Cestná doprava

Začína sa celoštátne sčítanie dopravy

Začína sa celoštátne sčítanie dopravy. Slovenská správa ciest (SSC) v utorok (5. 4.) začína s celoštátnym sčítaním dopravy.

Uskutoční sa na všetkých typoch ciest a potrvá do konca októbra tohto roka. Náklady predstavujú 1,67 milióna eur bez DPH. Intenzita dopravy sa bude zaznamenávať zhruba na 2740 sčítacích úsekoch. TASR o tom informoval hovorca SSC Martin Guzi s tým, že celoštátne sčítanie zabezpečí Výskumný ústav dopravný (VÚD) Žilina ako víťaz verejného obstarávania.

Cieľom sčítania dopravy je získať rozsah intenzity dopravy na diaľniciach, rýchlostných cestách, na všetkých cestách prvej a druhej triedy a vybraných úsekoch ciest tretej triedy. Zámerom je tiež získať údaje pre sčítanie dopravy na cestách európskej medzinárodnej siete a rovnako aj podklady pre usmerňovanie investičných zámerov na základe spracovaných trendov očakávaného rozvoja intenzít cestnej dopravy vrátane dosahov na životné prostredie a nehodovosť. Okrem toho je cieľom získať podklady na usmernenie investičných zámerov a podklady pre plánovaciu činnosť štátu, samospráv a ďalších subjektov.

Začína sa celoštátne sčítanie dopravy

Výsledkom na konci roka 2022 po spracovaní údajov celoštátneho sčítania dopravy budú podľa SSC predovšetkým hodnoty RPDI, teda ročný priemer denných intenzít na jednotlivých úsekoch ciest, a ďalšie dopravnoinžinierske charakteristiky. Súčasťou výstupu budú aj mapy dopravných intenzít za jednotlivé kraje, mestá, ako aj celého Slovenska s farebným odlíšením.

Guzi priblížil, že celoštátne sčítanie cestnej dopravy sa od roku 1980 uskutočňuje každých päť rokov. Konkrétne v rokoch končiacich „0“ a „5“. V roku 2020 sa však sčítanie dopravy odložilo pre pandémiu COVID-19, ktorá ovplyvnila aj intenzitu dopravy na cestách.

Prečítajte si aj

Back to top button