, nakoľko sa dohodli dvaja z troch účastníkov legislatívneho procesu a to Európska komisia (EK) a ministri členských štátov na kompromisnom znení pôvodného návrhu emisnej normy Euro 7. Podľa dnes schváleného znenia nie sú nutné mimoriadne veľké investície do technológií spaľovacích motorov, ale európsky automobilový priemysel bude pokračovať a koncentrovať svoju energiu do skutočnej dekarbonizácie, a to rozšírením ponuky elektrických vozidiel,“ spresnil Prepiak.

Ďalším krokom na schválenie návrhu nariadenia je podľa neho prerokovanie v Európskom parlamente. „Pevne veríme, že aj Európsky parlament sa stotožní s argumentami, ktoré viedli ku kompromisným návrhom znenia odsúhlaseným EK a ministrami členských štátov. Koncentrácia kapacít v automobilovom priemysle sa tak bude naplno venovať zavádzaniu bezemisnej dopravy,“ priblížil.

ZAP vníma kompromisnú podobu normy Euro 7 pozitívne

„Tým najlepším, čo sme si mohli v procese prijímania Euro 7 priať, je stabilita a predvídateľnosť prostredia do úplného zákazu registrácií vozidiel jazdiacich na spaľovací motor, ktorý je už za rohom,“ podčiarkol. Upozornil, že ambiciózny a v niektorých prípadoch technicky nerealistický tlak na úpravu spaľovacích motorov v pôvodnom návrhu emisnej normy Euro 7 od EK doslova pár rokov predtým, ako tento koncept EÚ opustí, by opätovne presmeroval finančné zdroje automobilového priemyslu naspäť na spaľovacie motory. „Oslabili by sme vývoj a výskum bezemisných technológií v Európe a uprostred aktuálneho súperenia s čínskymi výrobcami znížili našu globálnu konkurencieschopnosť,“ dodal Prepiak.

Tomuto scenáru EK a Rada EÚ prijatím kompromisného znenia návrhu nariadenia Euro 7 podľa neho zabránila. Rada EÚ v pondelok navrhla pragmatické zmeny v pôvodnom návrhu EK, pričom v nich zohľadňuje aj environmentálne a zdravotné ciele. Zachovávajú sa existujúce skúšobné podmienky a emisné limity (stanovené v norme Euro 6) pre vozidlá kategórie M1 a N1 (osobné automobily a dodávky). V prípade vozidiel kategórie M2 a M3 (autobusy a autokary) a vozidiel kategórie N2 a N3 (ťažké úžitkové vozidlá) sú emisné limity nižšie a skúšobné podmienky mierne upravené v porovnaní s normou Euro 6.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button