Cestná doprava

V tuneli Bikoš sú práce hotové na 75 percent

Práce na výstavbe severného obchvatu Prešova ako súčasti R4 napredujú podľa harmonogramu. V západnej rúre tunela Bikoš bolo sfinalizované sekundárne ostenie a vo východnej tunelovej rúre je zrealizovaných už 50 percent sekundáru.

„V tuneli Bikoš máme prerazené obidve tunelové rúry. V západnej tunelovej rúre, kde je sekundárne ostenie finálne dokončené, prebieha realizácia základových pásov pod štrbinové žľaby a obrubníky, ako aj ich položenie a začali sme realizáciu kábelovodov. Na tomto mieste nám zostáva dokončiť priečky v SOS výklenkoch a priečnych prepojeniach, ako aj nátery sekundárneho ostenia,“ informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.

Momentálne prebieha podľa jej slov realizácia sekundárneho ostenia vo východnej tunelovej rúre a súčasne sa pracuje aj na zhotovení drenáže. „V lete tohto roka budeme pripravení začať s montážou tunelovej technológie a na záver roka príde na rad aj realizácia vozovky v tuneli,“ priblížila Žgravčáková. Okrem tunela sa pracuje aj na vonkajších objektoch. Realizuje sa zakladanie, budovanie násypov a kladenie konštrukčných vrstiev vozovky na preložke cesty I/68 pri Veľkom Šariši.

„Na moste pred tunelom Bikoš z južnej strany prebieha montáž skruže a armuje sa posledná, siedma etapa pravého mosta. Následne sa plynulo prejde so skružou na ľavý most. Na moste za tunelom Bikoš prebieha realizácia lamiel a zárodkov. Na moste nad cestou I/68 už demontujeme podpernú konštrukciu a tento most je kompletne zabetónovaný,“ doplnila Žgravčáková.

Zhotoviteľom R4 Prešov, severného obchvatu prvej etapy, ktorého súčasťou je tunel Bikoš, je Váhostav – SK a TuCon. Zmluvná cena predstavuje 142.876.816 eur. Stavba je financovaná zo štátneho rozpočtu.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASRfoto: www.ndsas.sk

Prečítajte si aj

Back to top button