Cestná doprava

Rezidentské parkovacie miesta v bratislavskom Starom Meste

Bratislavské Staré Mesto pokračuje vo vyznačovaní rezidentských parkovacích miest, do konca roka by malo pribudnúť ďalších takmer 380. Desať percent z novovytvorených parkovacích miest bude voľných, teda bude slúžiť pre návštevníkov či remeselníkov.

Spoločnosť Technické služby Starého Mesta (TSSM) začne so značením parkovacích miest 7. októbra, práce by mali trvať do 25. novembra. Značenie sa týka 15 ulíc, a to Myjavskej, Javorinskej, Hummelovej, Mošovského, Žiarskej, Hlavatého, Lichardovej, Bartoňovej, Fándlyho, Krmanovej, Bradlianskej, Zrínskeho, Holubyho, hornej časti Šulekovej a Partizánskej ulice.
Harmonogram prác je zverejnený na stránke mestskej časti. „V prípade nepriaznivého počasia sa môže harmonogram zmeniť, snažili sme sa ho však vytvoriť s dostatočnými časovými rezervami,“ podotýka samospráva. V prípade otázok sa môžu obyvatelia obrátiť telefonicky na dispečing TSSM. V rezidentskej parkovacej zóne Starého Mesta je aktuálne k dispozícii 3456 parkovacích miest.
V Starom Meste je od začiatku tohto roka zjednotená cena oboch ročných parkovacích kariet vydávaných na území mestskej časti. Cena 39 eur sa týka karty, ktorú na svojom území vydáva súkromná parkovacia spoločnosť BPS Park, ako aj karty, ktorú vo svojich zónach vydáva mestská časť.

Mestská časť a súkromná spoločnosť uzavreli zmluvu v roku 2005, platná je do roku 2026, vystúpiť z nej nie je právne možné bez sankcií pre mestskú časť. Pre zmluvu v minulosti vzniklo viacero súdnych sporov, ktoré boli ukončené v roku 2013 dohodou o urovnaní. Rámcové podmienky dohody schválilo miestne zastupiteľstvo v apríli 2013.
Nové vedenie mestskej časti pristúpilo so spoločnosťou k rokovaniam o úprave niektorých podmienok, súbor posledných opatrení odobril poslanecký zbor v septembri 2019. Zmena ceny ročnej parkovacej karty bola jedným z týchto opatrení. Do konca minulého roka sa totiž v zónach BPS Park platilo ročne za kartu 60 eur, v zónach mestskej časti stála ročná karta desať eur.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button