Cestná doprava

Digitalizácia a spravovanie údajov z tachografov

Digitalizácia a spravovanie údajov z tachografov. Rok 2023 je ďalším prelomovým rokom v oblasti tachografov. Od 21. augusta 2023 budú musieť byť všetky novo registrované vozidlá vybavené inteligentným tachografom verzie 2.

Pôjde o tachografy s automatizovaným záznamom prechodu hranicou a so záznamom miesta nakládky a vykládky tovaru a cestujúcich. Výpočet mzdy a diét z údajov zaznamenávaných tachografom sa stane postupne samozrejmosťou v každom vozovom parku.

Nový tachograf

Štandardom pri nových tachografoch bude funkcia Bluetooth pre jednoduchú a účinnú komunikáciu na vyššej technickej úrovni s inteligentnými telefónmi na prenos údajov nielen k archivácii, ale aj k okamžitej analýze času vedenia a odpočinkov, prechodu hranicou, nakládok a vykládok v reálnom čase. Tachografy značky DTCO dostanú aj nové inovatívne riešenie VDO LINK na prenos údajov z tachografov a kariet vodičov cez mobilnú dátovú sieť vrátane ďalších nadčasových funkcií.

DTCO

Digitalizácia procesov

Digitalizácia neobchádza ani procesy súvisiace s vydávaním dokladov z overenia a periodickej prehliadky tachografov. Zdigitalizované doklady postupne plnohodnotne nahradia doklady vydávané v tlačenej forme. Prevádzkovateľ vozidla získa po registrácii prístup do svojho účtu, kde bude mať k dispozícii všetky údaje súvisiace s jeho tachografmi ako meradlami vrátane plnohodnotných dokladov v elektronickej forme.

Digitalizácia a spravovanie údajov z tachografov

Spravovanie údajov z tachografov a kariet vodičov

VDO FLEET je správnou voľbou pre každodennú prácu správcov vozových parkov s údajmi z tachografov a kariet vodičov. Vo webovej službe VDO FLEET sa s maximálnym dôrazom zavádza kompletná podpora balíka mobility I dopravným spoločnostiam a poskytovateľom správy vozového parku. Okrem toho cloudové riešenie VDO FLEET zaisťuje bezpečnú implementáciu a dodržiavanie súčasných a budúcich predpisov v EÚ. Značka VDO spoločnosti Continental sa zameriava na najlepšie možné riešeni. Už prednostne vyvíja služby, ktoré uľahčia správcom vozových parkov monitorovať dodržiavanie pravidiel v rámci Európskeho balíka mobility.

Kľúč

Sťahovanie tachografov a kariet vodičov

VDO LINK je zariadenie od spoločnosti Continental Automotive GmbH na rok 2023. Má špeciálne určenie pre tachografy DTCO, bez potreby inštalácie, na automatizované sťahovanie údajov z tachografov a kariet vodičov cez mobilnú dátovú sieť. Zariadenie bude disponovať tzv. e-SIM kartou, satelitným GNSS a Bluetooth modulom. Bližšie informácie budú zverejnené v ďalších článkoch zameraných na inteligentné tachografy VDO.

Univerzálnym a cenovo výhodným zariadením na automatizované sťahovanie a prenos údajov z tachografov a kariet vodičov cez mobilnú dátovú sieť je zariadenie RDD a s ním súvisiaca služba RDD Service. Systém RDD poskytuje plnohodnotný komfort bez potreby riešenia, kedy a kde sa má stiahnuť tachograf a karta vodiča. V ponuke naďalej zostávajú aj zariadenia na manuálne sťahovanie údajov z tachografov a kariet vodičov dátovým kľúčom DLK PRO SMART a zariadením VDO SMART TERMINAL.

Pre prevádzkovateľov tachografov, ktorí majú záujem o monitorovanie vozidiel, je vhodným riešením systém FLEETCONTROL.SK.

Terminál

Editor
EK, Tamex

Prečítajte si aj

Back to top button