Cestná doprava

Správa ciest Košického kraja obstaráva opravy ciest za viac ako 62 miliónov eur

Správa ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) hľadá cez verejné obstarávanie dodávateľa súvislých kobercových opráv ciest druhej a tretej triedy na území kraja. Hodnota zákazky sa odhaduje na viac ako 62,3 milióna eur a jej trvanie na štyri roky. Záujemcovia môžu predkladať cenové ponuky do 10. marca.

„Súčasťou súťažných podkladov je zoznam 685 úsekov ciest, respektíve objektov z celého kraja, ktoré si vyžadujú opravu. Najhorší stav ciest máme dlhodobo v okrese Košice-okolie,“ uviedol generálny riaditeľ SC KSK Anton Trišč.

Víťazný uchádzač by mal realizovať výmenu krytu, teda obrusnej vrstvy, prípadne ložnej vrstvy vozovky frézovaním a pokládku asfaltových vrstiev. Hlavná technológia je doplnená o súvisiace práce, ako je spájací postrek, vystuženie či utesnenie technologických spojov.

„S úspešným uchádzačom bude uzatvorená rámcová zmluva, čo znamená, že SC KSK počas trvania zmluvného vzťahu nebude platiť paušálnu čiastku, ale len sumu za reálne objednané a dodané práce. Takýto model sa javí ako efektívny a flexibilný, pretože nám šetrí čas, ktorý by sme inak venovali súťaženiu každej zákazky individuálne. Doba trvania záväzku nie je neštandardná, dôležitá je hospodárnosť a efektívnosť zmluvy,“ konštatoval Trišč.

Prostriedky na zákazku pôjdu z rozpočtu SC KSK, respektíve kraja. Mnohé cesty v Košickom kraji sú v nevyhovujúcom až havarijnom stave. Tempo prác sa podľa Trišča v uplynulých rokoch zvýšilo a vlani to bolo historicky najviac – vyše 115 kilometrov opravených ciest, čo bolo takmer päťnásobne viac ako v roku 2017.

Rámcová zmluva má kraju umožniť priebežne zabezpečovať tie nevyhnutné opravy. „Zároveň z nej nevznikajú záväzky do budúcna, pretože čerpanie bude prebiehať vo forme objednávok,“ uzavrel generálny riaditeľ.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button