Cestná doprava

Informácie k povinnej karanténe vodičov MKD

Vodiči medzinárodnej kamiónovej dopravy (MKD) musia pri svojej práci podľa nariadenia Úradu verejného zdravotníctva pri nakládke a vykládke tovaru používať ochranné pracovné prostriedky. V zahraničí musia maximálne obmedziť priamy kontakt s personálom, vo vozidle musia mať okrem respirátora alebo rúška aj gumené rukavice a dezinfekčné prostriedky na pravidelné čistenie a dezinfekciu rúk.

Povinná 14-dňová karanténa sa nevzťahuje na vodičov MKD, ktorí vstupujú na územie SR za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru. Vodičmi MKD sa rozumejú osoby, ktoré vstupujú na územie SR za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru, dodržiavajú hygienické opatrenia, vodiči nákladných vozidiel, ktorí sa na území iného štátu pri prevoze tovaru držia svojej trasy a majú minimálny kontakt s verejnosťou, nevyužívajú nocľah v ubytovniach, hoteloch, resp. v iných ubytovacích zariadeniach.

Výnimka neplatí pre vodičov, ktorí pracujú v zahraničí tzv. turnusy a do SR sa vrátili iným autom, ako tým, ktorým robili prepravy a po návrate na Slovensko tu taktiež ostávajú niekoľko dní. V takomto prípade je karanténa pre vodičov aj pre ich rodinných príslušníkov povinná.

V spolupráci
www.cesmad.sk
Zdroj
transport.sk

Prečítajte si aj

Back to top button