Logistika a skladovanie

Spoločnosť GEFCO testuje využitie alternatívneho pohonu v logistike

Spoločnosť GEFCO, globálny expert v oblasti multimodálnych riešení dodávateľských reťazcov a európsky logistický líder v automobilovom odvetví, dokončuje testovanie nákladných automobilov na LNG, cieľom je znižovať uhlíkovú stopu.

Táto iniciatíva je súčasťou kontinuálneho úsilia GEFCO o zlepšenie environmentálneho prístupu a je v súlade s ambicióznou CSR stratégiou, ktorá je založená na udržateľných riešeniach dodávateľského reťazca.

Perspektívne a efektívne technológie

Prvé výsledky testov ťahača na skvapalnený zemný plyn (LNG) sa ukázali ako priaznivé a potvrdzujú okrem ekologického prínosu aj prevádzkové schopnosti. Testy boli realizované na troch pravidelných medzinárodných linkách spoločnosti GEFCO a celkovo LNG kamión ušiel počas troch týždňov 8 460 km.

Pozitívne je údaj o spotrebe, tá je v priemere o 15% menšia, než je súčasná spotreba dieselových kamiónov, čo znamená menej produkovaných emisií a nižšie náklady. Podrobné výsledky testu momentálne spoločnosť GEFCO spracováva, očakáva dáta z telemetrického systému ťahača aj porovnanie priamej spotreby ťahača.

„Pred testom bolo pre nás výzvou vybrať vhodné toky, vytvoriť časový plán testovania, vrátane plánu tankovanie. Sieť LNG staníc nie je až tak dostupná a najmä na území Slovenska a Čiech hovoríme o 1 až 2 staniciach v každej krajine. Výzvou bolo zladiť všetky aktérov tak, aby sme mohli testovanie využiť na 100% v plnej prevádzke vozidla,“ hovorí Zuzana Tryzňová, Cluster Innovation & Lean manager spoločnosti GEFCO.

„S predbežnými výsledkami sme veľmi spokojní. Okrem výrazných úspor z hľadiska spotreby paliva a emisií CO2 dosahuje LNG ťahač pri jazde v tichom režime len 71 dB a prispieva tak k celkovému zníženiu hlučnosti pri prejazde krajinou.“

Z troch doteraz testovaných trás vyplynulo, že vďaka preprave kamiónom na LNG pohon klesli emisie CO2 o 17% v porovnaní s prepravou kamiónom na naftový pohon. Tento typ alternatívneho paliva by na danej trase umožnil znížiť emisie až o 25 ton CO2 ročne.

Cesta k odstráneniu uhlíkovej stopy

LNG produkuje až o 95% menej častíc, o 90% menej oxidov dusíka a pri prevádzke na biometán znižuje emisie CO2 až o 95%. Ide teda o ideálny alternatívu k dieselovým motorom. Dopyt po nízko-uhlíkových technológiách je stále silnejší nielen zo strany verejnosti ale aj na obchodné a politickej úrovni.

Pri dosiahnutí očakávaných výsledkov testov plánuje spoločnosť GEFCO zaviesť tento typ alternatívneho pohonu pre zákazníkov, ktorí iniciatívne prejavujú záujem o ekologické riešenia. Po získaní skúseností s LNG technológiou plánuje logistická spoločnosť GEFCO rozšírenie aj na ostatných zákazníkov.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS

Prečítajte si aj

Back to top button