Motorizmus

Odhalených vozidiel so stočenými kilometrami pribúda

Za viac ako dva roky od zaznamenávania údajov do Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV) bolo odhalených 17.179 vozidiel so stočenými kilometrami. Poslednú hodnotu najazdených kilometrov malo upravenú 3372 automobilov a u 13.807 vozidiel bola pozmenená hodnota odometra v rámci celkovej histórie najazdených kilometrov. Informoval o tom Miroslav Strelec z Technickej služby kontroly originality.
      
„Kým v minulosti boli údaje o histórii najazdených kilometrov dostupné na internete, čím dochádzalo k ich zneužívaniu, informácie z RPZV sú poskytované vo forme výpisov, tzv. ODO-Passov. Tie vyhotovuje na Slovensku vyše 900 poskytovateľov ODO-Passov. V súčasnosti už mnohí predávajúci ojazdené vozidlo priamo v inzeráte na internete zverejňujú informáciu, že k vozidlu exituje ODO-Pass. Poctivý predajca bez problémov poskytne záujemcovi o kúpu vozidla údaje na jeho overenie,“ skonštatoval Strelec.
      
Priblížil, že k histórii najazdených kilometrov sa spotrebiteľ dostane pomocou troch údajov, a to čísla ODO-Passu, dátumu posledného záznamu v ODO-Passe a posledného stavu kilometrov zaznamenaného v ODO-Passe. Okrem údajov o najazdených kilometroch sa spotrebiteľ cez webovú stránku RPZV dostane aj k ďalším podstatným informáciám o vozidle. „V rámci samostatnej Prílohy k ODO-Passu získa napríklad údaje, či vozidlo nie je v lízingu, exekučnej blokácii, pátraní a podobne,“ skonštatoval Strelec.
      
Ako dodal, pokiaľ sú v prílohe k ODO-Passu záznamy o poškodeniach vozidla v dôsledku dopravnej nehody alebo škodovej udalosti, spotrebiteľ si môže vygenerovať výpis o poškodeniach vozidla. „Z výpisu získa informácie o poškodeniach jednotlivých častí vozidla, celkovú kalkuláciu opravy, ako aj zoznam poškodených dielov. Vygenerovanie výpisu o poškodeniach vozidla je podmienené existenciou platného ODO-Passu a Prílohy k ODO-Passu,“ spresnil.
      
RPZV je vnútroštátny register cestných motorových vozidiel, ktoré sú prihlásené v evidencii vozidiel na Slovensku. Do registra, ktorý zriadilo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR, sa zaznamenáva zobrazovaná hodnota odometra automobilu v rôznych životných situáciách počas prevádzky vozidla až do jeho vyradenia z evidencie a iné informácie o týchto životných situáciách.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button