Logistika a skladovanie

Raben Group o udržateľnosti

Raben Group o udržateľnosti. Skupina Raben Group zverejnila svoju výročnú správu o udržateľnosti, ktorá podrobne opisuje úsilie a pokrok celej skupiny pri dosahovaní cieľov ESG a vyzdvihuje kľúčové iniciatívy realizované v snahe o udržateľnejšiu budúcnosť.

Správa poskytuje prehľad o pokroku spoločnosti za posledný rok na všetkých 15 trhoch, na ktorých spoločnosť Raben pôsobí, a to v oblastiach, ako je napríklad znižovanie emisií uhlíka, zvyšovanie využívania obnoviteľných zdrojov energie, budovanie pracovného prostredia založeného na kultúre bezpečnosti a zavádzanie trvalo udržateľných postupov naprieč spoločnosťou.

V našej spoločnosti veríme, že udržateľnosť nie je len módnym slovom, ale základnou zodpovednosťou. „Zaviazali sme sa znižovať náš vplyv na životné prostredie a podporovať trvalo udržateľné postupy v rámci našej organizácie a celého hodnotového reťazca,“ povedal Ewald Raben, generálny riaditeľ spoločnosti. „Sme hrdí na to, že môžeme zverejniť našu výročnú správu o udržateľnosti, ktorá dokazuje náš pretrvávajúci záväzok v oblasti ochrany klímy a životného prostredia a sociálnej zodpovednosti.“

V roku 2022 sa skupina Raben Group pripojila k iniciatíve Science Based Target Initiatives a stanovila si ambiciózne ciele v oblasti dekarbonizácie, ktoré boli overené. Nové ciele skupiny teraz zahŕňajú zníženie absolútnych emisií kategórie 1 (Scope 2) a kategórie 2 (Scope 2) do roku 2030 v porovnaní s emisiami v roku 2020 a záväzok jej pravidelných dopravcov k opatreniam v oblasti ochrany klímy. Investíciami do zelenej energie dosiahla skupina Raben Group v roku 2022 26,2 % zníženie emisií kategórie 1 a 2 v porovnaní s rokom 2020, čím prispela k ekologickejšej zmluvnej logistike.

Raben Group o udržateľnosti

V cestnej doprave skupina Raben Group neustále modernizuje svoj vozový park, čím znižuje podiel nákladných vozidiel s motormi s normou staršou ako Euro V. V súčasnosti tvoria viac ako 88 % bežného vozového parku nákladné vozidlá s motormi Euro V alebo VI. Okrem toho v roku 2022 skupina Raben Group spolu so spoločnosťami IKEA Industry a Volvo Trucks nasadila do dopravného systému elektrické nákladné vozidlo Volvo FM s nulovými emisiami. Toto bol prvý veľký krok k dekarbonizácii cestnej dopravy.

S cieľom poskytnúť zainteresovaným stranám porovnateľné informácie a nezávislé hodnotenie vyspelosti spoločnosti v čase, keď nová smernica vstúpi do platnosti, sa spoločnosť Raben rozhodla zúčastniť sa hodnotenia EcoVadis, ktoré poskytuje komplexné hodnotenie výkonnosti v oblasti udržateľnosti. Skupina Raben Group získala 61 bodov a striebornú medailu, čím sa zaradila medzi najlepšie spoločnosti v kategórii Nákladná doprava.

Uvedomujeme si, že je pred nami ešte veľa práce, a zostávame odhodlaní neustále zlepšovať našu výkonnosť v oblasti udržateľnosti, povedal Ewald Raben. Veríme, že spoluprácou s našimi zamestnancami, zákazníkmi a dodávateľmi dokážeme vytvoriť udržateľnejšiu budúcnosť pre nasledujúce generácie.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS

Prečítajte si aj

Back to top button