Motorizmus

Mercedes-Benz, Stellantis a TotalEnergies budú spoločne vyrábať batérie

S cieľom pokračovať na ceste k čisto elektrickej budúcnosti vznikol európsky výrobca akumulátorov Automotive Cells Company (ACC). Jeho úlohou bude podporiť vývoj a výrobu vysokovýkonných článkov a modulov akumulátorov novej generácie. Tromi rovnovcennými akcionármi ACC budú automobilky Mercedes-Benz, Stellantis a spoločnosť TotalEnergies. Do konca desaťročia potrebuje spoločnosť dosiahnuťvybudovať celkové kapacity na úrovni viac ako 200 gigawatt hodín, čo by malo predstavovať osem závodov na výrobu článkov po celom svete, z toho štyroch výlučne v Európe.

„Mercedes-Benz kráča v ústrety mimoriadne ambicióznej stratégii transformácie. Účasť predstavuje strategický míľnik na našej ceste k CO2-neutralite. Spolu s ACC budeme vyvíjať a efektívne vyrábať v Európe moduly a články akumulátorov – šité na mieru špecifickým požiadavkám značky Mercedes-Benz,“ tvrdí Ola Källenius, predseda predstavenstva spoločnosti Daimler AG a Mercedes-Benz AG.

„Vďaka partnerstvu zabezpečujeme rozsahy dodávok, používame škálové efekty a našim zákazníkom môžeme ponúknuť vynikajúcu technológiu akumulátorov. Navyše prispievame k tomu, aby Európa zostala centrom automobilového priemyslu – a to aj v dobe elektrickej mobility. V rámci novej spolupráce plánuje ACC viac než zdvojnásobiť kapacitu svojich európskych závodov. Posilňuje to aj priemyselnú konkurencieschopnosť Európy vo vývoji a výrobe článkov akumulátorov.“

Celkové investície do spoločnosti ACC dosahujú viac ako sedem miliárd eur – v kombinácii vlastného, cudzieho kapitálu a verejných dotácií – s cieľom dosiahnuť v Európe do konca desaťročia kapacity na úrovni minimálne 120 gigawatt hodín. Mercedes-Benz investuje budúci rok strednú trojcifernú miliónovú hodnotu eur. Celková výška investícii zostane pod hodnotou jednej miliardy eur. Transakcia podlieha obvyklým podmienkam plnenia vrátane dohody o konečnej dokumentácii či úradných povoleniach.

Yann Vincent, výkonný riaditeľ spoločnosti ACC, zdôrazňuje: „Pre spoločnosť ACC je významným míľnikom privítanie značky Mercedes-Benz ako jej nového akcionára. Mercedes-Benz preukazuje dôveru v náš technologický plán a konkurencieschopnosť produktov. Výrazne to posilňuje obchodný potenciál spoločnosti ACC a podporuje naše ambiciózne plány rastu. To je náš príspevok k elektrickej a trvalo udržateľnej budúcnosti.“

FOTO: Mercedes-Benz

„Mercedes-Benz sa na spoločnosti ACC podieľa 33 percentami. Ako rovnocenný akcionár spolu so spoločnosťami TotalEnergies a Stellantis získame dve zo šiestich miest v dozornej rade spoločnosti ACC,“ tvrdí Markus Schäfer, člen predstavenstva spoločností Daimler AG a Mercedes-Benz AG; zodpovedný za koncernový výskum spoločnosti Daimler a Mercedes-Benz Cars COO. „Naše modely EQ budeme vybavovať už iba najpokročilejšími a trvalo najudržateľnejšími článkami akumulátorov. Na tento účel prinášame do spoločnosti ACC svoje know-how v oblasti technológie a výroby. Mercedes-Benz doplní špičkový vývoj článkov od roku 2023 svojím novo naplánovaným pilotným závodom ‚Mercedes-Benz Drive-Systems Campus‘ v Stuttgarte.“

ACC bude pre Mercedes-Benz dodávať vysokovýkonné moduly a články akumulátorov zo svojich výrobných závodov od polovice tohto desaťročia. Výrobca článkov akumulátorov zvažuje rozšírenie svojej výrobnej siete o ďalšie lokality v Európe.

Mercedes-Benz sleduje rozsiahle výskumné a vývojové aktivity v oblasti technológií akumulátorov. Spoločnosť prispieva do spoločného podniku svojím know-how a podporuje rozvoj výrobnej siete spoločnosti ACC na základe štandardov kvality značky Mercedes-Benz. V spoločnosti Saft, dcérskej spoločnosti TotalEnergies, má Mercedes-Benz partnera s viac ako 100-ročnými skúsenosťami v oblasti systémov akumulátorov s dlhou životnosťou, ako aj elektrických a hybridných pohonov. Stellantis prináša do spoločného podniku odborné znalosti z oblasti industrializácie vďaka rozmanitosti svojich značiek, svojej veľkosti a globálnej dominancii. Zákazníci značky Mercedes-Benz môžu profitovať z jedinečnej kombinácie technologického know-how, výrobných skúseností a škálových efektov spoločného podniku.

Vďaka svojej účasti Mercedes-Benz podporuje industrializáciu vyspelých a trvalo udržateľných technológií článkov v Európe. Mercedes-Benz rozširuje svoje etablované portfólio partnerov s cieľom zaistenia stupňa lokalizácie v obstarávaní modulov a článkov akumulátorov ako kľúčových technológií pre dobu elektrickej mobility.

Efektívne a trvalo udržateľné technológie článkov

Mercedes-Benz sa spolieha na modulárny, mimoriadne štandardizovaný stavebnicový systém akumulátorov, ktorý umožňuje integráciu modulov a článkov akumulátorov od rôznych vývojových partnerov prostredníctvom jednotne navrhnutých komponentov a rozhraní. Cieľom partnerstva je spoločný vývoj článkov a modulov akumulátorov, ktoré spĺňajú vysoké nároky na energetickú hustotu, nabíjací výkon a výkonnostné požiadavky značky Mercedes-Benz. Vďaka spoločnej expertíze partnerov v oblasti technológie a výroby článkov možno optimálne realizovať rôznorodé variácie v modulárnych stavebnicových systémoch prostredníctvom chémie a výšky článkov. Partneri okrem toho skúmajú ďalšie technologické pokroky, napríklad v súvislosti s akumulátormi s anódami s vysokým podielom kremíka a akumulátormi s tuhým elektrolitom (solid state).

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TS

Prečítajte si aj

Back to top button