Cestná doprava

Mesto vyhlásilo verejné obstarávanie na softvér pre parkovací systém

Mesto Bratislava vyhlásilo verejné obstarávanie na softvér pre parkovací systém. Pokračuje tak v príprave mestskej parkovacej politiky, ktorú plánuje spustiť v roku 2021. Informovala o tom hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová.

Magistrát obstaráva analýzu, implementáciu, testovanie, nasadenie do produkcie a tiež štvorročnú prevádzku parkovacieho systému ako službu s opciou na ďalšie štyri roky, pričom bude vlastníkom všetkých dát systému.
Obstarávaný informačný systém má byť základom pre zabezpečenie funkčného parkovania na území Bratislavy a jej mestských častí, vytvoriť má tiež podmienky pre fungovanie ďalších častí parkovacieho systému, akými sú napríklad parkovacia aplikácia pre používateľov, kontrolný systém parkovania či platba cez parkomaty. „Parkovací systém v tejto časti obstarávania získa modul centrálnej databázy vydaných parkovacích oprávnení, ktorý bude slúžiť ako jednotné miesto na overenie oprávnenia platnosti parkovania zakúpeného z rôznych zdrojov (napríklad na overenie rezidentskej, bonusovej či abonentskej karty, lístkov zakúpených cez mobilnú aplikáciu či z parkomatov, alebo siete predajcov),“ spresnila hovorkyňa.

Modul parkovacích kariet, ktorý je súčasťou aktuálnej súťaže, bude plne integrovaný so štátnymi registrami na zjednodušenie registrácie obyvateľov, a to napríklad s registrom evidencie vozidiel či evidencie fyzických alebo právnických osôb. „To znamená, že údaje, ktoré už registre obsahujú, nebude nutné opakovane zadávať, ale systém ich dokáže doplniť a overiť,“ poznamenala Rajčanová.

Samostatnými verejnými obstarávaniami bude magistrát súťažiť ďalšie podporné moduly pre komplexné zabezpečenie parkovacej politiky, a to mestská parkovacia aplikácia pre vodičov, kontrola parkovania „skenovacími autami“ a mestskými policajtmi prostredníctvom mobilných skenerov, či platba prostredníctvom parkomatov.

„Zárukou transparentnosti procesu obstarávania a minimalizácie rizika dodania nekvalitnej služby bude komisia, ktorá je doplnená o zástupcov odbornej verejnosti a médií, a ktorá bude hodnotiť aj kvalitu predkladaných ponúk, teda nebude sa hodnotiť, ako zvyčajne, len najnižšia cena a čas dodania,“ deklaruje hovorkyňa s tým, že komisia bude hodnotiť aj skúsenosti uchádzačov s obdobnými projektmi a referencie z iných miest.

Lehota na predkladanie ponúk do súťaže je do 28. septembra. Tender je prístupný aj pre zahraničné firmy, ktoré môžu predkladať ponuky v anglickom jazyku. Mesto v súťažných podkladoch uviedlo, že sa rozhodlo využiť možnosť neuviesť predpokladanú hodnotu zákazky.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button