Cestná doprava

Začiatok septembra prinesie v Trnave zmeny v parkovaní

Začiatok septembra prinesie v Trnave zmeny v parkovaní. Zvýšenie počtu rezidentských zón, úplne nové typy zón a zvýšenie sadzieb parkovného prináša zmena v organizovaní statickej dopravy v Trnave, ktorá začne platiť od pondelka 4. septembra.

Upravuje to všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o podmienkach parkovania motorových vozidiel, ktorého doplnky odsúhlasili poslanci mestského zastupiteľstva pred letom. Mesto zdôrazňuje, že sadzby parkovného sa v celom meste menia iba pre vodičov, ktorí nemajú trvalý pobyt v meste a Trnavčania budú v parkovaní naďalej zvýhodnení. Uvádza to na svojom webe.

Po tomto termíne budú spoplatnené všetky verejné priestranstvá určené na parkovanie. Dočasnú výnimku dostanú lokality, kde zatiaľ nie sú vyznačené regulárne parkovacie miesta. V zmysle nových pravidiel sa platené parkovanie v centre mesta (v zóne A) predlžuje v pracovných dňoch namiesto doterajšej 18.00 h do 22.00 h. Novo sa zavádza spoplatnenie počas víkendov od 12.00 do 22.00 h, vždy sadzbou dve eurá za hodinu.

Na záchytných parkoviskách typu B sa bude platiť každý deň do 22.00 h, pričom sa ich počet zvýši a držitelia rezidentských kariet majú v týchto lokalitách parkovanie bezplatné. Parkoviská B pri okresnom úrade a na Kollárovej ulici sa menia na D, kde treba dosiahnuť vyššiu obrátkovosť parkovania. Spoplatnia sa od pondelka do nedele medzi 8.00 a 22.00 h.

Začiatok septembra prinesie v Trnave zmeny v parkovaní

Mesto rozšírilo dobu spoplatneného parkovania na parkovisku C pri Mestskej poliklinike v pracovné dni vždy od 7.00 do 19.00 h a zároveň zrušilo na ňom všetky zakúpené parkovacie karty s platnosťou od novembra tohto roku. Cieľom je poskytnúť návštevníkom polikliniky viac voľných parkovacích miest.
Lokality s hromadnou bytovou výstavbou sú označené ako R1 až R17 s nonstop spoplatnením. Lokality s individuálnou bytovou výstavbou sú označené ako H1 až 13. Platiť sa tam bude cez pracovné dni do 18.00 h.

Radnica uvádza, že hoci je celkový počet parkovacích zón na pohľad vysoký, má svoje opodstatnenie. Mesto nastavuje pravidlá parkovania na mieru jednotlivým lokalitám. Niekde je problém zaparkovať iba večer, niekde počas celého dňa. Situácia sa po zavedení regulácie mení, mesto zbiera dáta, monitoruje stav statickej dopravy a v prípade potreby pravidlá upravuje. V týchto dňoch začalo pracovať na vybudovaní ďalšieho dočasného záchytného parkoviska v dotyku s centrom mesta v areáli bývalého cukrovaru. Bude mať vchod z Rybníkovej ulice a kapacitu 200 miest.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button