Cestná doprava

Bratislava bude musieť vykryť časť eurofondov na karloveskú radiálu

Bratislava bude musieť vykryť časť eurofondov na karloveskú radiálu. Mestu Bratislava hrozí, že bude musieť vykryť z vlastného rozpočtu časť zdrojov použitých na nedávnu modernizáciu Dúbravsko-karloveskej električkovej radiály, ktoré čerpalo z prostriedkov Európskej únie.

Magistrát momentálne čaká na závery Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý vyhodnocuje niektoré zistenia auditu ministerstva financií k obnove trate. „Ak ÚVO potvrdí pochybenia, či už pre verejné obstarávanie predošlého vedenia z roku 2017, alebo pre naše prebratie diela, ministerstvo dopravy rozhodne o stanovení takzvanej korekcie,“ uviedol na sociálnej sieti bratislavský primátor Matúš Vallo s tým, že by to pre mesto znamenalo povinnosť pokryť spomenutú časť zdrojov.

Audit rezortu financií podľa Valla zistil štyri pochybenia v pôvodnom procese verejného obstarávania u predošlého vedenia mesta z roku 2017. „Údajné pochybenia z minulého obdobia sa týkajú najmä nastavenia podmienok účasti. Je dôležité dodať, že súčasné vedenie dalo túto zákazku ešte pred podpisom zmluvy skontrolovať na ÚVO aj ministerstvo dopravy a tieto kontroly žiadne pochybenie nepreukázali,“ poznamenal primátor.

Audit vytkol súčasnému vedeniu mesta termín odovzdania diela, teda dokončenie modernizácie radiály v októbri 2020. Kontrola upozornila, že nezávisle od toho, že samotná trať bola včas dokončená a električka v stanovenom termíne premávala, niektoré vady a nedorobky v okolí trate mali byť tiež dokončené pred prevzatím trate do užívania. „Bez ohľadu na to, že tieto vady a nedorobky nijako nebránili užívaniu trate,“ skonštatoval Vallo.

Deklaruje, že v súlade so zmluvou o dielo a aj dlhé roky zaužívanými zmluvnými štandardmi FIDIC v Európskej únii sa pri podobne rozsiahlych stavbách takéto nedorobky a vady bežne dokončujú až po prevzatí diela do užívania. „Prevádzkyschopnosť zmodernizovanej trate tiež skonštatoval špeciálny stavebný úrad Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý schválil trať na predbežné užívanie. O to viac nás prekvapili závery auditu práve v tejto veci,“ uviedol.

Spravidla išlo podľa jeho slov o práce, ktoré sa dokončovali neskôr, lebo ich realizácia odhalila v teréne niečo iné, než s čím rátal pôvodný projekt. Prípadne projekt pôvodne navrhol nevhodné riešenia, ktoré bolo nutné upraviť. Týkalo sa to napríklad lávky Tilgnerova, križovatky Molecova – Karloveská, či schodiska na lávke Botanická.

„Audit to vyhodnotil inak. Z nášho pohľadu je podstatné, že tieto práce nijako neobmedzovali fungovanie novej električkovej trate,“ skonštatoval primátor. Mesto čaká na závery ÚVO, na základe ktorých ministerstvo dopravy rozhodne o ďalších krokoch.

Dlhoočakávaná rekonštrukcia Dúbravsko-karloveskej električkovej radiály za 65,1 milióna eur s DPH sa začala 22. júna 2019. Dokončili ju v roku 2020, električky začali do Dúbravky opäť premávať 26. októbra 2020.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button