Logistika a skladovanie

Linde Cup 2022

Linde Cup 2022. 12. ročník súťaže vodičov vysokozdvižných vozíkov Linde – LINDE CUP 2022 sa konal 29. septembra v slovenskej centrále v Nozdrkovciach pri Trenčíne. Účasť bola dobrá a vodiči predviedli svoje majstrovstvo ovládania elektrických vozíkov Linde, ktoré sú presné na centimetre.

Vodiči vysokozdvižných vozíkov, ktorí vo svojej práci v skladoch a distribučných centrách používajú elektrické vozíky Linde si zmerali svoje sily v jazde zručnosti a ovládaní vozíkov i práci s nakladaním, prevážaním a vykladaním tovarov. Tí najlepší postúpili do medzinárodného kola Stapler Cup v Nemecku, kde budú reprezentovať Slovensko.

Súťaž Linde Cup 2022 otvoril Ing. Pavol Opatovský, prokurista Linde Material Handling Slovenská republika

Nielen zručnosť

Súťaž slávnostne otvoril prokurista Linde Material Handling Slovenská republika Ing. Pavol Opatovský. Najprv inštruktori všetkým účastníkom predviedli ukážkové jazdy na jednotlivých stanovištiach a potom sa už rozbehla samotná súťaž. Všetci súťažiaci boli skvelí vodiči a preukázali vysokú zručnosť ovládania elektrických vozíkov Linde. Popri zručnosti to ale chcelo aj veľkú mieru sústredenia a pokoja.

Viacero vodičov v zápale súťaže robilo drobné chybičky, ktoré ich stáli penalizácie a posun na nižšie umiestnenie. Súťažilo sa súbežne na dvoch stanovištiach. Na prvom sa najprv vyskladali tri debničky na seba na presne stanovený obrys miesta a potom sa všetky tri aj s paletou uložili na inom mieste na ďalšiu paletu, za nepresnosti sa ukladali 10 sekundové penalizácie a cieľom bola presnosť manipulácie a uloženia na paletové miesto.

Na druhom stanovišti sa najprv prenášali predmety vo vertikálnej polohe s presne stanoveným uložením a na to potom majstri vozíkov ukladali valec s loptou, toto už pripomínalo žonglovanie a balancovanie s predmetmi. Napočudovanie lopty súťažiacim padali len zriedkavo, skôr získavali penalizácie za nepresnosti v uložení predmetov. A tu bola porota nekompromisná. Dôvod je jasný, ani na sklade sa nepresnosti netolerujú, lebo môžu spôsobiť škody na tovare či nežiadúce nehody v skladoch.

Vodiči vysokozdvižných vozíkov v skladoch nesú veľkú zodpovednosť za manipuláciu s tovarom, jeho vykládkou/nakládkou a často sú v časovom strese. Musia teda disponovať nielen zručnosťou, ale aj psychickou odolnosťou a schopnosťou dlhodobého sústredenia. A to sa prejavilo aj v súťaži. Tí čo sa koncentrovali, podávali skvelé výkony a tí čo podľahli súťažným emóciám, robili aj chybičky, síce malé, ale rozhodcovia ich odmeňovali penalizáciami. 35 súťažiacich bolo z firiem Leitech, PWG, Mattoni, KraussMaffei, Pretolog, Intersnack Slovensko, Kia Motors, Embraco Slovakia, Bourbon AP Nitra, TIMM Slovakia, Saint-Gobain, JAF HOLZ Slovakia, FYSAM Auto Decorative Slovakia, Kaufland Slovenská republika, Freudenberg Filtration Technologies SK, SYRÁREŃ BEL SLOVENSKO, DISTRIMPEX a HMSR Log.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
VIB

Prečítajte si aj

Back to top button