Cestná doprava

Za celý rok 2021 sa na mýte vybralo 230,56 milióna eur

V decembri 2021 výber mýta dosiahol 17,35 milióna eur. Je to o 8,2 % viac ako v decembri 2020 a o 17 % viac ako v predcovidovom roku 2019. Za celý rok 2021 sa vybralo mýto vo výške 230,56 milióna eur.

Výnosy spoločnosti SkyToll za komplexnú službu elektronického výberu mýta poskytnutú Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) vlani predstavovali 29,7 % z celkovej sumy vybraného mýta. Oproti predchádzajúcemu roku je výber mýta vyšší o 9,4 % a v porovnaní s rokom 2019 stúpol o 4,3 %. Informoval o tom manažér pre komunikačnú stratégiu a PR mýtnej firmy SkyToll Anton Bódis.

Za využívanie vymedzených úsekov ciest sa v decembri 2021 na diaľniciach a rýchlostných cestách vybralo mýto vo výške 12,07 milióna eur. Na vymedzených úsekoch ciest prvej triedy sa vybralo 5,27 milióna eur. Z celkovej decembrovej sumy vybraného mýta zaplatili prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia 49,2 %. „Dňom s najvyšším výberom mýta v sledovanom mesiaci bol 8. december s výberom 960 635 eur,“ priblížil Bódis. Vymedzené úseky ciest v decembri využívalo priemerne 31 700 unikátnych vozidiel nad 3,5 tony za deň.

Od spustenia komplexnej služby elektronického výberu mýta do prevádzky v roku 2010 sa na mýte vybralo 2,25 miliardy eur. Za celý rok 2021 dosiahol výber mýta za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest 157,13 milióna eur. Na vymedzených úsekoch ciest prvej triedy sa za celý rok vybralo 73,39 milióna eur. Z celoročného výberu mýta zaplatili prevádzkovatelia vozidiel registrovaných v zahraničí 47,8 %.

Spomedzi zahraničných užívateľov vymedzených úsekov ciest zaplatili aj vlani najviac vozidlá z Poľska, Českej republiky a Maďarska. V členení tržieb podľa platobných režimov bol najvyšší výber v režime predplateného mýta s podielom 54,5 % z celkovej ročnej sumy.

„Aj v roku 2021 sa na celoročnom výbere najviac podieľali prevádzkovatelia nákladných vozidiel v hmotnostnej kategórii nad 12 ton s dvomi nápravami, ktorí zaplatili 189,54 milióna eur, čo je 82,2 % z celkovej sumy vybraného mýta,“ dodal Bódis. V členení podľa emisných tried mali najvyšší, 88,7-percentný podiel na úhrade mýta vozidlá s triedami EURO V, VI a EEV, od ktorých sa vybralo 204,41 milióna eur. Dňom s najvyšším výberom za celý rok bol 18. november 2021, kedy sa vybralo mýto vo výške 1,02 milióna eur.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. decembru 2021 zaregistrovaných 287 554 palubných jednotiek. Na vozidlá zo zahraničia pripadlo z tohto počtu 75,1 %. V roku 2021 využívalo podľa Bódisa vymedzené úseky ciest priemerne 37.532 unikátnych vozidiel nad 3,5 tony za deň. Za celý minulý rok využilo elektronický mýtny systém 378 984 unikátnych vozidiel s registrovanou palubnou jednotkou.

V minulom roku zároveň riešila mýtna polícia na vymedzených úsekoch ciest 4681 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Kontrolovaní vodiči museli zaplatiť mýto vo výške 44.318 eur. Slovenskí prevádzkovatelia vozidiel sa na vybranej sume podieľali 13,7 %.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button