Logistika a skladovanie

DACHSER Slovakia poskytol počítače seniorom i deťom

Stretávanie sa s ľuďmi je teraz pre väčšinu ľudí obmedzené na úzky okruh rodiny a kolegov v práci. Seniori sú na tom oveľa horšie, pretože rodina s nimi často obmedzuje osobný kontakt z obavy o ich zdravie.

DACHSER sa rozhodol uľahčiť situáciu starým ľuďom žijúcim v bratislavskom Domove pri kríži a poskytol im 6 počítačov, ktoré majú slúžiť aspoň na virtuálny kontakt s ich blízkymi. Ďalších 7 počítačov DACHSER poskytol Centru pre deti a rodiny Malackách, ktoré primárne zabezpečia deťom možnosť diaľkovej výučby.

„Vzhľadom k tomu, že v DACHSERi pravidelne prechádzame modernizáciou IT vybavenia sme už tieto zariadenia nevedeli ďalej používať v našej sieti. Chceme im však dať druhú šancu,“ hovorí Iveta Šurganová, Manager Finance and Administration DACHSER Slovakia. „Kompletne preinštalované našimi šikovnými IT koordinátormi, tak môžu byť využívané aj naďalej. Seniori aj deti tak dostanú počítače, ktoré im môžu pomôcť uľahčiť komunikáciu s okolím a blízkymi, pretože si uvedomujeme, že práve toto je v súčasnosti to, čo všetkým najviac chýba. Deťom samozrejme počítače poslúžia aj ako prostriedok pre diaľkovú výučbu,“ dodáva Iveta Šurganová.

Počítače boli kompletne preinštalované s novo dokúpenými webkamerami, klávesnicami a myšami. „My sme veľmi radi, že seniori dostanú šancu sa pravidelne spojiť s blízkymi aj inak, než len telefonicky. Dúfame, že aj takáto forma podpory pomôže skrátiť dlhé chvíle našim seniorom a že práve akýkoľvek spôsob komunikácie je v dnešnom čase prioritou pre zachovanie psychickej pohody nielen u seniorov, ale u každého z nás,“ ďakovala Janka Dudoňová, riaditeľka z Domova pri kríži.

Zariadenia, s ktorými spolupracujeme

Domov pri kríži – zariadenie pre seniorov vzniklo v roku 1991 ako samostatná rozpočtová organizácia Okresného úradu v Bratislave. V roku 2002 bolo zariadenie pre seniorov delimitované pod Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Je to zariadenie s celoročným pobytom, s kapacitou 176 miest. Cieľom je poskytovať kvalitné služby všetkým obyvateľom zariadenia, vytvoriť im atmosféru domáceho prostredia, v ktorom prežijú aktívny, radostný a plnohodnotný život.

Centrum pre deti a rodiny Malacky vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou a ambulantnou a terénnou formou. V rámci pobytovej formy vykonávaných opatrení dočasne nahrádza domov 38 deťom. Štyri rodinné domy, v ktorých deti a mladí dospelí bývajú sú rozptýlené po meste Malacky. Z blízkeho, ale aj vzdialenejšieho okolia Malaciek sú aj štyria profesionálni náhradní rodičia starajúci sa o deti vo vlastnom rodinnom prostredí.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TS

Prečítajte si aj

Back to top button