Cestná doprava

Chceme prepojiť dopravné firmy s vonkajším svetom

Chceme prepojiť dopravné firmy s vonkajším svetom. S Martinom Vohánkom, CEO spoločnosti Eurowag, sme hovorili o tom, akú rolu bude zohrávať jeho spoločnosť v jednej z najväčších premien dopravného biznisu v histórii. Dozvedeli sme sa, prečo je podľa neho zásadná digitalizácia a kedy sa z jeho firmy stala technologická spoločnosť, ako aj to, čo pre neho znamená slovo udržateľnosť.

Sme svedkami asi najväčšej transformácie nielen v nákladnej doprave za poslednú dobu. Ako ju vaša spoločnosť zvláda?
My túto zmenu akcelerujeme. Naša situácia je tak oveľa jednoduchšia ako v prípade výrobcov automobilov alebo poskytovateľov energií. Vysvetlím prečo. Keď sa zamyslíte, čo vlastne robíme, tak v prvom rade digitalizujeme dopravné firmy vo vnútri. A na základe tejto digitalizácie ich môžeme lepšie prepojiť s vonkajším svetom. Tým riešime dva zásadné problémy. Efektivitu prevádzky dopravných firiem a transparentnosť v odvetví, a teda jednoduchšiu obchodnú výmenu medzi jednotlivými účastníkmi.

Čo si mám predstaviť pod slovami „digitalizovať firmy“?
Uvediem to na jednoduchom prípade. Akú úlohu má dnes vlastne dispečer alebo napríklad fleet manažér vo firme? Nerobí vlastne nič iné, len prehadzuje dáta z jedného systému do druhého. Každý deň plánuje trasy, hľadá prácu a všetko to kontroluje. Ide o algoritmické úkony, čo je jedinečná príležitosť na digitalizáciu. Zásadný problém je ale v tom, že nástroje a systémy, s ktorými dopravca pracuje, sú roztrieštené. Majú samostatné fleet a transport manažment systémy, pristupujú na rôzne burzy práce, ako Timocom, sú tu navigácia, účtovné systémy, bankové aplikácie a ďalšie. Všetko sú to ale samostatné ekosystémy.

To, o čom tu hovoríme, je integrovaná platforma, ak chcete „superapku“, ktorá to všetko dostane na jedno miesto. A keď dáte všetky dáta na jedno miesto, už do toho nemusí vstupovať človek, prípadne veľmi limitovane. Vo finále je však rozhodujúci predovšetkým vodič, ktorý riadi kamión, my mu dáme prácu, naplánujeme trasu, odreportujeme jeho jazdu, zaistíme platby po ceste a financovanie. Všetko pod jedným riešením, lepšie a lacnejšie.

Chceme prepojiť dopravné firmy s vonkajším svetom

To je jeden krok, a ten druhý?
Vnútorná digitalizácia vyrieši aj netransparentnosť prostredia. Na jednej strane sú dopravcovia, ktorých sú v Európe stovky tisíc, pretože priemerná veľkosť dopravnej firmy je sedem kamiónov, väčšinou ide o malé rodinné firmy. Na druhej strane sú tu milióny firiem, ktoré chcú niečo poslať, ďalej tisíce a tisíce čerpacích staníc a v blízkej budúcnosti to budú desiatky tisíc dobíjacích či vodíkových staníc. K tomu máte poskytovateľov ďalších služieb, ako umývačky, alebo rôzne autority, kam dopravcovia reportujú. Tí všetci potrebujú prepojiť a vymieňať si dáta. Prepájanie je niečo, čo už v rámci palivových kariet robíme od počiatku a budeme v tom ďalej pokračovať.

Urobiť ale nejaký štandard pre komunikáciu so všetkými systémami nie je ľahké.
Áno, je to, samozrejme, veľmi zložité. Preto sme v poslednej dobe urobili množstvo akvizícií v prostredí technologických firiem s potrebným know-how, ktoré integrujeme do našej platformy.
Vráťme sa ale ešte na okamih k digitalizácii vo vnútri dopravných firiem. Jednotlivé ekosystémy boli dlho samostatné odvetvia, ktoré si žili svojím vlastným životom. Každý sa vydal svojou vlastnou líniou a bolo na dopravcovi, aby si to nejako sám zorganizoval, a to prostredníctvom dispečerov, fleet manažérov, excelovej tabuľky a papierov.

My sme prišli z biznisu palivových kariet, vďaka ktorým sme si vytvorili meno, získali lojalitu zákazníkov a silné ekonomické zázemie. A vďaka tomu sme sa pre firmy stali dôležitým partnerom, pretože palivo a mýto reprezentujú päťdesiat percent ich peňaženky. Päťdesiat percent toho, čo zarobia, posielajú k nám. To je pre nás skvelá štartovacia pozícia, aby sme dokupovali ďalšie systémy, ktoré dokážu zbierať a spracovať prevádzkové dáta, a aby sme boli schopní tú „superapku“ vytvoriť a zákazníkom tak pomôcť viac sporiť, viac vyťažovať vozidlá a celkovo veci zjednodušovať.

Značka EUROWAG

Dá sa povedať, že Eurowag chce byť akýmsi mostom medzi dopravcom a poskytovateľmi energií a ďalších služieb.
Presne tak, užitoční sme nielen pre dopravcov, ale aj pre poskytovateľov nových energií a vlastne pre kohokoľvek, kto chce alebo musí s dopravcami komunikovať a dodávať nejaké služby. Nikto z nich ale nemá kapacitu zložito sa medzi sebou kontaktovať. A preto sme tu my, firma, za ktorou stojí obrovské množstvo napojených nákladných vozidiel. Spoločnosť Eurowag vytvára sieť, ktorá je užitočná a výhodná pre všetky strany.

Značka Eurowag je veľmi dobre etablovaná v strednej a východnej Európe. Presadiť sa ale západne od nás, kde sú dlhé roky etablovaní silní globálni hráči, je asi oveľa zložitejšie.
Všeobecne pôvod z východnej Európy je na západe stále hendikepom, niekedy sa tomu hovorí CEE discont. Keď ste z východu, musíte byť lacnejší, ak nie dokonca lepší, a ponúknuť rovnakú kvalitu. To je niečo, o čom hovoríme v rámci druhej ekonomickej transformácie a čo chceme zmeniť. Ide o iniciatívu, na zrode ktorej som sa osobne podieľal a ktorá spája desiatky popredných českých podnikateľov. Iniciatíva okrem iného nabáda k tomu, aby sme sa starali o brand Česka a rozvíjali ho, a tým postupne eliminovali stereotypy minulosti.

Vízie a plány

Áno, túto iniciatívu poznám. Vráťme sa ale priamo k spoločnosti Eurowag. Ako teda svoju značku budujete v zahraničí?
V našom prípade to má dve vrstvy. Tá prvá je tzv. percepčná, pocitová. Tam ten hendikep stále vnímame a našu značku musíte budovať krok za krokom. Prípadne si pomôcť akvizíciami. Aj touto cestou ideme, urobili sme akvizície v Španielsku, v Holandsku a Nemecku a budeme v nich pokračovať. Treba si však uvedomiť, že obsluhujeme medzinárodné dopravné firmy. Ono je úplne jedno, odkiaľ kamión vyráža, či z Paríža a vezie niečo do Prahy, alebo je to naopak. Potrebuje tie isté služby, tie isté cesty, jednoducho úplne to isté. Nami ponúkané služby sú 100 % prenositeľné a to nám dáva obrovskú silu a príležitosť vstupovať do nových krajín bez významnejších investícií v rámci úprav produktov.

Zaregistroval som, že dvaja veľkí výrobcovia nákladných automobilov si vaše produkty vybrali do prvovýroby.
Áno, dvom významným značkám budeme do nových vozidiel dodávať naše aplikácie a riešenia, čo je pre nás, samozrejme, veľká odmena a dôkaz toho, že priemysel vidí naše napredovanie. Jedna vec je totiž o nových veciach rozprávať a druhá je skutočne ich zákazníkovi doručiť. Nemať tieto systémy jednotlivo, ale vedieť ich integrovať a prinášať benefity digitalizácie. A v tomto smere sme aj v západnej Európe značne viditeľní. Dôkazom sú práve tieto kontrakty.

Chceme prepojiť dopravné firmy s vonkajším svetom

Kam chcete Eurowag dostať? Aké máte vízie a plán?
Ako som už hovoril, chceme byť platformou s veľkým P, ktorá skutočne prepojí svet dopravných firiem, digitalizuje ich a efektívne prepojí s vonkajším svetom. Či už s dodávateľmi existujúcich energií, alebo aj tých nových. Chceme ich napojiť na zadávateľa prepráv, mýtnych operátorov alebo autority z hľadiska reportingu dopravných firiem. V tejto oblasti sme urobili čerstvú akvizíciu, za približne 300 miliónov eur sme získali poľskú firmu Inelo Group, ktorá reportuje pracovný čas a ďalšie náležitosti za 160 000 vodičov v Európe. To je naša misia. Digitalizovať, zefektívňovať a každého pripojiť k lepšej príležitosti, než mal doteraz. Chceme prekonať už opakovane spomínanú fragmentáciu a umožniť firmám, aby ešte viac prosperovali.

Digitalizácia

Digitalizácia znamená dávať často citlivé dáta kamsi do virtuálneho sveta. A toho sa mnoho dopravcov stále bojí. Úniky dát nie sú ojedinelé.
Všetky tieto novinky sa nedejú skokovo, prebiehajú krok za krokom. Veď prepojenie palivovej karty s tax refundom alebo s telematikou tu už nejaký čas je. Firma Inelo Group urobila to, že pre reporting pracovného času napojila tachograf a telematiku. My sme zase vyvinuli hardvér, ktorý prepojil telematiku s EETS, s európskou mýtnou jednotkou. Takže príklady integrácie sú už tu. Netreba sa toho báť.

Navyše, nielen v dopravných firmách dochádza k výmene generácií a tá nová sa už nechce hrabať v jednotlivostiach, chce mať všetko rýchlo a pohodlne a nemá už taký strach z dát v cloudoch. Postupne sa to bude prelínať. Jedno je ale jasné už teraz. Výhody digitalizácie budú ekonomicky také neúprosné, že sa im jednoducho ľudia buď prispôsobia a začnú ich využívať, alebo budú pozadu a môže sa stať, že biznis opustia.

Eurowag a udržateľnosť

Čo pre Eurowag znamená udržateľnosť?
Začnime trochu všeobecne, a to odpoveďou na otázku, čo je to vlastne udržateľnosť. Je to adaptácia na nejakú zmenu, čo my podnikatelia, aby sme prežili, robíme dnes a denne. Niekto sa adaptuje rýchlejšie, iný pomalšie. Udržateľnosť je jednou zo zmien a my sa na ňu adaptujeme.
Prepáčte, že vám skáčem do reči. Predtým však boli adaptácie akosi prirodzené. Dnes je to tak trochu hystéria, všetko je až násilne vynucované. Stále nám niekto hovorí, že táto cesta je jediná správna, a to nie je nikdy dobre.

Ja s vami súhlasím, politici majú udávať nejaký smer a ten udali. Uvedomili sme si tak, že musíme začať reflektovať environmentálne škody. Tie budú skutočne čoraz väčšie a pre ľudstvo môžu byť až katastrofického rázu. Spoločnosť by mala nájsť cestu, ako zaistiť priebežnú prosperitu nielen dnes, ale aj za 10, 20 či 50 rokov. Znamená to teda, že musíme nájsť spôsoby, ako vyrábať, pohybovať sa a recyklovať udržateľne.

Úplne súhlasím, že sa to nestane, kým túto potrebu neprevezme celá spoločnosť. Ak chceme udržateľnosť v mierke, jej realizácia musí pokračovať takzvane zospodu. V získaní si obyvateľstva pre túto myšlienku sme v porovnaní s Európou veľmi pozadu. V dôsledku prešľapovania na mieste a nejasných signálov od politikov nás tak v Česku, bohužiaľ, predháňa regulácia.

Chceme prepojiť dopravné firmy s vonkajším svetom

Máte na mysli potrebné emisné normy Euro alebo povinnosť znížiť emisie CO2?
Toto je ukážkový príklad, keď regulácia predbehla aj biznis. Predpísali sme limity výfukových plynov, ale nie limity na celý cyklus, teda od výroby primárnej energie až po likvidáciu vozidla alebo jeho recykláciu. Týmto krokom sme odstrelili syntetické palivá, ktoré majú svoju relevanciu. A keď nie pre Európu, tak minimálne pre menej rozvinuté krajiny. Elektrifikovať Afriku? Postaviť tam vodíkové stanice? Je to veľmi zlý vtip, pretože ľudia tam nemajú ani základnú zdravotnú starostlivosť či jedlo. Ale syntetické palivá pre nich majú zmysel, pretože môžu využiť vysokú dostupnosť solárnej energie a súčasne existujúcu infraštruktúru fosílnych palív.

Ktorá z ciest podľa vás dáva najväčší zmysel?
Či už sa pozrieme na vodíkovú, batériovú alebo LNG cestu, vždy nájdeme dobré argumenty pre aj proti. Musíme tak experimentovať so všetkým, než sa utvrdíme v tom či onom variante. Nemáme dostatok bioLNG a nikdy ani nebudeme mať. Čiže je to iba doplnkové riešenie. Batérie sa už vyrábajú vo veľkom meradle, predstavujú však obrovskú záťaž vzhľadom na ťažbu kovov a ich recykláciu a súčasne zvyšujú váhu vozidla. Pre ťažké vozidlá na väčšie vzdialenosti je to veľký problém.

Samostatnou kapitolou, z ktorej mám najväčšie obavy, je obrovské množstvo obnoviteľnej energie, ktorá by mala batérie nasycovať. Naše plány na výstavbu týchto zdrojov danému nárastu vôbec nezodpovedajú. Vodík je skvelý vďaka tomu, že energiu v ňom môžeme rovno aj uchovávať. Pri jeho výrobe ale dochádza k veľkým stratám energie. Jeho zástancovia pracujú s premisou, že jedného dňa bude výroba obnoviteľnej energie taká dostupná, že nám straty nebudú prekážať. No od tohto bodu sme príliš ďaleko.

Chceme prepojiť dopravné firmy s vonkajším svetom

Ambície

Vaša firma sa za posledných pár rokov neuveriteľne rozrástla. Vstúpili ste na londýnsku burzu. Zamestnávate veľa cudzincov. Riadiť takú veľkú firmu a dávať jej svoju víziu musí byť zložité.
Áno, firma sa za posledných päť rokov veľmi zmenila. Z firmy pôvodne zameranej na palivové karty sa stala technologická spoločnosť. Pred šiestimi rokmi sme tu mali jediného IT špecialistu, všetko sme si outsourcovali, dnes máme stovky špecialistov a softvérových inžinierov. A keďže sa vnímame ako európska firma s globálnymi ambíciami, myslieť si, že to zvládneme iba s českými zamestnancami, je nezmysel. Samozrejme, museli sme zmeniť štruktúru riadenia, ale firme stále dávam jasnú stratégiu. V súčasnosti je to ale oveľa viac v inováciách a rozhodovaní takzvane zospodu. Mám tu ľudí, stratégov, ktorí mi pomáhajú formulovať budúcnosť.

Spomenuli ste, že máte globálne ambície. Chápem to správne, že chcete expandovať aj mimo Európy?
V prvom rade musíme vyhrať v Európe (smeje sa), máme tu ešte dosť práce. Avšak predpoklady na to rozhodne máme. Naša platforma rieši univerzálne problémy v cestnej doprave, takže má šancu uspieť aj na ostatných kontinentoch.

Čo si mám predstaviť pod slovami „vyhrať v Európe“?
Mám na mysli množstvo kamiónov, ktoré sú napojené na našu platformu. Máme jasne stanovený cieľ. Ale aký, to prezradiť nemôžem.

Martin Vohánka, CEO spoločnosti Eurowag

Kto je Martin Vohánka

Martin Vohánka je CEO spoločnosti Eurowag, ktorú založil v roku 1995, krátko po absolvovaní strednej školy. V priebehu rokov úspešne rozvinul a rozšíril podnikanie z riešení pre platby za palivá na integrovanú platformu pre platby a mobilitu odvetvia komerčnej cestnej dopravy (CRT), ktorá zahŕňa platby za energie a mýto, palubnú telematiku, optimalizáciu trás a mnoho ďalšieho.

Martin Vohánka je držiteľom titulu MBA z University of Pittsburgh, dokončil OPM program na Harvarde a prednáša aj na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. V roku 2014 sa stal finalistom súťaže EY Entrepreneur of the Year. V osobnom živote je Martin oddaným filantropom, ktorý sa vášnivo zaujíma o rozvoj občianskej spoločnosti. Spoluzakladateľom Nadačného fondu nezávislej žurnalistiky a Nadácie BLÍŽKSOBĚ sa stal v roku 2016, organizácie podporujúcej rozvoj demokratických hodnôt a inštitúcií a transformáciu vzdelávacích systémov v Českej republike.

Zdroj
transport.sk
Editor

Prečítajte si aj

Back to top button