Železničná doprava

Nový školský rok s vlakmi ZSSK

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) oznamuje verejnosti, že v súvislosti so záverom letných prázdnin a začiatkom nového školského roka budú z dôvodu očakávaného zvýšeného záujmu cestujúcich o železničnú dopravu posilnené vlakové linky po celom Slovensku.

Od piatka 27. augusta do stredy 1. septembra 2021 bude vypravených celkom 24 posilových vlakov (21 regionálnych rýchlikov a 3 regionálne expresy), ktoré sú zapracované v aktuálnom cestovnom poriadku. Zároveň budú podľa technických možností posilnené aj niektoré pravidelné vlaky kategórie IC, Ex, R, RR a Os, u ktorých je predpoklad vyššieho záujmu cestujúcej verejnosti.

Zoznam posilových vlakov na konci prázdnin a začiatku školského roka:

piatok 27. augusta 2021
• RR 15711 Šarišan (Bratislava hl. st. 15:13 – Humenné 23:03)
• RR 15713 Tatran (Bratislava hl. st. 17:13 – Košice 22:58)
• RR 15715 Považan (Bratislava hl. st. 19:21 – Žilina 21:49)
• REX 15915 (Košice 23:15 – Humenné 00:47)

nedeľa 29. augusta 2021
• RR 17610 Tatran (Košice 13:43 – Bratislava hl. st. 19:36)
• RR 17612 Šarišan (Humenné 14:06 – Bratislava hl. st. 21:06)
• RR 17716 Považan (Žilina 16:19 – Bratislava hl. st. 19:10)
• REX 17728 (Prievidza 18:34 – Bratislava hl. st. 21:29)
• RR 17764 Tatran (Košice 17:57 – Bratislava hl. st. 23:53)
• RR 17840 Urpín (Banská Bystrica 15:12 – Bratislava hl. st. 19:01)

utorok 31. augusta 2021
• RR 15711 Šarišan (Bratislava hl. st. 15:13 – Humenné 23:03)
• RR 15713 Tatran (Bratislava hl. st. 17:13 – Košice 22:58)
• RR 15715 Považan (Bratislava hl. st. 19:21 – Žilina 21:49)

streda 1. septembra 2021
• RR 17610 Tatran (Košice 13:43 – Bratislava hl. st. 19:36)
• RR 17612 Šarišan (Humenné 14:06 – Bratislava hl. st. 21:06)
• RR 17715 Považan (Bratislava hl. st. 19:21 – Žilina 21:49)
• RR 17716 Považan (Žilina 16:19 – Bratislava hl. st. 19:10)
• RR 17718 Považan (Žilina 18:08 – Bratislava hl. st. 20:56)
• RR 17720 Považan (Žilina 20:38 – Bratislava hl. st. 22:59)
• REX 17728 (Prievidza 18:34 – Bratislava hl. st. 21:29)
• RR 17764 Tatran (Košice 17:57 – Bratislava hl. st. 23:53)
• RR 17840 Urpín (Banská Bystrica 15:12 – Bratislava hl. st. 19:01)
• RR 17842 Urpín (Banská Bystrica 17:12 – Bratislava hl. st. 21:03)
• RR 17935 Gemeran (Zvolen os. st. 17:13 – Košice 20:37)

So začiatkom nového školského roka sa pravidelne spája aj registrácia žiakov a študentov na bezplatnú prepravu (BP). ZSSK v záujme bezproblémového zabezpečenia celého procesu registrácie odporúča, aby žiadatelia o registráciu na BP venovali zvýšenú pozornosť vypĺňaniu tlačiva ZSSK na vydanie preukazu (Registračný formulár na registráciu do zákazníckeho konta ZSSK z dôvodu nároku na BP).

Je dôležité, aby boli vyplnené a potvrdené všetky požadované údaje, predovšetkým informácie o trvaní statusu žiaka/študenta: je potrebné, aby škola uviedla a potvrdila dátumy odkedy a dokedy bude žiadateľ žiakom/študentom ich školy v danom školskom/akademickom roku, ročník, ktorý žiak/študent v danom školskom/akademickom roku školy navštevuje, dĺžku jeho štúdia a v prípade záverečného ročníka aj termín jeho záverečnej skúšky.

Platí to aj v prípade zahraničných škôl, ktoré vydávajú takéto potvrdenie na vlastnom tlačive v originálnom vyhotovení. V prípade študentov zo zahraničia (okrem študentov študujúcich v ČR) je potrebné predložiť aj úradný preklad originálu tlačiva.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TS

Prečítajte si aj

Back to top button