Logistika a skladovanie

„Digitálne dvojča“ pre tranzitné terminály

„Digitálne dvojča“ pre tranzitné terminály. Budúcnosť je v digitalizácii zberných zásielok a v prechode na plne automaticky generované dáta v reálnom čase o každej paletovanej zásielke. Terminál budúcnosti vidí spoločnosť DACHSER v aplikácii digitálneho dvojčaťa v logistike zbernej služby.

Spoločnosť DACHSER v spolupráci s Fraunhoferovým inštitútom IML pokračuje v rozvoji inovácií v logistike pomocou dvoch nových vysoko digitalizovaných tranzitných terminálov a nastavuje nové technologické štandardy v logistike zberných zásielok, ktoré prinášajú výhody zákazníkom, zamestnancom aj partnerom.

V rámci spoločného výskumného projektu s Fraunhoferovým inštitútom pre tok materiálu a logistiku (IML) v Dortmunde vytvorila spoločnosť DACHSER priekopnícky digitálny obraz všetkých zásielok, celého prostredia a všetkých procesov pre logistiku zberných zásielok. Toto „digitálne dvojča“ pre tranzitné terminály už bolo uvedené do prevádzky v dvoch pilotných termináloch – @ILO v Unterschleissheime v blízkosti Mníchova a v Öhringene pri Stuttgarte.

@ILO – skratka pre pokročilú lokalizáciu vnútorných priestorov a prevádzky (Advanced Indoor Localization and Operations) – je nové digitálne dvojča, ktoré bude v budúcnosti poskytovať plne automaticky generované dáta v reálnom čase o každej paletovanej zásielke v európskej prepravnej sieti spoločnosti DACHSER.

Pilotné testy

@ILO je súčasťou výskumného a vývojového programu projektu DACHSER Future Terminal (DACHSER terminál budúcnosti), v rámci ktorého chce logistická spoločnosť v nasledujúcich rokoch nasadiť priekopnícke technológie a procesy vo svojich viac ako 300 tranzitných termináloch a skladoch v európskej logistickej sieti. Cieľom je, aby DACHSER inovoval svoje vlastné riešenia pre výzvy a príležitosti, ktoré prináša digitalizácia a udržateľnosť.

V polovici budúceho roka bude na základe konečných výsledkov výskumného projektu @ILO a praktických testov v dvoch pilotných prevádzkach rozhodnuté o zavedení digitálneho dvojčaťa do celej európskej siete.

„Konzistentná digitalizácia našich kľúčových procesov umožní ďalej zlepšovať naše služby,“
vysvetľuje Burkhard Eling, CEO skupiny DACHSER, a dodáva, „nielenže sa vážne zaoberáme najmodernejšími technológiami, ale aby sme to dosiahli, chceme tiež našich zamestnancov priviesť do digitálneho sveta, rovnako ako v termináli @ILO. Táto inovácia ponúka jasné výhody pre každodennú prácu v prekládkovom termináli, a má teda potenciál stať sa míľnikom na našej ceste k efektívnejším a udržateľnejším logistickým prevádzkam.“

Logistika 4.0 do praxe

„Terminál @ILO nás dostáva na novú úroveň vizibility dodávateľského reťazca,“ hovorí Stefan Hohm, CDO a člen predstavenstva skupiny DACHSER, a dopĺňa, „na digitálnom dvojčati sme s Fraunhoferovým inštitútom IML pracovali viac ako štyri roky. Vďaka mnohým znalostiam, nápadom a predovšetkým veľkému nadšeniu sa tímom, zloženým z výskumných pracovníkov, ako aj expertov z praxe, podarilo uviesť v segmente zbernej služby do reality internet vecí a víziu Logistiky 4.0.“

Doterajšie výsledky sú dôvodom na presvedčenie, že terminál @ILO môže dosiahnuť takú úroveň viditeľnosti dodávateľského reťazca, ktorá bola predtým v odvetví považovaná za nedosiahnuteľnú. DACHSER tiež plánuje vyvinúť aplikáciu, ktorá by zákazníkom a partnerom umožnila prístup k tomuto novému typu transparentnosti a súvisiacim možnostiam optimalizácie. Zavedenie technologických inovácií @ILO v rámci dvoch pilotných prevádzok v Unterschleissheime pri Mníchove a v Öhringene pri Stuttgarte bude smerovať k výraznému zlepšeniu procesov a otvára nové možnosti pre zákazníkov a servisných partnerov spoločnosti DACHSER.

Burkhard Eling, CEO skupiny Dachser

Skenovanie nie je nutné

V budúcnosti budú zásielky plne automaticky identifikované pri každom vstupe do terminálu @ILO, pri výstupe z neho aj počas „pobytu“ v termináli. Budú zaznamenané vo vlastnom systéme pre riadenie prepravy (TMS) spoločnosti DACHSER. To znamená, že už nebude nutné ručne skenovať čiarové kódy na prichádzajúcom a odchádzajúcom tovare.

Umožní tiež plne automatizovanú inventúru všetkých zásielok v reálnom čase a lepšie riadenie ručne ovládaných pozemných prepravníkov. V budúcnosti aj tých, ktoré budú fungovať autonómne. DACHSER ponúkne zákazníkom a partnerom taktiež aplikáciu s možnosťou plne automatickej identifikácie a dokumentácie nakládky. Napríklad pre ich vstupné a výstupné zóny s tovarom. Vo fáze prípravy sa nachádza prvé skúšobné nasadenie u pilotných zákazníkov.

Základom digitálneho dvojčaťa terminálu budúcnosti je software @ILO

S presnosťou na meter

Druhou inováciou v termináli @ILO je spôsob, akým dokáže lokalizovať všetky palety až na meter presne v celej budove tranzitného terminálu, ktorá môže byť často veľká ako jedno futbalové ihrisko. To výrazne skracuje dobu vyhľadávania a následne aj proces nakládky. Digitalizácia urýchľuje automatizáciu a tým aj udržateľnosť efektivity zbernej služby.

Zdroj
transport.sk
Editor
VIB

Prečítajte si aj

Back to top button