Cestná doprava

Výkony nákladnej dopravy boli v júli najvyššie v tomto roku

Objem prepraveného tovaru bol v júli 2021 nižší ako pred pandémiou, ale významnejšie narástli prepravné vzdialenosti. V osobnej doprave sa v siedmom mesiaci prepravilo stále o štvrtinu menej pasažierov ako pred koronakrízou (v porovnaní s júlom 2019). Celkový objem nákladnej prepravy v júli 2021 dosiahol 21,9 milióna ton, medziročne to predstavuje pokles o 7,4 %. Oproti júlu spred dvoch rokov zaostávala preprava tovarov ešte viac, jej objem sa znížil o 17,5 %.

Kým objem prepravy tovarov po železnici sa v siedmom mesiaci medziročne zvýšil o 19,1 %, v preprave po cestách došlo k zníženiu o 6,1 %. Obe podstatné zložky verejnej nákladnej dopravy však v preprave tovaru prekonali jej objem z júla 2019. V júli sa prostriedkami verejnej osobnej dopravy prepravilo 38,8 milióna cestujúcich, čo je o 4,2 % menej ako pred rokom. K medziročnému úbytku došlo v cestnej i v železničnej doprave. V porovnaní s júlom 2019 bol pokles pasažierov takmer štvrtinový (o 23,3 %).

Výkony v osobokilometroch v osobnej doprave, ktoré zohľadňujú celkový počet cestujúcich a vzdialenosť ich prepravy, v siedmom mesiaci 2021 na rozdiel od celkového počtu pasažierov medziročne rástli o 4 %. Stále však boli len na úrovni 67,9 % z júla spred dvoch rokov.

Priemerná nominálna mesačná mzda v tomto odvetví bola v porovnaní s júlom 2020 vyššia o 6,8 %, keď dosiahla 1111eur. Reálna mzda sa zvýšila o 3,4 %. Oproti minuloročnému júlu vzrástli priemerné mzdy vo všetkých zložkách odvetvia, najviac vo vodnej doprave (o 14,4 %) a v leteckej doprave (o 9,2 %).

Zamestnanosť v doprave a skladovaní sa počas siedmeho mesiaca tohto roka medziročne znížila o 0,6 %. Pokles počtu zamestnancov sa prejavil v dvoch zložkách odvetvia – v pozemnej doprave a v poštových a kuriérskych službách, nárast zaznamenali letecká doprava a tiež skladové a pomocné činnosti.

Prostriedky nákladnej dopravy prepravili v súhrne za prvých sedem mesiacov tohto roka 136,2 milióna ton tovaru, čo je o 3,2 % menej ako v rovnakom období vlaňajška (január – júl 2020). Výkony v tonokilometroch boli naopak vyššie o 10,6 %. V porovnaní s „predcovidovým“ obdobím (január – júl 2019) bola preprava tovaru nižšia o 15,2 % a výkony v tonokilometroch o 3,8 %.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button