Cestná doprava

Mestské komunikácie v Trebišove dostali nový asfalt

V Trebišove v rámci opráv mestských cestných a chodníkových komunikácií, ako aj odstavných a spevnených plôch vysúťažený zhotoviteľ zrekonštruoval 11 stavebných objektov v celkovej sume takmer 144.000 eur. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa mesta Martina Mištaničová. „Okrem odstránenia poškodeného asfaltu v prípade potreby na niektorých chodníkových úsekoch vybil betón, opravil podložie a osadil aj nové obrubníky. Asfaltové koberce tak boli vymenené na uliciach Kukučínova, Parková, Košická, rekonštrukciou prešli aj všetky spevnené plochy v areáli obnovenej Materskej školy (MŠ) na Ulici Pri Polícii,“ uviedla hovorkyňa.

Externá firma zrealizovala tiež položenie súvislej asfaltovej vrstvy na novovybudované aj mestom zrekonštruované parkovacie plochy na Berehovskej ulici, na ktoré pracovníci Technických služieb mesta Trebišov farebne vyznačili 32 miest s kolmým státím. Výraznou opravou prešli cesta, chodníky a odstavné plochy na Kutnohorskej ulici a takisto kratší úsek chodníka pri zdravotníckom zariadení na Námestí mieru. Súčasťou rekonštrukčných prác bola aj prístupová spevnená plocha do areálu MŠ na Komenského ulici a takisto výmena zdeformovaných prvkov dlažby za nový asfaltobetónový koberec na siedmich priechodoch pre chodcov na Ulici M. R. Štefánika. Zároveň na jednom z nich v blízkosti budovy pošty odstránili retardér a na ďalších dvoch upravili nábehové hrany tak, aby nepoškodzovali podvozok vozidiel.

Práce prebiehali v novembri a začiatkom decembra. Na jar budúceho roka sa zrealizuje rekonštrukcia spevnených plôch v areáli mestskej plavárne. „V rokoch 2021 a 2022 bude mesto pokračovať v rozsiahlej investícii ďalších úsekov ciest a chodníkov vo všetkých častiach mesta spolu s výstavbou kruhových križovatiek a nových parkovísk na sídlisku Juh,“ doplnila Mištaničová.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button