Logistika a skladovanie

FM Logistic zintenzívňuje udržateľnosť reťazcov

FM Logistic zintenzívňuje udržateľnosť reťazcov. FM Logistic zintenzívňuje udržateľnú transformáciu dodávateľských reťazcov a sumarizuje svoje aktivity vo výročnej správe o spoločenskej zodpovednosti.

Koncom roka 2021 spoločnosť FM Logistic predstavila svoj plán Powering 2030 zameraný na riešenie výziev v oblasti omnichannelovej a mestskej logistiky prostredníctvom udržateľnej transformácie svojich dodávateľských reťazcov a dosiahnutia uhlíkovej neutrality vo všetkých svojich zariadeniach do roku 2030.

O rok neskôr sú jej ambície vytýčiť udržateľnú trajektóriu rovnako silné. Pričom iniciatívy, ako je nákup a výroba udržateľnej energie, sa v celej skupine zvyšujú. Výročná správa o spoločenskej zodpovednosti skupiny, ktorá je verná svojmu podpisu „Supply Change“, sumarizuje pokrok dosiahnutý na ceste k udržateľnému rozvoju na základe troch priorít: starostlivosť o zamestnancov, zmena vplyvu podnikania na životné prostredie a spoluvytváranie udržateľného dodávateľského reťazca.

“Projekt našej spoločnosti budujeme tak, že dbáme na dôveru, prispôsobujeme výkonnosť životnému prostrediu a zohľadňujeme potreby spoločnosti. Záväzok k udržateľnej logistike je v našej DNA. Smerovanie spoločnosti FM Logistic k spoločenskej zodpovednosti ide v šľapajach jej zakladateľov, ktorí vždy stavali ľudí do centra pozornosti svojich projektov,” hovorí prezident spoločnosti FM Logistic, Jean-Christophe Machet.

Starostlivosť o 28 600 zamestnancov

Pre spoločnosť FM Logistic je prioritou vytváranie bezpečných a spravodlivých pracovných podmienok a jej prvoradým cieľom je dosiahnuť do budúceho roka najlepšie umiestnenie v klasifikácii nehodovosti v každej krajine. Skupina využíva inovácie na zlepšenie zdravia a bezpečnosti svojich zamestnancov, najmä prostredníctvom virtuálnej reality a prepojených pracovných zariadení.

Vo Francúzsku sa spoločnosť FM Logistic spojila s Technickou univerzitou v Compiègne. Vyvinula zariadenie Ergoskel, ktoré je určené na prevenciu muskuloskeletálnych porúch súvisiacich s manipuláciou so zásielkami. Cieľom je nasadiť 150 ergoskeletov na všetkých pracoviskách na začiatku roka 2023. Snahou spoločnosti je tiež získať uznanie ako kvalitný zamestnávateľ v každej krajine, kde pôsobí. Miera spokojnosti zamestnancov v súčasnosti dosahuje 74 %. O jej odhodlaní dbať na pohodu na pracovisku svedčí aj jej zaradenie do zoznamu najlepších zamestnávateľov sveta časopisu Forbes v roku 2022.

FM Logistic zintenzívňuje udržateľnosť reťazcov

Zmena vplyvu podnikov na životné prostredie

Pokiaľ ide o životné prostredie, spoločnosť FM Logistic sa usiluje dosiahnuť do roku 2030 uhlíkovú neutralitu vo všetkých svojich prevádzkach. Ako je uvedené v jej pláne energetickej vyváženosti, počiatočná fáza projektu spoločnosti zahŕňa ekologický dizajn jej budov. Platformy skupiny sú vyvinuté tak, aby optimalizovali prevádzkovú a energetickú výkonnosť od návrhu až po prevádzku. Každá platforma postavená od roku 2012 má certifikát LEED® a HQE (TM), čo je značka potvrdzujúca najmä vysokú energetickú hospodárnosť. V rozpočtovom roku 2021/22 spoločnosť FM Logistic obmedzila emisie uhlíka vo svojich skladoch o 25 %, čím prekročila cieľ stanovený na 20 %.

Súčasne sa spoločnosť FM Logistic snaží urýchliť vlastnú výrobu energie. Fotovoltaické panely na všetkých jej platformách po celom svete už vyrábajú solárnu energiu v celkovom objeme 27 838 MWp. Skupina tiež vsádza na výrobu zeleného vodíka s cieľom vytvoriť dekarbonizovaný energetický cyklus a poháňať svoje sklady. Prvá jednotka na výrobu vodíka v závode Illescas v Španielsku potvrdzuje pozíciu FM Logistic ako priekopníka dekarbonizácie vo svojom sektore.

S rastúcimi objemami a tokmi sa musí do procesu dekarbonizácie zahrnúť aj doprava. Spoločnosť FM Logistic potvrdila svoj cieľ znížiť emisie skleníkových plynov z dopravy o 30 %. Na dosiahnutie tohto cieľa sa skupina zameriava predovšetkým na optimalizáciu dopravy prostredníctvom združovania dodávok, plánovania počtu nasadených vozidiel, dolaďovania veľkosti zásielok a používania vozidiel s nízkymi emisiami všade tam, kde je to možné. Napríklad vo Francúzsku jazdí 30 jej nákladných vozidiel na biopalivo Oléo 100 francúzskej výroby, ktoré znižuje emisie CO2 o 65 % v porovnaní s naftou. K dnešnému dňu 3/4 tokov prepravujú vozidlá, ktoré celosvetovo dosahujú certifikáciu Euro 5 a lepšiu.

FM Logistic zintenzívňuje udržateľnosť reťazcov

Spoluvytváranie udržateľného dodávateľského reťazca

Na splnenie environmentálnych, sociálnych a etických výziev je treba, aby všetky články dodávateľského reťazca spolupracovali. FM Logistic stavia na kolektívnej inteligencii prostredníctvom spolupráce so všetkými zainteresovanými stranami v odvetví: zákazníkmi, dodávateľmi, miestnymi podnikmi a komunitami, start-upmi, spotrebiteľmi, poskytovateľmi služieb a výskumnými centrami.

Skupina podporuje svojich zákazníkov na ich ceste k zmene tým. Poskytuje im udržateľnejšie logistické riešenia prispôsobené ich potrebám a cieľom. Spoločnosť realizuje pilotné projekty najmä v oblasti objemných komodít pre niekoľko maloobchodných reťazcov vo Francúzsku. FM Logistic chce, aby všetky obchodné línie skupiny zahŕňali udržateľné ponuky do roku 2050. Tie v súčasnosti vytvárajú 13 % obratu, pričom skupina chce tento podiel do roku 2022/23 zvýšiť na 20 %.

S cieľom umožniť svojim zákazníkom posúdiť ich uhlíkovú stopu a identifikovať nástroje na zlepšenie, skupina vyvinula hodnotiacu tabuľku, ktorá meria vplyv skladovania a dopravy na životné prostredie. Tabuľka zobrazuje vplyv logistických služieb vyjadrený ekvivalentom CO2 na zákazníka a na prevádzku, ako aj tri významné vplyvy na spoločnosť: podporu zamestnanosti a výkonnosti podnikov, uhlíkovú stopu a znečistenie ovzdušia. V súčasnosti už väčšina zákazníkov má svoju hodnotiacu tabuľku udržateľnosti.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TS

Prečítajte si aj

Back to top button