Cestná doprava

Kľúčoví hráči chcú podporiť výstavbu elektrickej infraštruktúry pre ťažké nákladné vozidlá

Daimler Truck, TRATON GROUP a Volvo Group plánujú výstavbu európskej vysokovýkonnej nabíjacej siete pre ťažké nákladné vozidlá.

Traja poprední výrobcovia úžitkových vozidiel, Daimler Truck, TRATON GROUP a Volvo Group podpísali vyhlásenie o úmysle týkajúce sa výstavby a prevádzkovania verejnej vysokovýkonnej nabíjacej siete pre nákladné motorové vozidlá na diaľkovú prepravu a autokary s elektrickým pohonom s akumulátormi v Európe.

Zúčastnené strany si ako cieľ stanovili iniciovať a výrazne zrýchliť budovanie verejne prístupnej nabíjacej infraštruktúry. Na jednej strane tým chcú posilniť dôveru zákazníkov v elektrifikáciu a na druhej strane chcú významným spôsobom prispieť ku klimaticky neutrálnej preprave v EÚ. Dohoda predstavuje základ na založenie budúceho spoločného podniku, na ktorom sa budú všetky tri strany rovnomerne podieľať. Spustenie prevádzky spoločného podniku je naplánované na rok 2022.

Zmluvné strany zamýšľajú spočiatku investovať spoločne 500 miliónov eur na zriadenie aspoň 1 700 vysokovýkonných nabíjacích miest v blízkosti diaľnic, ako aj na logistických uzloch či miestach vykládok do piatich rokov od založenia spoločného podniku. Nabíjacie miesta by mali byť napájané ekologickou elektrinou. Na ďalšie významné navýšenie počtu nabíjacích miest by mali pomôcť ďalší partneri, ako aj verejné stimuly.

Plánovaný spoločný podnik bude mať sídlo v holandskom Amsterdame a bude fungovať nezávisle. Môže stavať na rozsiahlych skúsenostiach a znalostiach zakladajúcich spoločností v oblasti ťažkých nákladných vozidiel. Partneri chcú budúci spoločný podnik využiť na implementáciu zelenej dohody Európskej únie, ktorej účelom je dosiahnutie klimaticky neutrálnej nákladnej prepravy do roku 2050: na jednej strane poskytnutím potrebnej infraštruktúry, na druhej strane zameraním na ekologickú elektrinu na nabíjacích miestach.

Daimler Truck, TRATON GROUP a Volvo Group adresujú svojím spoločným zámerom naliehavú výstavbu vysokovýkonnej nabíjacej siete na podporu prevádzkovateľov autoparkov nákladných vozidiel pri prechode na CO2-neutrálne riešenia prepravy – a to najmä v oblasti ťažkej diaľkovej prepravy. Vysokovýkonná nabíjacia infraštruktúra na účely diaľkovej prepravy predstavuje ekonomicky zmysluplný spôsob významnej redukcie emisií CO2 v krátkom čase.

Zľava: Martin Daum, CEO Daimler Truck; Matthias Gründler, CEO TRATON GROUP; Martin Lundstedt, CEO Volvo Group (FOTO: Daimler)

Martin Daum, výkonný riaditeľ spoločnosti Daimler Truck: „Európski výrobcovia nákladných motorových vozidiel sledujú svoj spoločný cieľ, aby boli do roku 2050 klimaticky neutrálni. Na dosiahnutie tohto cieľa je však nevyhnutné, aby išlo budovanie správnej infraštruktúry ruka v ruke so zavedením CO2-neutrálnych nákladných vozidiel. Máme preto obrovskú radosť, že spolu s našimi partnermi TRATON GROUP a Volvo Group podnikneme tento pokrokový čin na výstavbu celoeurópskej vysokovýkonnej nabíjacej siete.“

Matthias Gründler, výkonný riaditeľ TRATON GROUP: „Pre TRATON GROUP je zrejmé, že budúcnosť prepravy je elektrická. To si vyžaduje rýchlu výstavbu verejne prístupných nabíjacích miest, a to najmä pre ťažkú diaľkovú prepravu. Spolu s našimi partnermi, spoločnosťami Daimler Truck a Volvo Group, by sme chceli vybudovať túto vysokovýkonnú nabíjaciu sieť čo najrýchlejšie. Teraz robíme prvý krok k zrýchleniu prechodu na trvalo udržateľnú prepravu bez fosílnych palív. Druhým krokom by mal byť silný záväzok zo strany EÚ k úplnému rozšíreniu nabíjacej siete v celej Európe.“

Martin Lundstedt, prezident a výkonný riaditeľ Volvo Group: „Vytvorenie európskeho lídra na trhu v oblasti nabíjacej infraštruktúry tvorí základ na dosiahnutie zlomu pre našich zákazníkov pri transformácii na elektrifikáciu. V oblasti elektrickej mobility disponujeme silnými technológiami. Okrem toho máme spolu s Daimler Truck a TRATON GROUP – aj vďaka európskej zelenej dohode – nielen konsenzus celého odvetvia, ale aj politické prostredie, ktoré umožňuje významný pokrok smerom k trvalo udržateľným riešeniam prepravy a infraštruktúry.“

Aktuálna správa odvetvia[1] požaduje do roku 2025 až 15 000 vysokovýkonných nabíjacích lokalít a do roku 2030 až 50 000 vysokovýkonných nabíjacích lokalít. Priekopnícky počin partnerov je tým pádom aj výzvou na konanie pre všetkých ostatných aktérov z tohto odvetvia, ako aj pre vlády a zákonodarcov, pričom výsledkom má byť dosiahnutie klimatických cieľov a zároveň rýchla výstavba potrebnej nabíjacej siete. Nabíjacia sieť troch partnerov by mala byť k dispozícii pre prevádzkovateľov autoparkov v Európe bez ohľadu na značku – jasný signál vyslaný všetkým ostatným aktérom.

Prístup zameraný na zákazníka zohľadňuje rôzne prípady použitia

V rámci prístupu zameraného na zákazníka partneri zohľadňujú rôzne prípady použitia. Prevádzkovatelia autoparkov s akumulátorovými elektrickými vozidlami tak na nabíjanie môžu využiť aj zákonom predpísanú 45-minútovú pauzu – najmä v prípade diaľkovej prepravy, na ktorú sa budúci spoločný podnik zameriava – alebo budú môcť nabíjať v noci.

Partneri v spoločnom podniku – konkurenti vo všetkých ostatných oblastiach

Daimler Truck, TRATON GROUP a Volvo Group sa na plánovanom spoločnom podniku budú podieľať rovnomerne. Jednotlivé strany však zostávajú vo všetkých ostatných oblastiach konkurentmi. Založenie spoločného podniku podlieha regulačným a ostatným povoleniam. Podpis dohody o založení spoločného podniku je naplánovaný na koniec roku 2021.

[1] Zverejnené v máji 2021 Európskym združením výrobcov automobilov ACEA (European Automobile Manufacturers Association/Association des Constructeurs Européens d’Automobiles), organizáciou všetkých významných výrobcov nákladných vozidiel, ktorej členmi sú aj Daimler Truck, TRATON GROUP a Volvo Group.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS

Prečítajte si aj

Back to top button