Cestná doprava

Vláda predstavila svoje priority v oblasti dopravy

Doprava, ktorá podporuje trvalo udržateľný hospodársky rast s ohľadom na ekológiu. Taká je vízia vlády premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) na najbližšie štyri roky v oblasti dopravy. Cieľom je tiež zásadne zlepšiť starostlivosť o existujúcu železničnú a cestnú infraštruktúru.
      
Súčasne chce pokračovať v dostavbe diaľnic a rýchlostných ciest. Kabinet pripraví aj projekt zlúčenia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) a Slovenskej správy ciest (SSC). Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 sa zreviduje. Jeho súčasťou bude aj analýza financovania investičných projektov v oblasti dopravy zo zdrojov, ktoré nie sú súčasťou rozpočtu verejnej správy. Vláda zároveň vypracuje Investičný plán prioritných projektov jednotlivých oblastí dopravy. Cieľom dopravnej politiky má byť inteligentný, integrovaný, zelený a trvalo udržateľný dopravný systém.
      
Kabinet sa zaviazal pokračovať v rozvoji dopravnej infraštruktúry a k dostavbe diaľnic a rýchlostných ciest. Zavedie „prioritizáciu“ investičných projektov v oblasti cestnej infraštruktúry. Tvorená bude zásobníkom projektov na obdobie minimálne desať rokov.

Vláda má v pláne aj zvýšiť dostupnosť miest a regiónov, čo chce dosiahnuť modernizáciou a zvýšením výdavkov na údržbu ciest prvej triedy. Má tiež ambíciu riešiť súčasný duálny systém správy štátnych ciest. Zaviazala sa zefektívniť proces vyvlastňovania pozemkov pod dopravnou infraštruktúrou pre zabránenie špekulatívnym nákupom. Súčasne má cieľ optimalizovať systém výberu cestných poplatkov, teda mýta a diaľničných známok. Chce znížiť náklady na ich výber a maximalizovať výnosy.
      
Jednou z priorít vlády je aj podpora moderných, inovatívnych a efektívnych systémov v doprave. Zameria sa aj na zriaďovanie nízkoemisných zón. Osobitne sa chce venovať riešeniu neuspokojivej dopravnej situácie v aglomerácii Bratislavy. Vláda si dala za cieľ tiež podporu železnice ako primárneho dopravného prvku v systéme dopravy vo verejnom záujme. Vypracovať sa preto má Národný plán dopravnej obsluhy verejnou osobnou dopravou. Vládny kabinet zamýšľa zároveň zefektívniť štátne železničné spoločnosti, ale aj grafikon vlakovej dopravy.

V oblasti leteckej dopravy chce vláda pokračovať pri získavaní strategického partnera na rozvoj Letiska M. R. Štefánika. Zároveň má ambíciu optimalizovať sústavu letísk prevádzkovaných letiskovými spoločnosťami. Kabinet chce súčasne zjednodušiť a sprehľadniť podmienky využívania bezplatnej dopravy pre vybrané kategórie cestujúcich. Plánuje presadiť zavedenie bezplatnej dopravy vo vlakoch, regionálnych autobusoch a mestskej hromadnej doprave pre deti, študentov, dôchodcov a vozičkárov. Pripraví návrh zákona, ktorý vytvorí podmienky pre zjednotenie tarifných prepravných podmienok medzi železničnou, prímestskou autobusovou a mestskou hromadnou dopravou. Na jeden lístok by malo byť možné cestovať všetkými prostriedkami verejnej osobnej dopravy vo verejnom záujme.

V oblasti rozvoja elektronických komunikácií sa vláda zameria najmä na podporu budovania sietí novej generácie a poskytovanie vysokorýchlostných služieb elektronických komunikácií (5G). V oblasti poštových služieb napríklad prehodnotí potrebu a možnosti doručovania pošty každý pracovný deň. Exekutíva preskúma možnosť vytvorenia inštitucionálnej podpory pre testovanie autonómnych vozidiel v súlade s prijatou Stratégiou digitálnej transformácie Slovenska do roku 2030. Zároveň bude podporovať modernizáciu vnútrozemských vodných ciest a verejných prístavov SR. Plánuje tiež obnoviť postavenie verejných prístavov na Slovensku.

  Prioritou v oblasti výstavby bude najneskôr do októbra tohto roka predložiť do Národnej rady SR na schválenie nové stavebné predpisy zodpovedajúce potrebám 21. storočia. Zamerať by sa mali na zjednodušenie a urýchlenie výstavby a nastolenie transparentnosti v tejto oblasti. Dôležitú časť pritom predstavuje rekodifikácia stavebného práva. Okrem iného chce kabinet zabezpečiť posilnenie významu územného plánovania s rozšírením povinnosti na všetky obce mať územný plán. Zaviazal sa tiež vytvoriť podmienky pre rozšírenie možnosti poskytovania cenovo dostupného bývania v oblasti štátneho nájomného bývania. Plánuje nájsť udržateľný finančný a prevádzkový model pre výstavbu týchto bytov.
        
  Prvoradou úlohou vlády v oblasti cestovného ruchu bude riešenie problémov v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Prehodnotí tiež mechanizmus financovania rekreačných poukazov, aby bol tento nástroj nápomocný pri reštarte odvetvia. Zároveň posúdi zníženie sadzby DPH na všetky služby v cestovnom ruchu. Toto opatrenie by sa vzťahovalo aj na všetky služby súvisiace s cestovným ruchom.
        
  Vládny kabinet súčasne obnoví činnosti Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR). Fungovať má po vzore Österreich Werbung. Rozpočet tejto agentúry bude financovaný zo štátneho rozpočtu, ale aj z prostredia podnikateľskej sféry, ktorá na výnosoch z turizmu priamo či nepriamo profituje.

  V spolupráci
  transport.sk
  Zdroj
  TASR

  Prečítajte si aj

  Back to top button