Logistika a skladovanie

VGP plynule pokračuje s plnením cieľov

VGP plynule pokračuje s plnením cieľov. VGP zverejnila svoju výročnú správu zahŕňajúcu Správu o zodpovednosti spoločnosti, ktorá sa sústredí na udržateľný rozvoj a obnoviteľnú energiu.

Európsky vlastník, manažér a developer špičkových logistických a semiindustriálnych nehnuteľností VGP NV („VGP“ alebo „Skupina“), zverejnil svoju výročnú správu vrátane Správy o zodpovednosti spoločnosti. Správa sa zameriava na pokračujúce úspechy a ciele s ohľadom na výkon spoločnosti v oblasti ESG.

Uplynulý rok bol pre spoločnosť VGP v znamení významného pokroku smerom k udržateľnej budúcnosti. Z pripravovaných 204,3 MWp solárnych panelov na strechách je v prevádzke 57 MWp a ďalších 75 MWp sa inštaluje, čo pomôže zabrániť vypusteniu približne 35 000 ton CO2 ekv. ročne. Čo sa týka skleníkových plynov, je teraz portfólio VGP (vrátane pripravených fotovoltaických projektov) kompatibilné s plánom Parížskej dohody o neprekročení 1,5 °C do roku 2040. Ciele spoločnosti pre kategórie 1, 2 a 3 boli potvrdené aj iniciatívou Science Based Targets (SBT ) ) a Skupina dostala externé osvedčenie svojich zverejnených informácií o priamych emisiách uhlíka.

VGP plynule pokračuje s plnením cieľov

VGP okrem udržateľnej energie rozvíja aj dopravnú dostupnosť a udržateľnú mobilitu s tým, že novým cieľom pre všetky VGP parky je vybavenie nabíjacími stanicami pre elektromobily a dostupnosť verejnej dopravy. Spoločnosť prešla na 100 % certifikovanú zelenú energiu pre všetky svoje kancelárie, zaviedla kroky na zníženie emisií viazaných na výstavbu a v rámci programu modernizácie zlepšila ekologickú efektivitu existujúceho portfólia budov.

VGP sa zaujíma o komunity a o filantropiu, a preto prispela 3 milióny EUR a 650 hodinami komunitnej podpory na miestne dobročinné účely. V roku 2022 VGP tiež zaviedla rôzne metódy ochrany biodiverzity a vo svojich parkoch rozšírila plochy určené ako biotopy.

Spoločnosť vylepšila štandardy pre výstavbu, aby využila techniky pre retenciu vody a jej šetrenie, a tak niekoľko hál zachytí dohromady 105 000 m3 dažďovej vody. VGP sa tiež zamerala na zníženie emisií uhlíka a etiku vo svojom dodávateľskom reťazci, pre ktorý zaviedla dodávateľský kód na ochranu ľudských práv.

„S hrdosťou oznamujeme spoločné úspechy našej ESG stratégie, oddanosť nášho tímu ESG iniciatívam a pozitívny dopad, ktorý máme na spoločnosť a životné prostredie. Zameranie na udržateľnosť preniká do každej zložky našej prevádzky a veľmi ma teší, ako ďaleko sme sa posunuli. A ešte nekončíme. Sme odhodlaní pokračovať vo svojom úsilí a chopiť sa projektov s ešte väčším dopadom. S pohľadom upreným vpred skúmame možnosti, ako vytvoriť udržateľnejší svet. Spoločne budujeme nielen špičkové logistické a semiindustriálne nehnuteľnosti. Budujeme odkaz zodpovedného podnikania a svetlejších zajtrajškov,“

Jan Van Geet, výkonný riaditeľ skupiny VGP.

VGP plynule pokračuje s plnením cieľov

Spoločnosť má v pláne zamerať sa na širokú škálu nepriamych emisií uhlíka z developerských činností, spotreby energie nájomcovi a z dopravy aj kancelárií využívaných zamestnancami. ESG stratégie spoločnosti VGP sa okrem boja s klimatickou zmenou obracia aj na environmentálne a spoločenské otázky, ako je obehové hospodárstvo a doprava šetrná k životnému prostrediu, základná spoločenská zodpovednosť ohľadom diverzity a začlenenia a dobré podmienky pre zamestnancov. Spoločnosť má efektívnu štruktúru ESG správy, ktorá pokrýva všetky štáty, a riziká spojené s ESG zahŕňa do systému riadenia rizík.

ESG stratégia spoločnosti VGP stojí na piatich hlavných pilieroch a zameriava sa na výzvy a príležitosti spojené s jej činnosťou. Spoločnosť využila dva dodatočné prístupy, analýzu významu a analýzu rizík, aby určila otázky ESG podstatné pre skupinu tak z interného, ako aj z externého pohľadu zúčastnených strán a stanovila ich priority. ESG stratégia je založená na záveroch analýzy významu i analýzy ESG rizík. Uvádza najväčšie výzvy pre semiindustriálne a logistické nehnuteľnosti. Ako je posun k nízkouhlíkovému hospodárstvu a udržateľná mobilita, začlenenie obchodnej činnosti Skupiny do miestnych komunít a posilňovanie tímov z hľadiska udržateľnosti a diverzity.

Environmentálne ciele VGP

Skupina VGP pôsobí v sedemnástich európskych krajinách. Rodinná firma so sídlom v belgických Antverpách prevádzkuje v Európe celkom 108 parkov. Okrem špičkových technológií sú udržateľnosť a energetická sebestačnosť hlavnými kritériami komerčných nehnuteľností od VGP. Spoločnosť sa zaviazala stať sa uhlíkovo neutrálnou do roku 2025, je zapojená do BREEM/DGNB certifikácie aj do produkcie zelenej energie.

Výsledkom je, že 61,2 % portfólia už dostalo certifikáciu a kapacita výroby zelenej energie divízie VGP Renewable Energy sa zvýšila na 131,6 MWp. Ďalších 72,7 MWp je vo fáze prípravy. Nadácia VGP, založená v roku 2019, si už vybrala 36 projektov. Zaoberajú sa spoločenskou problematikou, ochranou prírody a kultúrnych statkov. A od spoločnosti VGP k dnešnému dátumu dostala finančné prostriedky vo výške 6,6 milióna EUR.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS

Prečítajte si aj

Back to top button