Cestná doprava

NDS vyhlásila súťaž na zhotoviteľa Zeleného mosta vo Svrčinovci

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vyhlásila verejnú súťaž na zhotoviteľa Zeleného mosta vo Svrčinovci. Ponuky uchádzačov bude hodnotiť podľa šiestich kritérií, predpokladaná hodnota zákazky je vyše 17,8 milióna eur. TASR o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie NDS Eva Žgravčáková. „Vo verejnej súťaži budeme hodnotiť kritériá ako navrhovaná celková cena (váha 40 %), kvalita tímu odborníkov (váha 15 %), náklady na prevádzku (váha 10 %), obmedzenie prevádzky (váha 10 %), lehota výstavby (váha 15 %) a čas vypracovania projektovej dokumentácie (váha 10 %). Projekt sa bude realizovať v podmienkach Žltého FIDIC-u,“ doplnila Žgravčáková.

Úlohou Zeleného mosta je podľa nej dať možnosť voľne žijúcim zvieratám na Kysuciach bezpečne prekonať cestu na ich migračnej trase. „Ekodukt bude situovaný v údolí Šlahorovho potoka, medzi kruhovou križovatkou Svrčinovec a odbočkou na miestnu komunikáciu. Predpokladáme, že jeho výstavba bude trvať zhruba jeden a pol roka. Potreba zrealizovať ekodukt súvisí so zásahom diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité do nadregionálneho biokoridoru,“ uviedla vedúca oddelenia komunikácie NDS.

Výstavba ekoduktu sa stala aj podmienkou schválenia nenávratného finančného príspevku zo strany Európskej komisie. „V prípade, ak by sa ekodukt nerealizoval, bolo by Slovensko povinné vrátiť nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 285,2 milióna eur. Projekt bude rozdelený na dva celky, a to ekodukt nad cestou I/11 a ekodukt nad železničnou traťou. Šírka prechodu bude 80 metrov,“ dodala Žgravčáková.

Ekodukt na D3 rozšíri skupinu doterajších troch zelených mostov. „Prvým ekomostom je Lučivná na diaľnici D1 Važec – Mengusovce, postavený v roku 2009, druhým je most na D1 Mengusovce – Jánovce. Tretí je pri Moravskom Svätom Jáne na diaľnici D2, vybudovaný v roku 2016 v rámci medzinárodného projektu Alpsko-karpatského biokoridoru podporeného Európskou úniou. Vďaka týmto trom ekoduktom na D1 a D2 sa znížil úhyn zveri o 11,4 %,“ uzavrela vedúca oddelenia komunikácie NDS.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button