Cestná doprava

O prvý zelený dlhopis Scanie je veľký záujem

Spoločnosť Scania v súčasnosti vydáva prvý zelený dlhopis. Zúčastnilo sa približne 30 škandinávskych bánk, poisťovacích spoločností a správcov dôchodkových fondov.

Výsledkom ponuky dlhopisov je pôžička spoločnosti Scania v celkovej výške 1,25 mld. SEK so štvorročnou splatnosťou investície. Spoločnosť tieto prostriedky použije na prechod na výrobu elektrických vozidiel. Spoločnosť Scania v súčasnosti vydáva prvý zelený dlhopis. Zúčastnilo sa približne 30 škandinávskych bánk, poisťovacích spoločností a správcov dôchodkových fondov. Výsledkom ponuky dlhopisov je pôžička spoločnosti Scania v celkovej výške 1,25 mld. SEK so štvorročnou splatnosťou investície. Spoločnosť tieto prostriedky použije na prechod na výrobu elektrických vozidiel. Na konci roka 2020 získala spoločnosť Scania ako prvý čistý výrobca úžitkových vozidiel súhlas na vydávanie zelených dlhopisov.

„Veľký záujem o naše zelené dlhopisy potvrdzuje ochotu finančnej komunity vstúpiť do partnerstiev potrebných na postupné odstránenie závislosti na fosílnych palivách vo svete. Zároveň to tiež potvrdzuje dôveru finančnej komunity v našu prácu na prechode na udržateľný dopravný systém,“ uviedol Johan Haeggman, finančný riaditeľ spoločnosti Scania. Rámec pre zelené dlhopisy predstavuje základ pre identifikáciu, výber, overovanie a podávanie správ o projektoch, ktoré sa môžu financovať z výnosov zelených dlhopisov. Známa nórska organizácia CICERO Shades of Green ohodnotila rámec ako „tmavozelený“. Toto hodnotenie sa udeľuje projektom a riešeniam, ktoré zodpovedajú dlhodobej vízii budúcnosti s nízkym obsahom uhlíka odolnej voči klimatickým zmenám.

Spoločnosť Scania si stanovila ambiciózne ciele v oblasti znižovania emisií uhlíka, čo potvrdzuje iniciatíva Science Based Target. Medzi tieto ciele patrí napríklad to, že spoločnosť od roku 2015 do roku 2025 zníži emisie uhlíka z vlastnej prevádzky na polovicu a tiež dosiahne 20-percentné zníženie emisií CO2 z nákladných vozidiel, autobusov a motorov, čo predstavuje viac ako 95 percent vplyvu spoločnosti Scania na životné prostredie. Spoločnosť Scania už dosiahla svoj cieľ na rok 2020, ktorým je prechod všetkých svojich desiatich hlavných výrobných zariadení na celom svete na elektrinu vyrábanú bez použitia fosílnych palív.

Výnosy zo zelených dlhopisov spoločnosti Scania smerujú výlučne do projektov, ktoré budú mať výrazný vplyv na znižovanie emisií CO2. Tieto projekty môžu zahŕňať zvýšenie výkonu ťažkých elektrických nákladných vozidiel a autobusov, systémy verejnej dopravy založené na elektrických autobusoch a vybudovanie účinnej nabíjacej infraštruktúry pre elektrické nákladné vozidlá a autobusy. V súlade so zásadami zelených dlhopisov sa výnosy budú spravovať na samostatných účtoch a pridelenie sa bude transparentne vykazovať spolu so získanými úsporami uhlíka.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
Tlačová správa

Prečítajte si aj

Back to top button