Logistika a skladovanie

Digitalizácia zefektívňuje intralogistické operácie

Digitalizácia zefektívňuje intralogistické operácie. Intralogistika riadi tok materiálu medzi rôznymi oblasťami výrobného závodu – od prichádzajúceho tovaru do skladu, výrobných priestorov a finálnej montáže až po vychystávanie objednávok a expedíciu.

Implementáciou a integráciou cloudových technológií sa súčasná intralogistika a jej zásobovací reťazec postupne menia na digitálny systém veľkých dát, smart senzorov, internetu vecí, umelej inteligencie, rozšírenej a virtuálnej reality. Výrobné a skladové operácie optimalizuje intralogistika aj pomocou digitálnych dvojičiek. Uvádzame niekoľko konkrétnych výhod, ktoré môže digitalizácia priniesť intralogistickým operáciám.

Zvýšená viditeľnosť

Jednou z najväčších výhod digitálneho skladovania je jeho lepšia viditeľnosť. Štúdie ukazujú, že 62 % spoločností má obmedzený prehľad vo svojich dodávateľských reťazcoch. Pomalé manuálne procesy, náchylné na chyby, sťažujú zásobovanie a priebeh expedície v čase, čo vedie k oneskoreniam a chybám. Sledovacie senzory internetu vecí dokážu kedykoľvek presne odhaliť, kde sa ktorý produkt alebo zásielka nachádza. Sú schopné dokonca aj monitorovať ich stav.

Systémy riadenia skladu (WMS) dokážu tieto dáta usporiadať tak, aby pracovníkom poskytli okamžité informácie o tom, kde sa čo nachádza. Táto úroveň viditeľnosti pomáha skladom vyhnúť sa mnohým bežným chybám. Ľahko prístupné údaje o polohe v reálnom čase môžu pomôcť pracovníkom nájsť správne položky. Mať jedno zariadenie na prezeranie všetkých aktuálnych úrovní zásob pomáha určiť, kedy objednať nové produkty, čím sa firma vyhne oneskoreniam a nedostatkom.

Digitalizácia zefektívňuje intralogistické operácie

Vyššia účinnosť

Sledovanie zásielok a úrovní zásob prostredníctvom internetu vecí môže pomôcť skladom predvídať prichádzajúce potreby. Následne môžu doplniť zásoby, pripraviť sa na balenie alebo vyloženie, prípadne vykonať iné zmeny, aby fungovali efektívnejšie počas dňa, mesiaca alebo roka. Niektoré nástroje WMS obsahujú analýzu údajov, ktorá môže zmeniť usporiadanie skladového a expedičného miesta, čo zvyšuje ich efektivitu. Automatizácia tohto analytického procesu šetrí viac času, pretože správne používaná umelá inteligencia v intralogistike je pri úlohách náročných na dáta neporovnateľne rýchlejšia ako ľudský mozog.

Digitalizácia zefektívňuje intralogistické operácie

Analýza podnikových procesov

Digitálna intralogistika a skladovanie pomáhajú logistickým firmám znížiť ich prevádzkové náklady. Napríklad digitálne dvojčatá umožňujú operátorom výroby simulovať rôzne zmeny pracovného toku a zistiť, ako ovplyvňujú náklady na energiu, materiálové vybavenie a výkony zamestnancov. V reálnom prostredí nachádzajú cenovo najefektívnejšie riešenie bez použitia drahých testov. Nástroje na analýzu údajov skúmajú podnikové logistické procesy a navrhujú ich potenciálne zlepšenia.

Niektoré prevádzky môžu mať prospech z outsourcingu, čo firmám uvoľňuje kapitál znížením nákladov na vlastníctvo. „Rozsiahle digitálne prostredia uľahčujú a spružňujú automatizáciu. Intralogistické prevádzky, ktoré automatizujú viaceré výrobné, skladové a distribučné činnosti, znižujú chybovosť a finančnú nákladnosť vlastnej produkcie, náklady na zamestnancov a náklady súvisiace s chybami,“ konštatuje Sunol Hector, samostatný poradca, ktorý má 17-ročné skúsenosti s vedením IT operácií pre veľké a stredne veľké podniky.

Digitalizácia zefektívňuje intralogistické operácie

Nenahraditeľné senzory

Spolu s Wi-Fi, lokalizačnými technológiami a platformami na spoluprácu dokážu senzory identifikovať priestory s nevyužitou alebo, naopak, prekročenou kapacitou a zároveň sledovať teplotu, vlhkosť, kvalitu vzduchu a hladinu osvetlenia v miestnosti. Podľa štúdie Global Workforce Study môže 96 % podnikov vytvoriť pomocou inteligentných technológií lepšie pracovné prostredie.

„V budúcnosti budú musieť podnikové IT zvýšiť svoju flexibilitu a akcieschopnosť. Využitím riešení na monitorovanie možno prejsť od sledovania všetkého k sledovaniu dát a informácií, na ktorých záleží. Pri ďalšom rozširovaní transformácie budú poznatky a automatizácie procesov nevyhnutným predpokladom rastu, konkurencieschopnosti a odolnosti,“ upozorňuje Martin Harren, výkonný riaditeľ spoločnosti SAL Heavy Lift.

Zlepšenie predpovedí

Ďalšou bežnou výzvou v intralogistických operáciách, ktorú zvýrazňuje najmä digitálne skladovanie, je prognózovanie. Spotrebiteľské trendy sa často menia a nie sú vždy v súlade s uplynulými sezónami. Analytické podnikové nástroje pomáhajú presnejšie predpovedať tieto zmeny, pričom poskytujú informácie na progresívne manažérske rozhodnutia. Firmy dnes používajú AI na zber informácií o nadchádzajúcich spotrebiteľských trendoch a preferenciách. Algoritmy prediktívnej analýzy potom môžu tieto údaje interpretovať a odhaliť, aké zmeny môže firemná intralogistika očakávať.

V spolupráci
transport.sk
Editor
AS

Prečítajte si aj

Back to top button