Cestná doprava

Ako naplánovať výmenu nevyhovujúceho tachografu

Ako naplánovať výmenu nevyhovujúceho tachografu. Nastal čas zmeny a od 21. augusta 2023 budú nevyhovujúce tachografy priebežne nahradené novým inteligentným tachografom.

Dôvodom zavedenia nového inteligentného tachografu sú funkcie súvisiace s balíkom mobility 1, ktorého zavedením sa upravujú podmienky kabotážnej prepravy za účelom dosiahnutia lepších pracovných a sociálnych podmienok medzi vodičmi, za účelom kontroly dodržiavania podmienok cezhraničnej dopravy a za účelom zvýšenia bezpečnosti v cestnej premávke.

Inteligentným tachografom verzie 2 sa nahradia doteraz inštalované tachografy vo vozidlách v medzinárodnej doprave. Novou funkciou tachografu bude nakládka, vykládka a automatický záznam prechodu hranicou. Novým parametrom bude použitie tachografu na prepravu tovaru alebo osôb. Integrovanou súčasťou tachografu bude technológia Bluetooth, ktorá zabezpečí komfortnú komunikáciu aj s mobilným telefónom.

Kde, kedy, dokedy – vymeniť starý tachograf

1. Plánovane pri najbližšom overení a periodickej prehliadke tachografu.
2. V autorizovaných dielňach, priebežne aktualizovaných na stránke www.tachografy.sk.
3. Najneskôr do 31. 12. 2024 v prípade analógových a digitálnych tachografov a najneskôr do 20. 08. 2025 v prípade inteligentných tachografov verzie 1 (odporúča sa vždy pri plánovanej periodickej prehliadke, počnúc dátumom 21. 08. 2023).

Plánovaná výmena tachografu bude základom k tomu, ako:

1. ušetriť na čase potrebnom na odstavenie vozidla z dôvodu jeho výmeny mimo plánovanej periodickej prehliadky a na cene jeho periodickej prehliadky mimo dvojročného cyklu,
2. sa vyhnúť možnému poradovníku a odstaveniu vozidla, ak sa výmena ponechá na poslednú chvíľu,
3. sa vyhnúť pokute, keď sa na jazdu pôjde s nevyhovujúcim tachografom.

Pokiaľ sa vás týka výmena tachografu, kontaktujte nás 3 mesiace pred termínom jeho overenia a periodickej prehliadky na stránke www.tachografy.sk v sekcii VÝMENA. Využitím našich služieb získate k tachografu aj bezplatný prístup do účtu mojetachografy.sk a počas 24 mesiacov budete mať dostupné vo svojom účte všetky dokumenty a súbory súvisiace

Prečo inteligentný tachograf značky VDO

– Získate 2-ročnú záruku a kvalitu.
– Servis po celej EÚ vrátane Slovenska.
– Maximálny komfort v jeho obsluhe.
– Pridanú hodnotu vo funkciách a v nadstavbových zariadeniach.

VDO Link je bezinštalačná nadstavba, špeciálne určená pre tachografy VDO na prenos dát a v budúcnosti s DTCO 4.1 aj na účely mýta.

Všetky ďalšie informácie a produkty súvisiace so značkou VDO, so sťahovaním, s prenosom, archiváciou a vyhodnocovaním údajov nájdete na stránke www.tachografy.sk a www.tamex.sk.

Zdroj
transport.sk
Editor
Tamex
Back to top button