Rôzne

Deň komunálnej techniky 2023

K najprestížnejším udalostiam začiatku každej novej sezóny patrí Deň komunálnej techniky, ktorý tradične organizuje spoločnosť REDOX. Tento rok sa podujatie konalo 13. septembra v areáli horského hotela Šachtička pri Banskej Bystrici. Akcia prilákala viac než 200 účastníkov z rôznych odvetví odpadového hospodárstva.

Trendom v technike pre komunálne služby sú jednoduché zariadenia, ktoré sú spoľahlivé a cenovo prístupné pre mestá a obce. Obnova autoparku v komunálnych službách sa už aj u nás začína orientovať na ekologické riešenia spojené s elektrinou či vodíkom.

Deň komunálnej techniky. Majiteľ spoločnosti REDOX - Roman Malček.
Majiteľ spoločnosti REDOX – Roman Malček

Majiteľ spoločnosti REDOX Roman Malček predstavil nový produkt v portfóliu služieb. Do výrobného programu boli prvýkrát zaradené vyklápače nádob, ktoré spoločnosť vyrába v spolupráci s českou firmou Pivnička. Hlavným dôvodom pre vznik vlastného produktu bola snaha ponúknuť na trhu jednoduchšie zariadenia s čo najmenším podielom elektroniky, teda cenovo dostupné. Na Slovensku vyrobila firma tento rok už niekoľko desiatok takýchto zariadení. Originálne české vyklápače sú na slovenskom trhu etablované. REDOX ich za dvadsať rokov dodal do komunálnych služieb viac než 600 kusov. „Spolupráca s firmou REDOX trvá približne dva roky. Začala montážou dielov dovezených z našej firmy, dnes si už vyrába približne 70 % vlastnými silami,” uviedol Miloš Pivnička.

Podľa Romana Malčeka je cieľom spoločnosti REDOX presadiť sa s vyklápačmi aj na európskom trhu. Firma je na Slovensku dodávateľom zberových a zvozových vozidiel s nadstavbami nemeckej značky FAUN, ktorá je súčasťou environmentálnej divízie KIRCHHOFF Ecotec.

Komunálna elektromobilita

Významnou témou podujatia boli aj vozidlá na alternatívne pohony. REDOX uviedol na trh prvé vozidlo na zemný plyn už v roku 2010 v Žiari nad Hronom, v súčasnosti má teda trinásťročnú skúsenosť s týmto pohonom. V roku 2011 dodal REDOX prvé plne elektrické vozidlo, firma ponúkla na testovanie na Slovensku vozidlo z Maďarska. Dodávateľ FAUN sa však v súčasnosti sústreďuje na vývoj zariadení na vodíkový pohon, čo súvisí s transformáciou energetiky v Nemecku.

Deň komunálnej techniky. Komunálna elektromobilita na

Jaroslav Hirman zo spoločnosti Scania porovnal rôzne druhy alternatívnych palív na základe skúseností spoločnosti. Automobilky Mercedes-Benz, MAN, Scania, Volvo či Renault vyvíjajú elektrické vozidlá pre mestský komunál. Vo veľkých európskych mestách sa už stávajú samozrejmosťou. Ide o pilotné projekty s podporou samospráv i eurofondov. Roman Malček v tejto súvislosti vysvetľoval, ako funguje zelené obstarávanie. Upozornil na niektoré jeho úskalia a možnosti riešení pre veľké, ale najmä menšie zvozové spoločnosti.

Presadzujú sa aj malé elektrické autá slúžiace na čistenie a polievanie ulíc a parkov, ako aj na servisné služby s mestským osvetlením či odvozom drobného odpadu z centra miest. Komunálne vozidlá s alternatívnym elektrickým pohonom sa postupne stanú súčasťou autoparku komunálnych služieb aj na Slovensku. Firmy vykonávajúce komunálne služby pre mestá a obce však budú potrebovať významnú podporu samospráv i štátu, aby nahradili staré vozidlá ekologickými.

Malé elektrické autá na dni komunálnej techniky.

Povinná úprava odpadov

Najhorúcejšou témou pre spoločnosti nakladajúce s komunálnym odpadom je úprava odpadov pred skládkovaním. Spoločnosť REDOX realizuje niekoľko projektov biodomov, v rámci ktorých sa špecializuje na spracovanie ťažkej frakcie z úpravy odpadov.

Firma prezentovala skúsenosti so spracovaním ťažkej frakcie. Roman Malček poukázal na niektoré prekážky a podmienky pre spracovanie frakcie, ktorá obsahuje predovšetkým bioodpad. Na udržanie rentability tohto procesu bude podľa neho potrebné uskutočniť zásadné legislatívne zmeny, napríklad zvýšiť skládkovú daň.

Skúsenosti so spracovaním ťažkej frakcie.

V reakcii na znížené príjmy samospráv, spôsobené minuloročnou zmenou legislatívy, sa viaceré mestá a obce rozhodli riešiť finančné problémy aj znižovaním frekvencie vývozu zmesového komunálneho odpadu, ako aj biologicky rozložiteľného odpadu. Osobitným problémom je reakcia obyvateľov na zavedenie zberu kuchynského odpadu. Prvé dáta naznačujú, že na triedenie ďalšej zložky reflektujú veľmi slabo a tento triedený zber zatiaľ nemá významnejší účinok. Podľa Malčeka sa znižovanie frekvencie odpadu ukazuje ako alternatíva, ktorá sa neoplatí.

V závere odbornej časti podujatia prezentoval Juraj Žabka, produktový špecialista spoločnosti MAN Truck & Bus Slovakia, pohľad na prichádzajúcu generáciu truckov MAN.

Zdroj
transport.sk
Editor
Viliam Bujna, foto: Redox
Back to top button