Cestná doprava

Vláda schválila aktualizáciu harmonogramu cestných projektov

Vláda v stredu odobrila s pripomienkami aktualizáciu indikatívneho harmonogramu projektov cestnej infraštruktúry.

Materiál predložil minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina), ktorý tvrdí, že harmonogram je kľúčový, lebo sa oň opiera vyhlasovanie verejných obstarávaní. V rámci aktualizácie nedochádza k zmene v prioritách a k zmene samotných projektov harmonogramu.

Štruktúra harmonogramu ostala zachovaná, ale došlo k doplneniu samotného riadku pre financovanie projektovej prípravy a štúdií realizovateľnosti pre projekty neuvedené v harmonograme a položka pre iné infraštruktúrne projekty.

Najdôležitejšími podľa materiálu zostávajú projekty D1 Turany – Hubová, projekty D3 v regióne Kysúc a projekty rekonštrukcie ciest prvej triedy bez ohľadu na región. Aktualizácia nemení nastavenie alokácie zdrojov pre rekonštrukcie a modernizácie ciest prvej triedy a mostov. „Ponecháva teda sumu 200 miliónov eur ročne ako alokáciu pre zlepšovanie kvality stavu uvedených ciest prvej triedy a mostov,“ priblížil rezort dopravy v materiáli.

Aktualizovaný harmonogram ráta aj so systematickým majetkovoprávnym vyrovnaním stavieb v prevádzke, teda s riešením výkupov pozemkov pod existujúcou cestnou infraštruktúrou v správe Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) a Slovenskej správy ciest (SSC).

Výraznou zmenou v aktualizácii harmonogramu je skutočnosť, že nie v každom roku sú alokované zdroje na úrovni 0,8 % hrubého domáceho produktu (HDP), prípadne ich alokácia prevyšuje. „Tento stav nastal po zreálnení dát a odhadov čerpania a možností projektovej prípravy projektov,“ dodalo MDV. Došlo najmä k časovému posunu odhadu čerpania pre projekty D3 na Kysuciach, časovému posunu čerpania projektu D1 Turany – Hubová, zvýšeniu odhadu čerpania zdrojov EÚ najmä v roku 2023 a k úprave (zlacneniu) projektu R2 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča.

Na dosiahnutie alokácie na približnú úroveň 0,8 % HDP neeviduje MDV projekty, ktoré by boli z hľadiska priorizácie vhodné na zaradenie do harmonogramu. Dôvodom je nízka pozícia relatívne pripravených projektov alebo nepripravenosť vyššie postavených projektov v zozname. Vhodnými projektmi na doplnenie alokácie pre roky 2025 a 2026 sú podľa rezortu dopravy projekty opráv a rekonštrukcií mostov.

Aktualizovaný harmonogram podľa MDV potvrdzuje najakútnejšie potreby budovania cestnej infraštruktúry, a to dokončenie rozostavaných a rozsúťažených stavieb, dokončenie najprioritnejších úsekov D1 do Košíc a D3 na Kysuciach a stabilizáciu cestného hospodárstva na cestách prvej triedy.

Predložený návrh predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v roku 2022 vo výške viac ako 943 miliónov eur, v roku 2023 vo výške 1,168 miliardy eur, v roku 2024 vo výške 1,014 miliardy eur a v roku 2025 vo výške 642 miliónov eur. Harmonogram je indikatívny a z objektívnych dôvodov sa líši od návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024, každoročne má slúžiť ako podklad pri tvorbe rozpočtu verejnej správy.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button