Cestná doprava

Náklady sabinovského obchvatu sa ešte dajú znížiť

Pripravovaný projekt sabinovského obchvatu je spoločensky návratný, a to aj vďaka zníženiu nákladov oproti hodnoteniu z roku 2019 o približne 18 miliónov eur. Konštatuje to Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) vo svojom aktuálnom hodnotení projektu. Zároveň podotkol, že náklady je možné znížiť o ďalších 6,5 milióna eur.

Plánovaný obchvat je navrhovaný ako dvojpruhový v dĺžke 9,8 kilometra s predpokladanou hodnotou zákazky vo výške 61 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). ÚHP priblížil, že investícia je spoločensky návratná aj po zohľadnení aktualizácie nákladov v porovnaní s hodnotením útvaru z roku 2019. Zníženie nákladov o 17,6 až 18,9 milióna eur oproti predošlému hodnoteniu podľa analytikov zvyšuje spoločenskú návratnosť projektu.

Podľa aktualizovanej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) sú náklady projektu v hodnote 59,7 milióna eur, napriek tomu Slovenská správa ciest (SSC) stanovuje predpokladanú hodnotu vo výške 61 miliónov eur. Tento rozdiel podľa ÚHP pramení z nesúladu zákona o verejných prácach a zákona o verejnom obstarávaní. Útvar preto odporúča zosúladiť zákony tak, aby určovanie predpokladanej hodnoty zákazky vychádzalo z najaktuálnejšej projektovej dokumentácie.

Foto: Facebook Útvar hodnoty za peniaze

Rozpočtované náklady podľa DSP je zároveň podľa ÚHP možné ďalej znížiť na 53,2 milióna eur bez DPH, a to bez zmeny technického riešenia optimalizáciou jednotkových cien na úroveň zmluvných projektov Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) a SSC. Úprava ceny podľa analytikov zohľadňuje rast cien v uplynulom období v súvislosti s aktuálnou infláciou.

Útvar tak pred vyhlásením verejného obstarávania odporúča vypracovať predpokladanú hodnotu zákazky vychádzajúcu z porovnania rozpočtovaných nákladov so zmluvnými cenami minulých stavieb SSC a NDS v maximálnej výške 53,2 milióna eur bez DPH.

SSC plánuje vybudovať dvojpruhový obchvat Sabinova. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť a rýchlosť na frekventovanej ceste s podielom nákladnej dopravy viac ako 20 %. Úsek je súčasťou projektu modernizácie cesty Mníšek nad Popradom – Prešov, ktorý bol hodnotený v roku 2019. Odporúčaním bolo prioritne realizovať obchvat Sabinova a úsek Šarišské Michaľany – Prešov.

V spolupráci
transport.sk
Editor
TASRFoto: Facebook Útvar hodnoty za peniaze

Prečítajte si aj

Back to top button