Cestná doprava

REDOX – 20 rokov techniky pre komunálnu sféru

REDOX – 20 rokov techniky pre komunálnu sféru. Spoločnosť REDOX, s. r. o, pôsobí na slovenskom trhu od roku 2002, za dvadsať rokov úspešných aktivít sa stala najväčším dodávateľom komunálnej techniky na Slovensku. Podporuje vrcholový i regionálny šport a cez svoju nadáciu realizuje aj sociálnu pomoc a aktívne sa venuje tiež ochrane životného prostredia.

Spoločnosť REDOX sa zaoberá troma činnosťami – je komplexným dodávateľom techniky, ponúka servis techniky, ako aj prenájom techniky pre zber, triedenie, zhodnotenie a zneškodnenie komunálnych odpadov. Majiteľom spoločnosti REDOX je Roman Malček. REDOX so sídlom v Lučenci je najväčším slovenským dodávateľom komunálnej techniky pre mestá, obce a spoločnosti, ktoré nakladajú s komunálnym a separovaným odpadom. Hlavnou činnosťou spoločnosti je komplexné zabezpečenie techniky pre zber, triedenie, zhodnotenie a zneškodnenie komunálnych odpadov. V súčasnosti má 35 zamestnancov a 20 servisných pracovníkov.

Prečítajte si aj

Za 20 rokov na trhu dodala spoločnosť 1 460 komunálnych vozidiel. Partnermi (výrobcami a dodávateľmi techniky) sú významní európski výrobcovia nadstavieb na zvoz odpadu (FAUN Nemecko, Zoeller Nemecko), kompaktorov zhutňujúcich odpady na skládkach (TANA Fínsko), zametačov chodníkov a ciest (FAUN Nemecko, Schmidt Nemecko). Nemecká spoločnosť FAUN je najväčším výrobcom nadstavieb na zvoz odpadu v Európe, v globálnom meradle je svetovou dvojkou.

Údržba komunikácií

Obce a samosprávy využívajú najmä vozidlá na zvoz odpadu (vyklápače nádob, ramenové a hákové nosiče kontajnerov) a vozidlá na údržbu komunikácií (zametacie vozidlá, zimná údržba). Nadstavby, montované v prevádzke REDOX, sú prevažne od nemeckého výrobcu FAUN. Tieto nadstavby sa vyznačujú vysokou kvalitou, spoľahlivosťou a odolnosťou. V spojení so špičkovým preventívnym servisom predstavujú optimálne riešenie využitia v komunálnych službách. REDOX je výhradným predajcom nadstavieb na zvoz odpadu FAUN.

Zákazníkom zo súkromného a verejného sektora poskytuje servisný paušál so zameraním na preventívny servis komunálnej techniky. Tento produkt je prevenciou možných porúch a maximálne zvyšuje životnosť nadstavby smetiarskeho vozidla. Servisný paušál REDOX neodstraňuje následky porúch ako bežný servis. Preventívny servis znamená, že mechanici zo spoločnosti REDOX priamo u klienta proaktívne preventívnymi prehliadkami zisťujú možné poruchy už na ich počiatku, aby sa predišlo drahým opravám. Údržba je presne prispôsobená vozidlu, s rozsiahlym spektrom servisných a skúšobných úkonov.

REDOX – 20 rokov techniky pre komunálnu sféru

Komunálne vozidlá sú vyťažované výraznejšie než bežné úžitkové vozidlá, čo si vyžaduje dôkladnú dennú, resp. týždennú výrobcom predpísanú údržbu nadstavby. Tento kľúčový faktor na zachovanie maximálnej životnosti vozidla nie je vždy dodržaný, preto naň REDOX kladie dôraz. V prípade dvojzmenných prevádzok je realizácia údržby smetiarskeho vozidla časovo náročnejšia.

Pri servisných paušáloch (preventívny servis) je priemerný ročný prestoj nadstavby cca 4 dni, pri štandardnom servise cca 12 dní. V prípade závažnejších úkonov údržby či opráv poskytuje REDOX denný prenájom náhradného vozidla za 200 eur. Financovanie komunálnej techniky prostredníctvom servisných zmlúv so zameraním na preventívny servis predstavuje efektívny a transparentný spôsob obstarávania pre súkromný, ako aj verejný sektor.

Úspora sa prejaví aj vo výkupnej cene vozidla po skončení servisnej zmluvy. Výkupná cena, ktorú vyplatí REDOX po sedemročnej prevádzke, môže byť násobne vyššia, ako je trhový priemer. Spoločnosť REDOX, s. r. o., Lučenec garantuje vysokú výkupnú cenu svojim klientom pri produkte servisného paušálu (preventívneho servisu). Keďže sa v REDOXE celých sedem rokov starali o nadstavbu vozidiel na zvoz odpadu, vedia, čo vykupujú. Tento systém je mimoriadne efektívny, ale rovnako aj transparentný.

Podpora športu a nadácia

Spoločnosť REDOX nie je len lídrom v oblasti komunálnej techniky. Významne sa podieľa aj na podpore športu a verejného života. Sponzorskú podporu venuje našej špičkovej športovkyni – lyžiarke Petre Vlhovej, športovej akadémii Mateja Tótha. Podporuje tiež motošport, ako aj rôzne regionálne mládežnícke atletické a kolektívne športy. Medzi ďalšie aktivity spoločnosti patrí i pravidelné čistenie a zber odpadkov v prírode v okolí Lučenca, osveta v oblasti ochrany životného prostredia a nakladania s odpadom a osobitne podpora včelárstva.

Pri príležitosti 20. výročia usporiadal REDOX v septembri veľkú oslavu pre svojich zamestnancov, partnerov a zákazníkov a do tretej dekády vstupuje s perspektívou podpory zelených riešení, moderných technológií vrátane využitia elektromobility, ktorá sa už v komunálnych službách v rámci Európy stáva štandardom.

Zdroj
transport.sk
Editor
VIB
Back to top button