Cestná doprava

Vylepšený tempomat môže ušetriť až 2 % paliva

Vylepšený tempomat môže ušetriť až 2 % paliva. Spoločnosť Scania predstavuje významnú aktualizáciu svojho tempomatu s aktívnou predikciou (CCAP) pre prevodovky Scania Opticruise.

Tento nový systém bude od júna k dispozícii vo všetkých nových nákladných vozidlách Scania s prevodovkami G25 a G33 a bude možné ho dodatočne doplniť aj do nákladných vozidiel s pohonným ústrojenstvom Super. Vďaka výrazne väčšej výpočtovej kapacite, inteligentnejším algoritmom a optimalizovanému využívaniu mapových podkladov môžu nákladné vozidlá s novým systémom CCAP dosiahnuť až 2 % dodatočnú úsporu paliva na zvlnených cestách pri zachovaní rovnakej priemernej rýchlosti.

„Vďaka tejto aktualizácii sme posunuli prevodovky Scania Opticruise a náš aktívny prediktívny tempomat na novú, vyspelejšiu úroveň,“ hovorí Stefan Dorski, senior viceprezident a vedúci divízie Scania Trucks. „Naši zákazníci si teraz môžu presne vybrať presne to, čo očakávajú od svojich vozidiel a vodičov: najnižšiu možnú spotrebu paliva alebo najvyššiu možnú priemernú rýchlosť.“

Systém CCAP spoločnosti Scania je už známy svojimi schopnosťami „vidieť za roh“ a naplánovať optimálny spôsob, akým má nákladné vozidlo zvládnuť stúpanie a klesanie na základe údajov z topografickej mapy. Všeobecnou myšlienkou je vyhýbať sa všetkým druhom zbytočného brzdenia, vždy sa snažiť o používanie optimálneho prevodového stupňa bez častého radenia a v neposlednom rade využívať kinetickú energiu nákladných vozidiel (napríklad pri prechádzaní vrcholov stúpania).

Vylepšený tempomat môže ušetriť až 2 % paliva

„Použitie týchto ‚trikov‘ sa teoreticky môže zdať jednoduché, ale v skutočnosti do hry vstupuje veľa parametrov, ktoré treba zvážiť a správne pochopiť, aby sa dosiahol optimálny výsledok,“ hovorí Julian Kurzawscki Modro, Director Industries and Applications Scania Trucks. „Našim inžinierom sa podarilo systém ešte viac zdokonaliť, čím je schopný robiť adekvátnejšie rozhodnutia, ktoré sú v súlade so zámermi vodiča.“

Diaľkové nákladné vozidlo Scania je zvyčajne vybavené až tromi výkonnostnými režimami: Economy (Úsporný), Standard (Štandardný), Power (Výkonný). Okrem toho sa každý výkonnostný režim dá nastaviť na tri rôzne úrovne (zobrazené na prístrojovej doske), čo je vlastne signalizuje stupeň uprednostnenia aktuálneho nastavenia v danej situácii.

„Vodič, ktorý je nastavený na čo najväčšiu úsporu paliva, by si zvolil režim Economy a úroveň 3, čo vozidlu signalizuje, že vodič si je vedomý toho, že pri dosiahnutí vrcholu stúpania dôjde k výraznému a dlhodobejšiemu poklesu rýchlosti,“ hovorí Kurzawscki Modro. „Pomerne často však bude priemerná rýchlosť stále rovnaká, pretože vozidlo bude schopné ísť zotrvačnosťou na neutrál po oveľa dlhšiu dobu. Toto nastavenie ale nemusí byť vždy použiteľné, napríklad v hustej prevádzke. Ide ale o to, že vodič môže v oveľa väčšej miere definovať svoje priority.“

Scania predstavila významnú aktualizáciu svojho tempomatu

Vodiči nemusia využívať najpokročilejšie nastavenia, aby ušetrili palivo. Aj umiernenejšia voľba – napríklad režim Standard na úrovni 2 – by stále ponúkla zvýšenú úsporu v porovnaní s predchádzajúcimi verziami nekompromisného systému. „Väčší výpočtový výkon a nové, pokročilejšie algoritmy budú vždy znamenať rozdiel,“ hovorí Kurzawscki Modro. „Vodiči zažijú dynamickejšie prispôsobenie rýchlosti, plne v súlade s ich zámerom a aktuálnymi podmienkami na ceste a v premávke. Nákladné vozidlo sa bude správať podľa priania vodiča.“

Všetky nákladné vozidlá Scania (až na zriedkavé výnimky), ktoré sa teraz objednávajú s funkciou CCAP, dostanú novú verziu automaticky. Existujúce nákladné vozidlá Scania môžu získať aktualizáciu v servise Scania za predpokladu, že majú hnacie ústrojenstvo Super, ktoré bolo prvýkrát predstavená v novembri 2021.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS

Prečítajte si aj

Back to top button