Cestná doprava

Podarí sa zefektívniť výstavbu diaľnic a budú procesy transparentné?

Nový generálny riaditeľ NDS začal po svojom nástupe ihneď s auditom a analýzou situácie v spoločnosti. Zistenie skutkového stavu a dobrá analýza môžu priviesť NDS k zvýšeniu tempa výstavby, efektivite výdavkov a k lepším dodávateľsko-odberateľským vzťahom. Túto ambíciu Juraj Tlapa rozhodne má.

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (Sme rodina) vymenoval Juraja Tlapu ako dlhoročného odborníka v oblasti strategickej infraštruktúry za nového generálneho riaditeľa NDS. Doposiaľ pôsobil v spoločnosti Vodohospodárske stavby – ekologický podnik, a. s., Bratislava ako predseda predstavenstva (od septembra 2002) a obchodný riaditeľ. „Dôvodom zmeny je jasná predstava vniesť do spoločnosti svieži vietor, ako aj očakávanie vyššieho výkonu nového manažmentu, pri zachovaní odbornosti a profesionality,“ uviedol k dôvodom zmien vo vedení NDS poradca ministra dopravy a výstavby pre strategickú a krízovú komunikáciu a rezortný hovorca Ivan Rudolf. Jednou z hlavných úloh je podľa neho aj zlepšenie a zefektívnenie komunikácie medzi NDS a ministerstvom. V predstavenstve NDS pribudli aj ďalší noví manažéri – Jaroslav Ivanco, ktorý je riaditeľom úseku IT a spoplatnenia, Miloš Vicena, ktorý je riaditeľom investičného úseku, Ivana Piňosová je riaditeľkou finančného úseku a Peter Peťko je riaditeľom prevádzkového úseku.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., (NDS) Juraj Tlapa začal okamžite po svojom vymenovaní do funkcie s auditom a analýzou súčasného stavu v spoločnosti. Jeho prioritou na najbližšie dni tak bolo detailné oboznámenie sa s procesmi, ktoré prebiehajú a v minulosti prebiehali v NDS.

GR NDS Juraj Tlapa a minister dopravy Andrej Doležal počas kontrolného dňa pred tunelom Višňové

Očakávania v prospech dopravy

Áno, všetci máme od nového ministra dopravy i od nového generálneho riaditeľa NDS veľké očakávania. Očakávame zmeny v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch, v zadávaní a vo výbere dodávateľov v tendroch a v celkovom zlepšení a zrýchlení výstavby diaľnic a rýchlostných ciest. Aj o tom sme sa porozprávali s Jurajom Tlapom.

V minulosti boli často medializované „zvláštne praktiky“, keď tendre boli postavené pre konkrétneho dodávateľa, ktorý však prenášal realizáciu na ďalšie subjekty a ešte im zostal aj dlžníkom. Výherca tendra tak vlastne fungoval viac ako sprostredkovateľ než realizátor, s tým, že sa neprehľadne odčerpávali financie na výstavbu diaľnic. Vznikli tak dlhodobé deformácie stavebného trhu, časové straty či dodatočné doplatky. Celkom racionálne sa pustili do auditu.

Na snímke predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Juraj Tlapa počas tlačovej konferencie na tému: Predstavenie priorít NDS na najbližšie obdobie 30. apríla 2020 v Bratislave. FOTO TASR – Jakub Kotian

Sú súčasťou auditu aj zmeny v komunikácii a zmeny v kontrole realizátorov a dodávateľov? Aké sú vaše očakávania z auditu?

Hĺbková kontrola, ktorá prebieha aktuálne v Národnej diaľničnej spoločnosti má za úlohu preveriť efektívne nakladanie s finančnými zdrojmi na diaľničných stavbách. Istotne pochopíte, že nechceme prezentovať čiastkové výsledky, ale, samozrejme po ukončení dôkladnej revízie procesov a postupov chceme verejnosť otvorene a korektne informovať o výsledku. To je v konečnom dôsledku aj našou ambíciou – máme eminentný záujem komunikovať transparentne, korektne, otvorene. Navyše, my nemáme k dispozícii 100 dní, ako vrcholový manažment sme v plnej zostave a začali sme intenzívne pracovať od prvého dňa, ako sme prišli do spoločnosti.

Najčastejšou otázkou je v týchto chvíľach zrejme vyriešenie a doriešenie problému, kto dokončí diaľnicu s tunelom Višňové. Je to tak?

Áno, toto je veľmi náročná otázka, z dvoch strán. Na jednej strane pôvodný zhotoviteľ, ktorý tam bol a ukončil práce, tak s ním nás čakajú rokovania o vysporiadaní. Máme už teraz variantné riešenia, na ktorých budeme ďalej pracovať. Teraz o nich detailne nemôžem hovoriť, ale, samozrejme, do budúcna veľmi rád budem o tom konkrétne informovať, ako chceme vyriešiť vzťah s predchádzajúcim zhotoviteľom. Súbežne sme začali rokovacie konanie s možnými uchádzačmi na dostavbu tunela Višňové. Boli nám predložené žiadosti stavebných spoločností o účasť v súťaži a začal sa proces hodnotenia splnenia podmienok účasti. Toto je absolútna priorita, lebo všetci asi chodíme autami, poznáme tú situáciu a pre motoristov a občanov Slovenska by to bolo optimálne, keby sa nám to podarilo čo najskôr vysúťažiť a čo najskôr zrealizovať. Súťažné podklady k novému zhotoviteľovi tunela Višňové majú viac ako 1000 strán. Proces obstarávania bude kľúčový. Samotné práce odhadujem na približne 2,5 roka.

Jednou z priorít NDS je čo najrýchlejšie pokračovanie dostavby tunela Višnové. FOTO TASR – Erika Ďurčová

Aký predpokladáte vývoj ďalšej výstavby diaľničných úsekov?

Hneď na začiatok musím podotknúť, že z mojej strany by bolo aktuálne nezodpovedné skalopevne zadefinovať akýkoľvek termín dokončenia jednotlivých úsekov. Najskôr chcem všetky stavby skontrolovať, osobne sa presvedčiť, ako vyzerá priebeh výstavby, ako sa plní harmonogram. Už som bol na kontrole úsekov v okolí Žiliny aj Čadce, ďalšie ma čakajú v najbližších dňoch. D3 v okolí Čadce, pre vašu informáciu, je vo veľmi dobrom stave, vyzerá slušne, je reálne ešte tento kalendárny rok ju uviesť do prevádzky. Potom je to diaľnica od Hričovského Podhradia po Lietavskú Lúčku a s tým súvisiaci privádzač. Prvá stavba je takisto vo veľmi dobrom stave, zhotovitelia skutočne urobili veľmi dobrú prácu. Problém ešte máme, samozrejme, na tom privádzači. Budeme sa snažiť, aby celý tento komplex bol takisto ešte tento rok odovzdaný do prevádzky, ale len za podmienky finančnej efektivity. Samozrejme, zaujímam sa aj o to, do akej miery zhotoviteľov ovplyvňujú opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu. Môžem povedať, že výstavba diaľnic aj v tomto období pokračuje, niekde s určitými obmedzeniami pri dodávkach, niekde napríklad pracovníci zo zahraničia nemôžu prísť. Niektoré práce idú pomalšie, ale na žiadnom úseku sme nemuseli zastaviť práce úplne. Preto verím, že stále je reálne dodržať míľniky na jednotlivých stavbách.

Ešte doznievajú informácie ÚVO o prevádzkovaní mýta na Slovensku zo strany SkyTollu a doznievajú aj protesty autodopravcov, ktorí dlhodobo upozorňovali na veľký nepomer medzi výkonom a podielom zisku pre prevádzkovateľa. Pokiaľ v Nemecku je podiel zisku prevádzkovateľa medzi 10 až 16 %, u nás to bolo takmer 50 %. Ako budete postupovať v tomto prípade?

S kolegami nonstop pracujeme na príprave tendra na prevádzkovanie mýta a máme pripravené viaceré riešenia. V tejto chvíli je však predčasné konkretizovať detaily rokovaní a nebolo by odo mňa zodpovedné ani strategické zverejňovať detaily. Danú situáciu preverujeme a riešime.

V programovom vyhlásení vlády je aj projekt zlúčenia NDS a SSC (Slovenskej správy ciest). V čom by mohlo byť toto zlúčenie prospešné vo výstavbe, údržbe a oprave ciest?

Zlúčenie s SSC podľa parametrov Programového vyhlásenia vlády je pre nás úlohou. Budeme intenzívne pracovať na naplnení ideí a predstáv, ktoré sú zadefinované v Programovom vyhlásení vlády, ako aj stratégiou ministerstva dopravy. Výstavba a údržba ciest je pre ďalší rozvoj ekonomiky na Slovensku veľmi dôležitá úloha.Spojenie NDS a SSC by mohlo priniesť jednotnú líniu, synergiu v činnostiach a prepojenia, ktoré si cestná infraštruktúra vyžaduje od diaľnic až po cesty do obcí. Stavebný trh v oblasti výstavby a údržby ciest je dosť roztrieštený a budeme hľadať vzájomné synergie v činnostiach NDS a SSC.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
foto TASR

Prečítajte si aj

Back to top button