Cestná doprava

Preprava cestujúcich postupne precitá z koronakrízy

Preprava cestujúcich sa postupne spamätáva z koronakrízy, nákladná doprava v máji predstihla úroveň spred dvoch rokov. Objem prepraveného tovaru v máji tohto roka bol o 0,8 % vyšší ako v období pred pandémiou, doprava pasažierov po cestách a po železnici zaostávala ešte zhruba o 30 %. Vyplýva to z aktuálnych údajov, o ktorých informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Celkový objem nákladnej prepravy v máji tohto roka dosiahol 23,5 milióna ton. Oproti piatemu mesiacu roka 2020, keď vrcholila prvá vlna pandémie, preprava tovaru medziročne vzrástla o 14,9 %. Podniky, ktoré majú nákladnú dopravu ako hlavnú podnikateľskú činnosť a predstavujú verejnú nákladnú dopravu, prepravili v máji 13,6 milióna ton tovaru. Medziročne je to síce o 14,8 % viac, ale oproti obdobiu spred koronakrízy je to stále o 6,9 % menej.

Vo verejnej nákladnej doprave sa v máji tohto roka zvýšila preprava tovaru po cestách medziročne o 16,4 %, v železničnej doprave o 40,6 %. Preprava po železnici už o 13,7 % prekonala rovnaké obdobie roka 2019, cestná doprava o 0,6 %.

Výkony v nákladnej doprave, ktoré okrem množstva prepravovaného tovaru zohľadňujú aj prepravnú vzdialenosť, dosiahli podľa ŠÚ v máji tohto roka vyše 3,5 miliardy tonokilometrov a medziročne vzrástli o 29,1 %. „Celkovo však boli výkony v nákladnej doprave ešte o 3,8 % nižšie ako v máji 2019. V porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka sa preprava tovaru na dlhšie vzdialenosti v rámci podnikov verejnej dopravy zvýšila výraznejšie v železničnej doprave (o 34,0 %), kde prevýšila hodnotu spred dvoch rokov, ale aj po ceste (28,4 %),“ priblížila hovorkyňa ŠÚ SR Jana Morháčová.

Postupne z koronakrízy začína precitať aj preprava cestujúcich. Vo všetkých druhoch verejnej osobnej dopravy sa v máji 2021 prepravilo celkovo 42,3 milióna osôb. Po vlaňajšom septembri je to druhý najvyšší počet cestujúcich od vypuknutia pandémie.

Medziročne ide o nárast o 43,8 %. ŠÚ však podotýka, že je to tak len preto, že sa vychádzalo z nízkeho základu. „Reálnejšie je porovnanie s májom 2019, ktoré hovorí o tom, že sa počet cestujúcich v máji 2021 vyšplhal na 69,9 % úrovne spred dvoch rokov,“ dodala Morháčová.

Výkony v osobokilometroch v osobnej doprave, ktoré zohľadňujú celkový počet cestujúcich a vzdialenosť ich prepravy, rástli v máji 2021 medziročne dynamickejšie ako samotný počet cestujúcich, o 56,2 %. Stále však boli len na úrovni 48,4 % z mája 2019.

Tržby za vlastné výkony a tovar v odvetví doprava a skladovanie vzrástli v máji 2021 medziročne o 29,9 %. Ich prírastok bol vyšší ako prepad o 27 % v máji minulého roka. Priemerná nominálna mesačná mzda v tomto odvetví bola v porovnaní s májom 2020 vyššia o 12 %, keď dosiahla 1093 eur. Reálna mzda sa zvýšila o 9,6 %.

Zamestnanosť v doprave a skladovaní sa počas mája 2021 medziročne znížila o 0,4 %, je to najmenší pokles od začiatku tohto roka. Prostriedky nákladnej dopravy zároveň prepravili za prvých päť mesiacov tohto roka 96,3 milióna ton tovaru, je to o 1,9 % viac ako v rovnakom obdobím vlaňajška.

Výkony v tonokilometroch boli vyššie o 12,5 %. Osobnou dopravou sa za toto obdobie pri medziročnom poklese o 29,5 % prepravilo 149,2 milióna osôb. Po železnici sa preprava ľudí znížila o 34,5 %, po ceste o 28,7 %. Výkony v osobokilometroch klesli o 41,6 %.

Od začiatku tohto roka sa tržby za vlastné výkony a tovar v doprave a skladovaní medziročne zvýšili o 14 %. Počet zamestnaných osôb sa od začiatku roka v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znížil o 2,8 %. Priemerná nominálna mesačná mzda za prvých päť mesiacov 2021 medziročne vzrástla o 5,8 % a reálna mzda o 4,3 %.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button