Logistika a skladovanie

Bilancia 2023: Spoločnosť Gebrüder Weiss drží kurz

Bilancia 2023: Spoločnosť Gebrüder Weiss drží kurz. Logistická spoločnosť zaznamenala čistý obrat 2,47 miliárd eur. Najväčší objem investícií v histórii spoločnosti vo výške 187 miliónov eur. Dve tretiny vlastnej spotreby energie v regióne D-A-CH sú pokrýva vlastná produkcia solárnej energie.

Medzinárodná dopravná a logistická spoločnosť Gebrüder Weiss ukončila svoj fiškálny rok 2023 s čistým obratom 2,47 miliardy eur (2022: 3 miliardy eur). Napriek tomuto poklesu rastu, spoločnosť zostáva nad rastovým trendom zaznamenaným v rokoch 2015 až 2020. Špeciálne efekty dvoch predchádzajúcich rokov súvisiace s koronavírusom v roku 2023 nepokračovali. Následkom čoho sa čistý obrat obchodnej divízie Air & Sea vo výške 774 miliónov eur znovu vrátil na predchádzajúcu úroveň.

Vzhľadom na vyššie sadzby za prepravu nákladných liniek a účtovaných lodnými a leteckými spoločnosťami, firma Gebrüder Weiss v minulom roku v tomto segmente vygenerovala tržby 1,27 miliardy eur. Stabilné tržby vykázali divízie pozemnej prepravy a logistiky vo výške 1,45 miliardy eur (2022: 1,48 miliardy eur) pri klesajúcich cenách energií a palív. Podiel vlastného kapitálu sa zvýšil na 63 percent (2022: 60 percent), čím spoločnosť ukázala odolnosť voči kríze a pozíciu bezpečného zamestnávateľa.

Spoločnosť Gebrüder Weiss postupne buduje na svojich pobočkách fotovoltaické stanice (FV), čím v minulom roku ušetrila 2 750 ton CO2. Na obrázku: nové fotovoltaické zariadenie v pobočke v Belehrade. (Zdroj: Gebrüder Weiss)

Bilancia 2023: Spoločnosť Gebrüder Weiss drží kurz

„Napriek slabšej konjunktúre sa nám prvotriednymi službami podarilo prispieť k úspechu našich zákazníkov na ich globálnych trhoch a zvýšiť prítomnosť spoločnosti Gebrüder Weiss novými pobočkami v USA a v Nemecku. Poďakovať treba v prvom rade odhodlanému nasadeniu našich zamestnancov. Geopolitické konflikty a globálne stlmená hospodárska výkonnosť sa negatívne odrazili na obrate a na objeme prepráv. Na základe našej stabilnej finančnej situácie sme mohli v roku 2023 napriek tomu realizovať rozsiahly investičný program na rozšírenie pobočiek a služieb,“

vysvetľuje Wolfram Senger-Weiss, predseda obchodného vedenia spoločnosti Gebrüder Weiss. Počas obdobia koronavírusu sa presunulo veľa projektov, ktoré sa podarilo zrealizovať teraz v roku 2023.
Wolfram Senger-Weiss, predseda predstavenstva spoločnosti Gebrüder Weiss (Zdroj: Gebrüder Weiss/Ohligschläger)

Investície v rozširovaní siete

S rekordným objemom investícií vo výške 187 miliónov eur spoločnosť Gebrüder Weiss expanduje a rozširuje svoju sieť na nemeckom a americkom trhu, ako aj v južnej Európe. Investovala aj do zákazníckych projektov a udržateľnej výroby energie. Špeciálne v Bavorsku upevnila logistická spoločnosť svoju pozíciu akvizíciou a nákupom nehnuteľností v Bayreuthe, Konradsreuthe, Norimbergu a výstavbou nového logistického terminálu v Straubingu.

Ďalej bola rozšírená americká sieť prostredníctvom nových pobočiek v mestách Miami a Laredo v Texase. K ďalším investičným projektom patrili druhá pobočka v Bukurešti, rozšírenie logistických terminálov v Maďarsku, ako aj výstavba nového logistického terminálu v mestách Graz a Reutte v Tirolsku. V dôsledku akvizície stúpol počet zamestnancov v 180 pobočkách sveta na 8 600 (2022: 8 400). Paralelne k rozšíreniu siete investovala spoločnosť Gebrüder Weiss do digitalizácie riadenia dodávacích reťazcov.

Webový zákaznícky portál myGW bol rozšírený o analytické moduly skladových zásob (Warehouse Analytics). Portál myGW ponúka transparentnosť v rámci celého dodávateľského reťazca. Slúži zákazníkom ako centrálna informačná a komunikačná platforma pre všetky informácie, čo sa týka ich zásielok na celom svete. Napríklad sledovanie pohybu zásielok v reálnom čase a predpokladaný čas doručenia (ETA – Estimated time of arrival).

Spoločnosť Gebrüder Weiss by chcela v roku 2024 aj naďalej investovať do elektromobility. Na obrázku: Elektrododávky, ktoré sa používajú v Budapešti pre doručovanie koncovým zákazníkom (Zdroj: Gebrüder Weiss/Zsolt)

Bilancia 2023: Spoločnosť Gebrüder Weiss drží kurz

Rozšírenie obnoviteľných energií

Spoločnosť zaznamenala pokrok v dekarbonizácii vlastných obchodných aktivít. Tri štvrtiny vlastnej spotreby elektrického prúdu v regióne D-A-CH už pokrýva vlastná produkcia solárnej energie. V roku 2023 uviedla logistická spoločnosť v regióne D-A-CH a vo východnej Európe do prevádzky deväť ďalších zariadení. Celkovo 27 fotovoltických zariadení vyrobilo 5 850 megawatthodín elektriny s výsledkom zdvojnásobenia množstva ušetrených emisií CO2 na 2 750 ton. Spoločnosť Gebrüder Weiss zároveň so svojím veterným parkom v severnom Nemecku od roku 2011 zabezpečuje ekologický mix elektrického prúdu.

V rámci svojho cieľa dosiahnuť klimatickú neutralitu pri prevádzke vlastných zariadení a nákladných automobilov do roka 2030 sa spoločnosť stále viac sústredí na vlastný vozový park. Logistická spoločnosť už využíva elektrické dodávky na doručovanie tovarov do domácností koncovým zákazníkom, ktoré si objednali on-line už v Rakúsku, Maďarsku, Chorvátsku a Rumunsku. Ešte v tomto roku budú v Nemecku uvedené na trh dva nákladné automobily poháňané elektrickou batériou, ďalšie elektrické rozvozové nákladné vozidlá budú zakúpené v Rakúsku. Na zvládnutie prechodného obdobia k plnej e-mobilite, spoločnosť premieňa veľkú časť vlastného vozového parku nákladných vozidiel v Rakúsku na hydrogénový pohon (HVO).

Po poklesoch vo svetovom obchode a recesívnych tendenciách očakáva spoločnosť Gebrüder Weiss od druhej polovice roku 2024 mierne oživenie. A tým aj pozitívnejší vývoj obratu – udržiavaný jednotlivými úspešnými národnými pobočkami. Wolfram Senger-Weiss: „Momentálne ťažíme z toho, že sme prítomní na celom svete. Dokážeme rýchlo reagovať na hospodársky vývoj v jednotlivých regiónoch potrebnými lokálnymi logistickými službami. Zároveň vidíme, že sa potvrdila naša stratégia „Best of both worlds“. Špeciálne posledné roky ukázali, aké je dôležité investovať aj do vývoja operatívnej siete, aj do digitálnej kompetencie spoločnosti.“

Vysoká ekonomická stabilita Slovenskej pobočky

Predbežné tržby slovenskej pobočky za rok 2023 dosiahli 43 miliónov eur. Vďaka udržateľnému hospodáreniu logistická spoločnosť upevnila svoju silnú pozíciu na Slovensku a vďaka 200 zamestnancom v štyroch pobočkách patrí medzi popredných poskytovateľov logistických služieb v krajine. To opäť potvrdili prestížne ocenenia AAA a Superbrands.

Obchodné vedenie spoločnosti Gebrüder Weiss (zľava doprava): Peter Kloiber, Wolfram Senger-Weiss (predseda), Lothar Thoma a Jürgen Bauer (Zdroj: Gebrüder Weiss/Ohligschläger)

Zdroj
transport.sk
Editor
TS Gebrüder Weiss

Prečítajte si aj

Back to top button