Cestná doprava

V tuneli Bikoš dokončujú sekundárne ostenie

V tuneli Bikoš dokončujú sekundárne ostenie. Práce v tuneli Bikoš napredujú.

V tuneli Bikoš, ktorý je súčasťou stavby R4 Prešov – severný obchvat, už tento víkend dokončia sekundárne ostenie v oboch rúrach. Informovala o tom hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková. Práce podľa nej napredujú v zmysle harmonogramu na celej stavbe. Rýchlostnú cestu R4, ktorá bude tvoriť severný obchvat mesta Prešov, plánujú odovzdať motoristom do užívania v lete 2023.

Žgravčáková ozrejmila, že najskôr sfinalizovali sekundárne ostenie v západnej rúre a v priebehu nasledujúcich dní dokončia sekundár aj v tej východnej. V západnej rúre tunela Bikoš sa aktuálne podľa nej realizujú štrbinové žľaby a pracuje sa aj na položení obrubníkov či realizácii kábelovodov. „V lete tohto roka začnú s montážou tunelovej technológie a následne príde na rad realizácia vozovky v tuneli,“ dodala hovorkyňa.

V tuneli Bikoš dokončujú sekundárne ostenie

Tunel Bikoš bude dvojrúrový cestný tunel s jednosmernou premávkou. Medzi tunelovými rúrami budú tri priechodné priečne prepojenia, slúžiace ako chránené únikové cesty. V každej tunelovej rúre bude sedem protipožiarnych výklenkov s hydrantmi, sedem SOS kabín a jeden jednostranný núdzový záliv umiestnený približne v strede tunela. Žgravčáková spomenula tiež zariadenie pre rozpoznanie ADR kódu na autách prepravujúcich nebezpečné látky.

Okrem tunela sa pracuje aj na vonkajších objektoch. Realizuje sa zakladanie, budovanie násypov a ukladajú sa konštrukčné vrstvy vozovky na preložke cesty I/68 pri Veľkom Šariši. Tiež prebieha realizácia nového koryta potoka Dzikov.

„Na moste pred tunelom Bikoš sa z južnej strany presúvajú skruže na ľavý most, pravý most už kompletne zabetónovali. Za tunelom Bikoš na moste prebieha realizácia lamiel a zárodkov a presun vozíkov z ľavého na pravý most,“ priblížila hovorkyňa.

Na moste ponad cestu I/68 je dokončujú betonáž a uskutočňujú sa práce na realizácii kamennej dlažby pod mostom, debnenie a betonáž koncových priečnikov a záverných múrikov. Na mostoch nad vetvami severnej križovatky R4 prebieha jednotlivo kladenie debnenia, armovanie, debnenie priečnikov a izolácie pod rímsy.

Rýchlostná cesta R4, ktorá bude tvoriť severný obchvat mesta Prešov, by mala predstavovať 4,3 kilometra dlhý úsek v plnom profile. Motoristom má ušetriť približne desať minút. Jeho súčasťou je aj tunel Bikoš s dĺžkou 1150 metrov.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASRFoto: ww-w.ndsas.sk

Prečítajte si aj

Back to top button