Cestná doprava

Výstavba R4 v Prešovskom kraji je reálnejšia cez PPP projekt

Za zrejme jediné možné východisko ako financovať výstavbu rýchlostnej cesty R4 Prešov – Vyšný Komárnik označil štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Jaroslav Kmeť projekt verejno-súkromného partnerstva.

„Pri tom napätom štátnom rozpočte asi jediná cesta ako postaviť túto R4, je projekt PPP,“ uviedol v pondelok v Prešove. Na pôde Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa zúčastnil na medzinárodnej konferencii venovanej významu a potrebe urýchlenej výstavby rýchlostnej cesty R4 v rámci európskeho severojužného koridoru Via Carpatia.

Reagoval pritom na to, že maďarská strana dá do prevádzky svoju trasu v októbri alebo novembri, Poľsko tak má urobiť v roku 2026. Čas dokončenia slovenskej časti si Kmeť netrúfol odhadnúť, najbližšie v tomto smere budú dva kroky rezortu dopravy.

„Jeden krok je dokončenie stupňa prípravy, aby bola R4 vhodná na financovanie, čiže musíme mať územné rozhodnutie. Druhý krok na strane ministerstva dopravy je, že začneme pripravovať projektový zámer a analýzu k požadovanej štruktúre a predložíme ju na posúdenie ministerstvu financií,“ povedal.

Na záver konferencie predstavitelia PSK a občianskeho združenia Náš Prešov podpísali memorandum o partnerstve a spolupráci k potrebe urýchlenej dostavby rýchlostnej cesty R4. Pripojili sa k nemu aj primátori a starostovia 15 samospráv vrátane Prešova, Svidníka, Giraltoviec či Kapušian.

„Jasným a deklaratórnym spôsobom sme dali najavo, že rýchlostná cesta R4 je bytostne dôležitá pre rozvoj Prešovského samosprávneho kraja, ale aj vôbec celého východu. Iniciatíva Maďarov a Poliakov nám v úvodzovkách dýcha na krk, núti nás akcelerovať v príprave a realizácii výstavby rýchlostnej cesty R4 aj tu na Slovensku,“ povedal predseda PSK Milan Majerský.

„Ja verím, že aj prijatím memoranda konečne pohneme kompetentné orgány v tejto republike k výstavbe rýchlostnej cesty R4 Prešov – Vyšný Komárnik, pretože Via Carpatia bez R4 stratí zmysel, pre ktorý bola zrodená,“ konštatoval predseda OZ Náš Prešov René Polačok.

Prečítajte si aj

Back to top button