Cestná doprava

Prešovčania môžu pripomienkovať návrh inteligentného riadenia dopravy

Neudržateľný stav pribúdajúcich motorových vozidiel a absencia obchvatov v meste Prešov, ktoré negatívne ovplyvňujú plynulosť cestnej premávky, podnietili samosprávu k zapojeniu sa do výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Moderné technológie. Štúdiu uskutočniteľnosti projektu môžu Prešovčania pripomienkovať do 3. augusta. Mesto o tom informuje na svojej internetovej stránke.
      
„Jednou z priorít mesta Prešov je riešiť vzniknutú situáciu zavedením moderných a inteligentných dopravných systémov pre riadenie dopravy a preferenciu mestskej hromadnej dopravy (MHD),“ približuje mesto s tým, že v súčasnosti MHD pre dopravnú preťaženosť v meste nedodržiava cestovné poriadky.

Medzi hlavné zámery projektu a predkladanej štúdie uskutočniteľnosti patrí:

  • podpora inteligentného rozvoja mesta Prešov v oblasti regulácie dopravy (v súlade s Plánom zabezpečenia preferencie dopravy na území mesta Prešov),
  • rekonštrukcia a obnova technologických prvkov – radičov na dopravných zariadeniach cestnej svetelnej signalizácie na križovatkách situovaných na ulici Arm. gen. Svobodu,
  • zavedenie systému inteligentného riadenia dopravy pomocou dopravných zariadení (cestnej svetelnej signalizácie) podľa najmodernejších európskych kritérií, t.j. navrhnúť spôsob riešenia systémových zmien signálnych plánov na jednotlivých križovatkách, ktoré následne umožnia rýchlejší pohyb vozidiel mestskej hromadnej dopravy križovatkami.

Štúdia je spracovaná a generovaná cez Centrálny metainformačný systém verejnej správy. Mesto Prešov o projekte píše na svojej internetovej stránke, celá štúdia aj s je dostupná na tejto stránke.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button