Cestná doprava

Za celý rok 2020 sa vybralo mýto vo výške 210,94 milióna eur

V decembri 2020 výber mýta dosiahol 16,04 milióna eur, čo je o 8,2 % viac, ako v decembri 2019. Za celý minulý rok sa vybralo mýto vo výške 210,94 milióna eur. Oproti predchádzajúcemu roku je výber nižší o 4,6 %.

Od spustenia komplexnej služby elektronického výberu mýta do prevádzky v roku 2010 sa na mýte vybrali viac ako 2 miliardy eur. Informoval o tom manažér pre komunikačnú stratégiu a PR mýtnej firmy SkyToll Anton Bódis. Za využívanie vymedzených úsekov ciest sa vlani v decembri na diaľniciach a rýchlostných cestách vybralo mýto vo výške 10,95 milióna eur. Na vymedzených úsekoch ciest prvej triedy sa za rovnaké obdobie vybralo 5,08 milióna eur. Z celkovej decembrovej sumy vybraného mýta zaplatili prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia 46,9 %. „Dňom s najvyšším výberom mýta v sledovanom mesiaci bol 14. december s výberom 906 484 eur. V decembri využívalo vymedzené úseky ciest priemerne 30 429 unikátnych vozidiel nad 3,5 tony za deň,“ skonštatoval Bódis.

Za celý rok 2020 dosiahol výber mýta za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest 141,96 milióna eur. Na vymedzených úsekoch ciest prvej triedy sa za celý rok vybralo mýto vo výške 68,98 milióna eur. Z celoročného výberu mýta zaplatili prevádzkovatelia vozidiel registrovaných v zahraničí 46,3 %. Spomedzi zahraničných užívateľov vymedzených úsekov ciest zaplatili, rovnako ako v minulých rokoch, aj v roku 2020 najviac vozidlá z Poľska (18,8 %), Českej republiky (7,4 %) a Maďarska (5,3 %).

Bódis zároveň priblížil, že v členení tržieb podľa platobných režimov bol najvyšší výber v režime predplateného mýta s podielom 56,2 % z celkovej ročnej sumy. „Aj v roku 2020 sa na celoročnom výbere najviac, až 81,7 %, podieľali prevádzkovatelia nákladných vozidiel v hmotnostnej kategórii nad 12 ton s dvoma nápravami, ktorí zaplatili 172,25 milióna eur. Z hľadiska emisných tried mali najvyšší, 87 %, podiel na úhrade mýta vozidlá s triedami EURO V, VI a EEV, od ktorých sa vybralo 183,5 milióna eur,“ dodal.
V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. decembru 2020 zaregistrovaných 276 600 palubných jednotiek. Na vozidlá zo zahraničia z toho pripadlo 74,3 %. Vlani využívalo vymedzené úseky ciest priemerne 36 543 unikátnych vozidiel nad 3,5 tony za deň. Za celý rok 2020 využilo elektronický mýtny systém 368 988 unikátnych vozidiel s registrovanou palubnou jednotkou.

Prečítajte si aj

Back to top button